DERNEKLERİMİZ

Necdet Hatam
Nartların Sesi, Ankara Kuzey Kafkasya Kültür Derneği Gençlik Kolu Bülteni
Sayı 11, Ekim 1975, Ankara

Çeşitli illerdeki derneklerimizin birleştirilmesi zaman, zaman olduğu gibi son günlerin de dernek çevrelerinin en çok sözü edilen konusu. Gerçekten konuya eğilen, toplumun giderek benliğinden uzaklaştığını, kendisine yabancılaştığını gören, bundan acı duyan her Çerkes’in özlemi de budur. Ancak bizce özlenen, beklenen, derneklerimizin biçimsel olarak birleşmelerinden öte, ortak ilkeler doğrultusunda, ortak amaca yönelik verimli çalışmalarda bulunmalarıdır.

Birleşmeyi savunanlar sanırım yukarda, sözü edilen verimli çalışmayı sağlayacağı umudundadırlar. Biz ise derneklerimizin günümüzde gerçekleştirecekleri birleşme biçimsel olarak kalmak zorundadır, görüşündeyiz.

Dernekleri kendilerini oluşturan gerçek kişilerden soyutlamadan düşündüğümüzde haklılığımızı görmek daha olanaklıdır. Bildiğimiz gibi demeklerin başarısı büyük ölçüde yönetim kurulu üyelerinin, kayıtlı üyelerinin, önemlisi dernekler kurulurken üye olması beklenenlerin konuya ilgi derecelerine, bulunabildikleri fedakarlıklara bağlıdır. Derneklerin birleşmesinden oluşacak kurumun başarısı da elbetteki onu oluşturan derneklerin ortak amaca yönelik çalışmalarına bağlı olacaktır.

Derneklerimiz arasında başarılı bilinen Ankara’daki Kuzey Kafkasya Kültür derneği’nin çalışmalarının gereken düzeyden epeyce uzak olduğu günümüzde birleşmek, tekrarlayalım biçimsel olmaktan öteye gidemeyecek o da bir yarar getirmeyecektir.

Bu dönemde yapılması gereken organik birleşmeyi sağlayıcı çabalarda bulunmaktır. Bu da toplumun benliğinden uzaklaşma,kendisine yabancılaşma sürecini durduracak tedbirlerin alınması, ortak amaca yönelik çalışmaların hızlandırılması ile olabilir. Bu çalışmalarda sağlanacak başarı oranında üyelerimiz artacaktır. Dahası genel kurul toplantılarımıza daha çok üyemiz katılacak, toplumun geleceğine yönelik çalışmalar alabildiğine tartışılacaktır. İşte bu düzeye erişildiğinde birleşmek gerekli ve yararlı olacaktır.

Özlenen yarınların yakın olması dileğiyle…