DEVLET DESTEĞİ SAYESİNDE ADİGEY’IN TEVÇOJ RAYONUNDAN BİR ÇİFTÇI HAYVANCILIK TESİSİNİ GENİŞLETTİ

Adige Mak Haber Merkezi
Özet çeviri; AÇUMIJ Hilmi

Adıgey’de «Aile Çiftliği» isimli devlet teşvik programı başarıyla uygulanmaktadır.

Bu programın Amacı, çiftçilere devlet desteği sağlayarak üretimi, tarımda işgücü verimliliğini ve ürün kalitesini artırmaktır. Programa katılanlar arasında Tevçoj raoyonundan Ğonejıko Aslan da vardı.

Gonejuko Aslan  Gonezhuk uzun süredir hayvancılıkla uğraşmaktaydı. Ancak, hayvancılığı daha da geliştirmek için yeni bir binaya ihtiyacı vardı.

Ğonejuko Aslan; — Çiftliğimiz yarışmanın tüm şartlarını yerine getirmiştir. Sonuç olarak, 9,6 milyon ruble tutarında hibe aldık. Bugün çiftliğimizde 89 adet süt ineği ve düve bulunmaktadır. Bir yemlik inekten günde 11-12 kg süt alıyoruz. Tüm ürünleri peynir üretimi yapan özel tüccarlara satıyoruz — dedi.