CHP’NİN YENİ ‘KÜRT’ RAPORU

Ali İhsan Aksamaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Kurultay konuşmasında ‘Kürt Sorunu’na da ‘değindi’. ‘Kürt Sorunu’nu demokrasi temelinde ve TBMM öncülüğünde çözeceklerini dile getirdi. Türkiye’nin üniter yapısının güçlendirilerek ‘Kürt Sorunu’nun çözüleceğine vurgu yaptı.


Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığındaki bir önceki genel merkez yönetiminin yeni bir ‘Kürt Raporu’ çalışması yaptı(rdı)ğına dair çeşitli haberler 37. Kurultay öncesinde basında yer almıştı. 37. Kurultay’da kimi delegelerden gelen eleştiriler doğrultusunda bu yeni ‘Kürt Raporu’nu hazırlama çalışmalarının hızlandırıldığı da basına yansımıştı.
Kemal Kılıçdaroğlu,  ‘egemen güçler’in, ‘Kürt Sorunu’nu bir manivela olarak kullanılmalarına da asla izin verilmeyeceklerini açıkladı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu, hem ‘Ezop Dili’ni kullandı hem de bu konuda ayrıntıya girmekten özenle kaçındığı görüldü. Hâlbuki daha önceki kurultayda, CHP’nin iktidara gelmesi durumunda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin, ‘Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartnamesi’ne koyduğu şerhleri kaldıracaklarını ilân etmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığındaki CHP, 2015’te de  ‘(22 Soru, 22 Cevap) CHP’nin Türkiye’nin Kürt Sorununa Bakışı, Çözüm Çerçevesi’ başlıklı bir rapor hazırla(t)mıştı. Sezgin Tanrıkulu, bu raporu CHP adına 22 Nisan 2015’te kamuoyuna açıklamıştı. Sezgin Tanrıkulu, 37.  Kurultay’da Parti Meclisi Üyeliği’ne seçil(e)mediği hatırlardadır.

CHP’nin yeni ‘Kürt Raporu’, muhtemelen 2015’teki bu raporun güncelleştirilmesiyle ortaya çıkacak. CHP yetkilileri, bu yeni rapor çalışmalarında ‘Kanaat Önderleri’nin görüşlerine de başvurulacağını söylüyorlar.

Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay konuşmasında, hazırladıkları yeni ‘Kürt Raporu’ hakkında yeterince açıklayıcı bilgi vermekten kaçındı. Ancak Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem,  Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir önceki kurultayda, iktidara gelmeleri hâlinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin,‘Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartnamesi’ne koyduğu şerhleri kaldıracaklarını açıkladığını da hatırlatarak Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin ajansı Rûdaw TV Haber Bülteni’ne CHP’nin yeni ‘Kürt Raporu’ hakkında açıklamalarda bulundu.

Eren Erdem, ‘Kürt Sorunu’nu ‘demokratikleşme sorunu’ndan bağımsız olarak değerlendirmediklerini, merkeziyetçi ya da tek tipçi zihniyetin yarattığı siyasî bir süreç olarak değerlendirdiklerini söyledi. CHP’nin yeni ‘Kürt Raporu’na da değinen Eren Erdem, yeni raporda ‘Kürt Sorunu’nun anayasal zeminde ve aynı zamanda hukuk devleti ilkelerine uygun bir şekilde çözülmesi açısından da değerlendirmeler yapıldığını söyledi.

Eren Erdem, 37. Kurultay’da Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘anahtar listesi’nde yer almıyordu. Buna rağmen, delegelerin desteğiyle Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘anahtar listesi’ni delmeyi ve Parti Meclisi’ne seçilmeyi başardı.

CHP’nin yeni ‘Kürt Raporu’na ilişkin bir açıklama da Sezgin Tanrıkulu’ndan geldi. Sezgin Tanrıkulu, Hürriyet Gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi’ye, bu yeni rapor hakkında açıklamalarda bulundu. Sezgin Tanrıkulu, raporlar toplandıktan sonra ortak bir rapor haline dönüştürüleceğini, 2015 raporunda CHP’yi aşan önemli tespitler olduğunu, CHP ile Kürt seçmen arasındaki ilişkiyi canlı tutabilmek için 2015 raporunu güncelleyip, sürekli çalışılan bir rapor haline getireceklerini söylüyor. Kürt seçmeni CHP’de nasıl tutabileceklerinin, ittifak ya da kritik bir seçimde CHP’ye oy vermelerini nasıl sağlayacaklarının çabası içinde olduklarını vurguluyor.

Sezgin Tanrıkulu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘anahtar listesi’nde yer almasına rağmen, 37.  Kurultay’da delegelerin desteğini alamadı ve Parti Meclisi’ne giremedi.

Eren Erdem de, Sezgin Tanrıkulu da CHP’nin yeni ‘Kürt Raporu’ndan bahsediyor. Eren Erdem ,‘Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartnamesi’ne konulan şerhleri iktidar olduklarında kaldıracaklarını açıklarken, Sezgin Tanrıkulu, bu konuya hiç girmiyor ve 2015 raporunda CHP’yi aşan önemli tespitler bulunduğunu söylüyor ancak konuya açıklık getirmiyor.  

Eren Erdem ve Sezgin Tanrıkulu’nun bu açıklamaları oldukça dikkat çekici. Dikkat çeken bir diğer açıklama da İlhan Cihaner’e ait.

İlhan Cihaner, 37. Kurultay Divan Başkanı ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu kastederek kurultayda şunları söylemişti:

“Bir arkadaşımızAfrin’e atılan bombaların üzerine imzasını attı. O ağızla çıkıp Deniz Gezmiş’i savundu. Burada telâffuz etti. Peki, Kürt Halkı, Afrin meselesindeki tutumumuzdan dolayı bize, ittifaka nasıl oy verecek?” 

“Bir arkadaşımız, Afrin’e atılan bombaların üzerine imzasını attı.”

 CHP’li yetkililerin, aynı zaman diliminde birbirleriyle çelişkili beyan, tutum ve davranışları; CHP’nin  ‘Kürt Sorunu’ ve bu sorunun çözüm yolları konusunda kafasının bulanık olduğunu, bu konuda net bir duruşunun bulunmadığını ve 2015’de hazırladığı raporu bile bugün pek sahiplenemediği izlenimini uyandırıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinin bu tutarsızlık ve çelişkileri ortadayken, 7/24 yayın yapan TRT KURDÎ’yi faaliyete geçiren, okullarda seçmeli de olsa Kürtçe anadili derslerine imkân sağlayan ve üniversitelerde ‘Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümleri’ni açan Ak Parti  ve bu ‘Kültürel Açılımlar’a  karşı tavır almayan MHP varken, HDP varken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun  CHP’sine Kürt seçmen neden oy versin?!

(Fotoğraflar: chp.org.tr; aydinsafak.com)