DÜZCE ABHAZ KÜLTÜR DERNEĞİ – Mektup

Değerli Kefken Projesi Yöneticileri,

Düzce Abhaz Kültür Derneği hazırlamış olduğunuz projeyi incelemiş ve tarihsel dokuya zarar verilmediği surece destekleme kararı almıştır.

Gençlik kollarımız proje süresince mümkün olduğu kadarı ile Kefken’de
sizlerle birlikte olacak ve projenin uygulanmasına fiziksel katkıda
bulunacaklardır. Proje hakkındaki yeni gelişme tarihler ve katılımcılar
listesini gönderir, eksik kaldığınız yerleri belirtirseniz gücümüz
yettiğince yardımcı olmaya çalışacağız.

Çıkılan yolda Allah yüzlerimizi kara çıkarmasın. Hayırlı çalışmalar.