AVRUPALI ÇERKESLERDEN, AVRUPA PARLAMENTOSU’NDA KONFERANS

Azmi Berberoğlu
Jineps-Almanya

Avrupalı Çerkesler Federasyonu’nun, Avrupa Parlamentosu Almanya Parlamenteri Cem ÖZDEMİR’in (MEP) destekleriyle organize edip,  geleneksel hale getirdiği “Avrupa Parlamentosu’nda Çerkes Günü” etkinliği, bu yıl alışılmışın dışında bir formatla ve ilginç temaslara aracılık ederek gerçekleştirildi. Organizasyonun partneri Almanya’nın en önemli çevre örgütlerinden, Almanya Çevre Koruma Derneği (NABU) etkinliğe çeşitli sergilerle iştirak etti.

Güne damgasını vuran en önemli gelişme ise Avrupa Parlamentosu dışişleri komisyon başkanı ve yaklaşık 30 komisyon üyesinin, Abhazya delegasyonu ile yaptıkları bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı oldu.

Avrupalı Çerkesler Federasyonu’nun, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen “Avrupa Parlamentosu’nda Çerkes Günü” etkinliği, içeriği ve gerçekleşenleri itibariyle çok önemli bir format değişikliğini de beraberinde getirdi.

Klasikleşmiş folklor etkinlikleri yerine, Kafkas “dilleri” konusunda, dünyada önemli bir tanınırlığa sahip Kanada McMaster Üniversitesi, Antropoloji ve Dilbilimi departmanı profesörlerinden,

Prof. John COLARUSSO’nun konuşmacı olarak katıldığı bir konferansla başlayan etkinlik, akşam seansında gerçekleştirilen AP Dışişleri Komisyonu-Abhazya delegasyonu görüşmesinin ardından, çok önemli izler bırakarak sona erdi.

Moderasyonunu AP Almanya Parlamenteri Cem ÖZDEMİR’in (MEP) yaptığı,  Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Jacek Saryuzs WOLSKI başkanlığındaki, yaklaşık 30 kişiden oluşan dışişleri komisyon üyeleri ile etkinliğe Abhazya Cumhuriyeti adına katılan, Başbakanlık Dışişleri Danışmanı Viachelav CHIRIKBA ve Dışişleri Bakan yardımcısı Maksim GUNJIA, bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiler.  Federasyon Başkanı Admiral DASDEMIR’in yani sıra Şamil Vakfı Temsilcisi Cengiz GÜL, Prof. John COLARUSSO ve tercüman olarak da Zeynel A. BESLENEY’den oluşan grup, gözlemci olarak görüşmelere katıldılar. Toplantıda özellikle Abhazya ve bölge sorunlarına ilişkin olarak detaylı bilgiler alıp, merak ettikleri konularda muhataplarına sorular sorarak, detaylı bilgilenmek isteyen komisyon üyeleri, bugüne kadar sadece Gürcüler tarafından kendilerine aktarılan tek taraflı informasyonların, ne kadar gerçeği yansıtıp yansıtmadığı konularında fikir sahibi oldular.

Gerçekleştirilen bu toplantının, Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu’nun, Kafkasya’ya dönük çalışmalarına hız vermesi ve bölge ülkelerini yerinde gezip inceleyerek, bugüne kadar dillendirilmemiş bir takım gerçeklerin, sorunun gerçek sahipleri tarafından aktarılmasına vesile olması en büyük beklentiler arasındaydı. Zira bugüne kadar Avrupalılar Kafkasya’da yaşanan sorunlara, hep Gürcü yetkililerin kendilerine aktardıkları bilgileri esas alarak bakmışlar ya da işlerine geldiği için öyle bakıyor görünmeyi tercih etmişlerdi. Ancak bunun böyle olmayacağı bu ve benzeri platformlarda sürekli dillendirilerek, bölge gerçeği hakkında Batılıların, Abhazya açısından bakmaya başlamaları gereği ortadadır.

AVRUPA’DA KONFERANSLAR DÖNEMİ

Avrupalı Çerkesler Federasyonu gerçekleştirdiği aktivitelerinde, bu etkinlikle birlikte önemli bir format değişikliğine gideceğinin sinyallerini de vermiştir.

Etkinliğin sabah bölümünün başlangıcında, Cem ÖZDEMIR (MEP) ile dünyanın değişik bölgelerinden gelen davetliler bir bilgilendirme toplantısı yapmışlardır. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen bu toplantıda konuşan Cem ÖZDEMIR (MEP), kendilerinin yeşiller grubu olarak geçtiğimiz yıl Kafkasya’ya dönük bir araştırma grubu oluşturulmasını istediklerini, bu yönde öneri sunduklarını, ancak kararın hızla çıkmadığını, 8 Ağustos’ta başlayan sürecin, parlamentoyu daha hızlı olmaya yönlendirdiğini belirtmiştir.

