ANAVATANA DÖNÜŞ İÇİN ADİGEY’DE DEVLET DÜZENİ GELİŞTİRİLİYOR

YEMT’ITL Nurbıy
Çeviri; AÇUMIJ Hilmi

Yurtdışında yaşayan, kendi arzusu ile Adıge Cumhuriyetine geri dönmek isteyenlere destek olunması ile alakalı gerçekleştirilen şeylerin ele alındığı bir toplantı düzenlendi.


Adıge Cumhuriyeti Hükümeti Binasında gerçekleştirilen toplantıyı Ulusal işler yurtdışında yaşayan yurtdaşlar ve basından sorumlu komite başkanı Şhalaho Asker yönetti.

Kurumlar arası komisyonun başkan yardımcısı, içişleri bakanlığı vatandaşlık polisi dairesi kısım başkanı Tharkoho Fatime ve Komite başkanı Şhalaho Asker yıl değerlendirme raporları sundular.

Adıge Cumhuriyeti 12 mart 2019 tarihinde  ‘Kendi Arzusu ile Rusya Federasyonuna geri dönenlere destek olunması programını’ kabul etti. Bu program çerçevesinde  belirli meslek gruplarında uzman soydaşlarımızın Adıgey yaşamına adapte olmaları da sağlanmalı. Cumhuriyetimizin sosyo ekonomik kalkınması konusunda faydalı olacak-ihtiyaç duyulan kadroların seçilmesi ve yetiştirilmesinin byük öneme haiz olduğuna dair hem Şhalaho Asker hem de Tharkoho Fatime bilgi verdi.

Bu devlet programının yaşama geçirilmesi konusunda Adıgey Sağlık bakanlığı, Cumhuriyet Bilim ve Eğitim Bakanlığı, hükümet birimleri ve ilgili diğer kurumlar birlikte çalışıyor.

Toplantıda 2021 yılında program bazında yapılan çalışmalar değerlendirildi. İlgili komisyon 26 kez toplandı, 2019 yılından itibaren yürürlükte olan devlet programının yaşamda karşılık bulmaya devam ettiğini belirttiler.

Gerekli Kadrolar

Adıgeyde en çok ihtiyaç duyulan kadrolar arasında tıp alanında uzmanlar, eğitim sektörü, çeşitli alanlarda mühendis ve işletmeciler vd. yer alıyor.

Programa katılma talebi ile komiteye 127 müracaat yapıldı.

Geri dönmek isteyenlerin evraklarını inceleyen heyet 75 müracaatı değerlendirdi. Aileleri ile birlikte toplam 154 kişi.

Müracaatlardan 52’si bu devlet programı kapsamına alınamayacakları için geri çevrildi.

Geri dönmek isteyen soydaşlarımızın eğitim durumları ise memnuniyet verici halde. 54’ü yüksek öğrenimini tamamlamış kişi.

Seçtikleri şehir ve rayonlar

Geri dönmek isteyen 31 soydaşımız yaşamak üzere Mıyekuapeyi seçti. Koşhable rayonunu 1, Adıgekaleyi 1, Tehtamıkuaye rayonunu 11 kişi seçti.

Soydaşlarımız, Kazakistan,  Ürdün, Türkmenistan, Suriye, Özbekistan, Kırgızya, Ermenistan, Ukrayna ve Tacikistandan  geri dönecekler.

Destek sağlanıyor

Geri dönen soydaşlarımıza çeşitli konularda destek sağlanıyor. Adıge Cumhuriyetine geri dönmek isteyenlerin manevi anlamda daha bir güç bulması için  devlet kurumlarının başlatmış olduğu iyi çalışmalar da var.

Cumhuriyetimizde bir toplumsal konsey kuruldu. Bu konsey söz konusu devlet programının yaşama geçirilmesi konusu ile ilgileniyor. 2021 yılı içerisinde 64 kişi söz konusu konseye yazılı olarak, telefonla müracaat etti. Konsey soydaşların müracaatları ile alakalı işlemlerin ne durumda olduğu, neler gerektiği gibi konularda onlara yardımcı oldu.

Adıgeye geri dönmek isteyenler komitenin internet üzerindeki sitesinde yer alan ‘ülkedaşlarımız’ sayfasından  gereken bilgilere ulaşabiliyorlar.

Söz konusu devlet programı 2026 yılına dek yürütülecek. Bu konuda soruları olanlarn sayısının artıyor olması sebebini göz önünde bulunduran organizatörler çalımalarını gerekli çağdaş normlara uygun halde ilerletiyorlar.

Adıge Cumhuriyeti çalışma ve sosyal kalkınma bakanı Mırze Canbeç, Adıgey Maliye bakanı, yurt dışından geri dönenlere destek olunması komisyonu üyesi Viktor Orlov, ‘Geri dönenlerin vatana adaptasyonu merkezi’ başkanı  Ğuçetl’ı Ashad vd. ile de toplantıda görüştük.

Ğuçetl’ı Ashad — Gönüllü olarak Adıgeye geri dönen soydaşlarımız çalışıyorlar, öğrenim görüyorlar. Mefehablede 60 aileden fazla kişi yaşıyor. Yeni yıl öncesi velilerle, ufak çocuklarla bir araya geldik, yılbaşı hediyeleri verdi. Vatana geri dönen soydaşlarımız Adıge Cumhuriyeti Başkanı Kumpıl Murat’dan, hükümetten kendilerine destek olan herkesten memnunlar ve teşekkür ediyorlar.

Mefehablede sağlık ocağı, futbol sahası, spor alanları var. Adıge Cumhuriyeti eski başkanlarından Şevmen Hazret’in bağışıyla yapılmış  çocuk parkı velilerin ve çocukların uğrak yeri olmuş durumda.

Adıge Cumhuriyetinin sosyo ekonnomik kalkınmasına katkı sunma arzusu ile tarihi topraklarına geri dönenlerin sayısı artıyor. Yaptıkları iyi şeyler de malumumuz, onu duyuyoruz.

Yeni yılın  onlara mutluluk ve esenlik getirmesi temennisi ile Allaha niyaz ediyoruz.