BİTSU Anatole

Çeviri: Atalık Rafet

Анэдэлъхубзэ
(Ana Dilim)

Ana dilim canım benim,
Ana dilim gözüm benim,
Adige evlerinde bu gün,
Neden çınlamıyorsun?

Güzel anadilim benim,
Gururlu anadilim benim,
Dünyayla konuşuyordu.
Bir zamanlar ataların,

Sevimli anadilim benim,
Çetin anadilim benim,
Evlatların parça, parça,
Dağıtıldı dört bir yana.

Zaman içinde azalıyor mu?
Az olanlar yok oluyor mu?
Benim gerçek anadilim,
Sen sonsuza dek yaşamalısın.

Berrak, aydınlıktır ana dilim,
Yiğittir, merttir anadilim,
Nartlar tek atlı olarak da kalsa
Karşı dururdu Çin ordusuna!

Zengindir benim anadilim,
Dirençlidir, güçlüdür anadilim,
Layık olduğun yerde değilsen,
O bizim tembelliğimizden.

Anadilim canım benim,
Anadilim gözüm benim,
Neden konuşulmuyorsun?
Adige evlerinde bu gün.

Az geliyor senin için yazdıklarım
Eğer yok olduğunu görürsem,
Benim yiğit anadilim,
Sana mezar taşı olurum.

Senin varlığın durdukça
Var olacaktır Sosrukua da.
Kıymetli anadilim benim,
Yok olursan, yok olur milletim.