Bu çerçevede 100 parlamenterden oluşan bir grubun, Kafkasya’da incelemelerde bulunacağını, bu sürecin ise çok kısa zamanda başlayacağının bilgisini vermiştir.

“Komşumuzu seçemeyiz, ancak barış içerisinde yaşamalıyız.” Kafkasya’daki durumu en iyi özetleyen sözler bunlar olmalı.

Bu bilgilendirme toplantısının ardından “Çerkeslerin Dünü Bugünü ve Geleceği” isimli konferans başladı.

İlk konuşmacı, Kanada McMaster Üniversitesi Antropoloji ve Dilbilim departmanı profesörlerinden, tanınmış biliminsanı John COLARUSSO, Çerkeslerin sosyal-kültürel yapıları, konuştukları diller ve bugünkü durumlarını değerlendiren bir sunum yapmıştır. Kafkasya’da konuşulan dillerin büyük zenginliklere sahip olduğunu örnekleriyle anlatan COLARUSSO; “Çerkes Dili’’nin hem dilbilimi ve hem de tarihsel açıdan detaylı biçimde incelenmesi-araştırılması gerektiğini vurgulamıştır.

Konferansın ikinci konuşmacısı, araştırmalarını Kopenhagen Üniversitesi’nde sürdüren, Coğrafya ve iletişim uzmanı Lars Funch HANSEN, Çerkesya’nın jeopolitik özelliklerinin tarihsel sürece ve bugünkü gelinmelere etkilerini anlatan bir sunum yaptı. ‘’Kafkasya’nın Osmanlının zayıfladığı bir süreçte, bundan istifade eden Ruslar tarafından kademeli olarak işgal edildiğini, Rusya’nın Asya kıtasında oluşturacağı nüfuzdan endişe eden İngiltere tarafından Kafkasya’nın bir tampon bölge olarak dikkate alındığını belirten HANSEN, Çerkesya’nın stratejik önemi ve Karadeniz’deki konumu nedeniyle Rusları, bu bölgeyi Çerkeslerden arındırmaya yöneltmiş ve 1864’teki nihai yenilgiden sonra, dağ kesimlerinin de arındırılmasıyla, kolonizasyon süreci devam etmiştir’’ değerlendirmesinde bulundu.

Konferansın Türkiye’den gelen konuşmacısı, yazar, avukat ve aktivist Sefer E. BERZEG; Çerkes diasporasının oluşum sürecini ve Çerkes sürgünler tarafından gerçekleştirilen sosyal-kültürel ve politik oluşumları özetleyen bir sunum gerçekleştirmiştir. Konuşmasına Çerkeslerin bulundukları ülkelerin bilim-sanat-askerlik ve yöneticilik alanlarında önemli roller oynadıklarını, bununla birlikte anavatanları Kafkasya’daki tüm gelişmelere de aktif olarak dahil olduklarını vurgulamıştır.

Konferansın son konuşmacısı olan, Southampton Üniversitesi’nde kuzeybatı Kafkasya tarihi ile ilgili araştırmalarını sürdüren Irma KREITEN, 19 yüzyılda Rusya’nın Kafkasya özelinde uyguladığı emperyal politikaları ve bu politikalarda Avrupalıların oynadıkları rolleri sorgulayan sunumunda, bölgenin destabilizasyonunda, birbirine güveni olmayanların, saldırgan politikalarının etkin olduğunu vurgulamış ve sonuç itibariyle de Çerkesya’nın askeri bir temizlik politikasının hedefi haline geldiğini belirtmiştir.

NELER ELDE EDİLDİ?

Bu etkinlikle birlikte, bir STK, iyi ve doğru ilişkilenmelerle, ülkeler arasında diyalog kurulmasına aracılık edip fırsatlar yaratabileceğini kanıtlamıştır.

Toplumda oluşan, Çerkesler sürekli kültürel (folklorik) etkinlik yaparlar imajını değiştirme yönünde önemli bir adım gerçekleştirilmiştir. Dünyanın değişik bölgelerinden gerçeklesen katılımlar, diaspora çalışmalarının ilerisi için ümitvar düşüncelerimizi arttırmıştır.

Böyle bir etkinlik düzenleyerek, Kafkasya ile Avrupa arasında bir köprü oluşturma çalışmalarına, önemli ve işlevsel bir katkı sunan Avrupalı Çerkesler Federasyonu’na, bizlerde JINEPS ailesi olarak teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

NOTLAR:
– Cem ÖZDEMIR gibi yetişmiş insanlarımız çok önemli şans ve fırsatlar sunuyor. (İyi değerlendirmeli)
– Organizasyon içerik olarak çok zengindi.
– Dünyanın değişik bölgelerinden katılımlar ilerisi için iyi işaretlerdi.( En uzak katılımcı Amerika’dandı)
– Katılımcılar, toplantılara zamanında girdiler.