BJEDUGH ATLILARI

Derleme: Şaban K’ube
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız
Kaynak: K’ube Şaban (К1убэ Шэбан), Adighe Folklor-I, NewYork, 1959.

O kötü günde Bjedugh süvarileri
Ölümden asla korkmamışlardı.

Çıplak (silahları yetersiz) durumdaki
genç atlılar
Hadrıh’e (*) yolculuğunu göze almışlardı.

Sonucu duyanlar kanlı gözyaşlarını,
Durmadan hala akıtırlar.

Gençler Venevbate’den (1) başlayıp
Nekoyej’e (2) ulaşırlar.

Thayçete-h’ekuj’a (3) vardıklarında,
Siperler (çukurlar) kazarlar.

Kuzeye (**) akında bulunduklarında,
Büyük generali zor duruma düşürmüşlerdi.

Zor duruma düşünce general,
Subayları seferber eder.

Orduya komuta eden üç üst subay
Kuzey ovasında öbür dünyaya yolcu edilir.

Üçgün üç gece durmaksızın,
Bjedugh atlıları da çarpışmalara katılırlar.

Afıps Ormanında gürüldeyen toplar,
Temirtlegu (4) Ovasını zangırdatır.

Bjedugh atlıları geri çekilmeden,
Toz-duman içinde hücuma kalkarlar.

Ordunun başındaki Kızıl General (5)
Bjedugh atlılarına karşı koyamaz.

Naralar atarak hücuma kalkışırlar,
Mızrakları ile çarpışmaya başlarlar.

Generalin koca kıratı
Şaha kalkıp çukurdan atlar.

Kalbindeki irinleşmiş kanını,bu uğursuzun
Kim dışarı akıtmak istemez ki…

Kuban boyundaki büyük kaleye (***)
Bjedugh atlıları girmeyi başarıyorlar.

Kalenin merkezine ulaşıldığında
Düşmanda umut diye bir şey kalmaz.

Umutsuz duruma düşen Kızıl da,
Kurtuluşu kaçmakta bulur.

Kuşmezıko ğuy’a (6) sığındığında,
Ancak kendine gelebilir Kızıl.

Hacret-zave (****) verildiğinde,
Bjedugh birliği yğitlikte başı alır.

DİPNOTLAR:
1)
Venevbate (Онэубатэ)-Adigey’de Şinciye köyü kıyısındaki dere.
2) Kuzeyden gelen yel.
3) Bjıhakoyej (Бжыхьакъоежъ) ile Adige arasında bir yer.
4) Bjıhakoyej ile Bjıhakoyaç’e köyleri arasında bir yer.
5) Kızıl General-Adigelerin General Velyaminov’a vermiş oldukları takma ad.
6) Kuşmezıko ğuy-Şimdiki Krasnodar kenti yakınındaki koca orman (kruglık).

(*) Hadrıh’e (Хьадрыхэ)-Ahret,öbür dünya,mitolojide ölüler ülkesi. -HCY
(**) Kuzey-Kuban ırmağı kuzeyinde Rus işgalinde olan topraklar. -HCY
(***) Büyük kale-Şimdiki Krasnodar kenti yerinde ya da yakınında eski br askeri kale olmalı. -HCY
(****) Hacret-zav: Ölümüne verilen son Adige direnişlerine verilen genel ad. -HCY