ADİGEY’DE KISMİ SEFERBERLİK

Özet çeviri; AÇUMIJ Hilmi

21 Eylül 2022 tarih ve 647 sayılı Rusya Federasyonu Başkanı Kararnamesi, «Rusya Federasyonu’nda kısmi seferberliğin duyurulması üzerine»,  21 Eylül 2022’de Adigey Cumhuriyeti topraklarında kısmi seferberlik ilan edildi.

Kısmi seferberlik, mevcut koşullarda ülke yöneticilerinin aldığı zorunlu bir karardır.

Rusya Kahramanı Tsey Eduard; “Sekiz uzun yıldır Rusya, Donbass sakinlerinin sorunlarını barışçıl diplomatik yöntemlerle çözmeye çalışıyor. Ancak, anlaşıldığı üzere, karşı tarafın Rusya’yı zayıflatmak ve onu kolektif Batı için kolay bir av haline getirmek için tasarlanmış uzun süreli bir çatışmaya ihtiyacı var.

Bu nedenle, Özel askeri hareketin başlatılması zorunluydu. ” dedi.

Kısmi seferberliğin bir parçası olarak aşağıdakilerin çağrılmayacağını da hatırlatalim:

— «Bilgi teknolojisi alanındaki çözümlerin geliştirilmesi, geliştirilmesi, uygulanması, bakımı ve işletilmesi ve bilgi altyapısının işleyişinin sağlanması ile ilgili» bilgi teknolojisi alanındaki uzmanlar;

— «Ulusal ödeme sistemi ve finansal piyasa altyapısının istikrarını sağlamak, banka likidite yönetimi, nakit dolaşımı ile alakalı alanlarda» çalışanlar

— Rus telekom operatörlerinin çalışanları ve iletişim tesislerinin, veri işleme merkezlerinin ve ayrıca Rusya Federasyonu’nun kamu iletişim tesislerinin ve hatlarının işleyişinin istikrarını, güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamaya dahil olanlar;

— “Bilgi ve iletişim alanındaki omurga kuruluşlarının” çalışanları; Askerlikten muafiyetin esası, işverenlerin Genelkurmay’a aktaracakları listeler olacaktır.