BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Ergün Yıldız’ın web sayfasından alınmıştır
http://groups.msn.com/kafkasya/_homepage.

+ Bu günkü Türk Basını’nın temeli ve yeni cumhuriyetin sesi olan Anadolu Ajansı’nın Kuzey Kafkasya hükümeti tarafından Şark Cephesi kumandanı Kazım Karabekir Paşa’ya gönderilen 45.000 Lira’nın 8.000 lirası ile kurulduğunu

+ Erzurum Kongresi’ne katılan delegelerden
Hüseyin Rauf Orbay (Abaza)
Bekir Sami Kunduk (Asetin)

+ Ibrahim Süreyya Yigit (Abaza)
Muzaffer Kılıç (Abaza)
Rize Delegesi Avukat Hakkı Bey (Abaza)
Suşehri Delegesi Ismail Hakkı Bey (Çeçen)
Bekir Kubat (Asetin)
Osman Nuri Tufan (Dağıstanlı)
olduğunu…

+ Sivas Kongresi’ne katılan delegelerden
Hüseyin Rauf Orbay (Abaza)
Bekir Sami Kunduk (Asetin)

Hakkı behiç bey (Adige)
İbrahim süreyya bey (Abaza)
Emir Marşan paşa (Abaza)
Ömer Mümtaz Tanbiy (Kaberdey)
Hikmet Boran bey (Abaza)
Muzaffer Kılıç bey  (Abaza)
Osman Nuri Tufan bey(Dağıstan)
Rize delegesi Osman bey (Abaza)
Manyaslı Yusuf bey (Adige)
Uzunyaylalı Kamil polat bey (Kaberdey)
olduğunu…

+ Sivas Kongresi’ne katılan delegelerin konuk edilip ağırlanması ve güvenliklerinin sağlanmasında daha sonrasın da ise 3.Kolordu’nun iaşesinin temininde  Sivas ve Uzunyayla yöresi beylerinin çok önemli yardımları olduğunu… Maraş işgali ile mücadeleye giden Kılıç Ali bey’in Pınarbaşı’na uğradığını kendisine At ve Gönüllü asker verildiğini…

+ Ju Hacı Ömer Efendi,
Müftü Benejij Hacı Mehmet Efendi,
Aşkhot Hacı Mejid Efendi,

Getejko Hüseyin Efendi,
Encümen üyesi Lak Osman efendi,
Karaçay Yusuf Canakayıt efendi,
Belediye reisi Lo Mahmut efendi,
Nefiko Osman Efendi,
gibi Çerkes beylerinin bizzat giderek Sivas Kongresi’nde izleyici olarak
bulunduklarını…biliyor musunuz?

+ Türk ulusunun ata sporu sayılan güreşte Türkiye Cumhuriyeti’nin çıkarttığı Dünya ve Olimpiyat Şampiyonlarının

Yaşar DOĞU
Hamit KAPLAN
Adil CANDEMİR
Mahmut ATALAY
hepsininin Kuzey Kafkasyalı Çerkesler olduğunu

+ Beşiktaş Kulübü’nün bir Çerkes aydını önderliğinde Mehmet Fetgerey
Şöenu tarafından kurulduğunu.

+ Yaklaşık 1200 km uzunluğundaki Kafkas Dağları üzerinde
Elbrus (Oşhamafe) 5642 m.

Diktau 5204 m.
Koştantau 5151 m.
Puşkin 5100 m.
Şhara 5068 m.
Cangitau 5058 m.
Kazbek 5033 m.
yüksekliğinde doruklar bulunduğunu, bu doruklarda 1424 km2.lik alan kaplayan 2200 buzul bulunduğunu…

+ Osmanlı İmparatorluğu’na sürülen Çerkeslerden bir bölümünün Kafkasya’ya geri dönmek istediğini ancak bunun Osmanlılar ve

Ruslar tarafından sınırın her iki tarafına yerleştirilen 25.000 kişilik silahlı birlik tarafından engellendiğini

+ Amasya Tamimi, Yeni Cumhuriyetin kuruluş manifestosu olarak kabul edilir. O Dönemde Amasya vilayetinde: Güvenlikten sorumlu birliklerin başında  5.Kafkas Tümeni’nin geldiğini; Tümen komutanı Cemil Cahit Toydemir, Alay komutanı Şemsettin Jular, Tabur komutanı Osman Onarak gibi pek çok üst düzey komutanın Çerkes olduğunu Yörenin Asayişten sorumlu bir diğer birliği olan Amasya Jandarma kumandanlığının başında bulunan binbaşı Mmer bey’in  Çerkes olduğunu…

+ Yörede Pontus Rumlarının yarattığı teröre karşı oluşturulan milis güçlerinin başında (Berzeg Kazım bey,Berzeg Ekrem bey, Zeşo Tahir,Şetoh Musa gibi) pek çok ulusal mücadele yanlısı müfreze kumandanının
bulunduğunu…

+ Bunların Mustafa Kemal’in Samsun’a ayak bastığı andan başlayarak bölgedeki seyahati boyunca güvenliğini sağladıklarını,

+ Kuzey Kafkasya’daki 4 özerk cumhuriyetin toplam yüzölçümünün 91.100 km2 Karaçay Çerkes özerk bölgesi ve Adige özerk bölgesi dahil edildiğinde 111.800  km2 olduğunu…

+ Tüm Kuzey Kafkasya’nın toplam yüzölçümünün  254.300 km2, tüm Kafkasya’nın yüzölçümünün 440.400 km2 olduğunu…

+ M.Ö. VIII-VII.yüzyıllarda Kafkasya’da demirin kulanılmış olduğunu, demirden kılıç ve çeşitli avadanlıklar yapılabildiğini…