ADİGEY ULUSAL MARŞI

Sevgili biricik ülkemiz
Adige toprağıdır. Hep bizde kalsın.
Bir yuva sıcaklığında bir çok ulustan kişi,
Kardeşçe burada barınsın.
Doğruluğa yönel, ilerle.
Cumhuriyetimiz güzel evimiz.
Serpil-geliş ve de şahlan,
Cumhuriyetimiz yüce özlemimiz.
Halkına geçmişini de anımsat.
Dünya üzerinde eşsiz bir yer,
Atalarımız tarafından bırakıldı bizlere.
Onların yiğitliği ve yetenekleri,
Yüzyılları aşarak erişti bugünlere.

Doğruluğa yönel, ilerle.
Cumhuriyetimiz güzel evimiz.
Serpil-geliş ve de şahlan,
Cumhuriyetimiz yüce özlemimiz.
Halkına geçmişini de anımsat.

Geride bıraktın çileli günleri.
Parıldıyor güneşin şimdi başucunda.
Rusya’ya katılmış bir birimsin artık,
Her şeyinle özgürsün orada.

Doğruluğa yönel, ilerle.
Cumhuriyetimiz güzel evimiz.
Serpil-geliş ve de şahlan,
Cumhuriyetimiz yüce özlemimiz.
Halkına geçmişini de anımsat.

Varolduğumuz sürece, sonsuza değin.
Her şeyimiz olan toprağımız da yaşayacak.
Göklerimiz ve güneşimiz de yaşamımıza,
Yaşam katarak, hep bizim olarak kalacak.

Doğruluğa yönel, ilerle.
Cumhuriyetimiz güzel evimiz.
Serpil-geliş ve de şahlan,
Cumhuriyetimiz yüce özlemimiz.
Halkına geçmişini de anımsat.


Тихэгъэгу кlасэу тигупсэр*
Адыгэ чlыгушъ, терэl.
Зы бын-унагъоу лъэпкъыбэр
Щызэгурыlоу щэрэl.
Шlум факlу, лъыкlуат,
Республикэу тиунэ дах.
Егъэхъу, зыlат,
Республикэу тигугъэ лъаг –
Уилъэпкъи хъишъэр фэlуат.Дунаим ичlыпlэ шlагъор
Нахьыжъмэ тэ къытфыхах,
Ахэмэ алlыгъэ-шlагъэ
Лlэшlэгъумэ къызэlэпах.

Шlум факlу, лъыкlуат,
Республикэу тиунэ дах.
Егъэхъу, зыlат,
Республикэу тигугъэ лъаг –
Уилъэпкъи хъишъэр фэlуат.

Хьазабмэ уахэмытыжьэу
Уитыгъэ нэфи пшъхьащыт.
Россием зыкlэ ущыщэу
Ащ гукlи ущышъхьафит.

Шlум факlу, лъыкlуат,
Республикэу тиунэ дах.
Егъэхъу, зыlат,
Республикэу тигугъэ лъаг –
Уилъэпкъи хъишъэр фэlуат.

Тэ тыщыlэфэ – егъашlэм –
Тичlыгоу тыгур щыlэщт;
Тиуашъуи, тыгъи бэгъашlэ
Тфэхъоу тикlасэу тиlэщт.

Шlум факlу, лъыкlуат,
Республикэу тиунэ дах.
Егъэхъу, зыlат,
Республикэу тигугъэ лъаг
Уилъэпкъи хъишъэр фэlуат.