ÇERKES OLMAK

Kafkasya Kültürel Dergi
Yıl:6, Sayı:25, Cilt:6, Aralık-Ocak-Şubat 1970

Merzifon’dan orijinal bir mektup almış bulunuyoruz; on sekiz yaşında bir kızdan. Kız kardeşimiz şöyle diyor mektubunda:

“Çerkes komuşumuza gider, gelirim; çocuklarıyla da arkadaşım. Bu arada isteyerek Çerkes dil ve adetlerini öğrendim; çünkü Çerkeslerin hareket, terbiye, topluluk ve konuşmalarına hayranım. İçimde Çerkes olmak, onlar gibi yaşamak, konuşmak; örf ve adetlerine uymak özlemi var. Bu da komuşumuz… beylerin disiplinli hareket tarzlarını gördükten sonra kök salmaya başlamıştır içimde. Eğer mahzuru yoksa bu isteğimin Kafkasya Dergisinde yayınlanmasını ve bütün Kafkasya Çerkeslerinin, benim de onlardan biri olmak için çırpındığımı duymalarını istiyorum. Evet kabul ederseniz bende Çerkes olmak istiyorum.”

Genç kız kardeşimiz mektubuna uzun uzun devam ediyor, “Çerkeslere ait ne varsa edinmek istiyorum” diyor.

Türk asıllı kız kardeşimiz yıllar yılı insanlık anlayışının dışında topluma korku saçan faşist kafatasçılarının canavarlıklarını, tam bilinçle denemezse de ne güzel endişeleriyle dile getiriyor.

Çerkes olmak asla Çerkes ırkından gelmeyi gerektirmez. Kim Çerkes geleneklerine ve insanlık gereklerine uyuyorsa o bizce en büyük Çerkestir. Türk ırkından gelen ve Türkçe konuşan Karaçay ve Balkarlar, Çerkeslerin en saygıdeğer topluluklarının başında gelmektedirler.

Sevgili kız kardeşimiz, siz bizim için, hiçbir kuşkulu yönü dahi düşünülemeyecek olan değerli bir kardeşimizsiniz. Kim ki bunun dışında düşünüyor, biliniz ki o Çerkes değildir.