ELALEMİN ACISI DİYE BİR ŞEY YOKTUR

Ç’ARE Fatim
Özet Çeviri; AÇUMIJ Hilmi

Herson bölgesinden, zor duruma düşüp, canlarını kurtarmak için ayrılmış 500 kişi Adıgeye geldi. Onların yaşadıkları Mıyekuape rayonunu ziyaret ettik, nasıl yaşadıklarını öğrendik.

Göçmenlerin çoğunluğu Mıyekuapede bulunan Lani, Gornaya  ve Turist dinlence kamplarına yerleştirildiler.

Cumhuriyetimiz Başkanı Kumpıl Murat onların doğacak tüm sorunlarının çözümlenmesi konusuna şahsen eğiliyor.

Yapılan görevlendirme doğrultusunda sosyal kurumlar, sağlık personelleri ve ilgili diğer kurumlar sorunların çözümlenmesi konusunda aktif olarak çalışıyorlar.

Zor durumda kalışları sebebiyle Mıyekuape rayonunda Lani dinlence tesisinde kalanları ziyaret ettik.

Burada bizi Herson bölgesinden gelenlerle ilgilenen, onlarla alakalı konulardan sorumlu, çalışma ve sosyal güvenliklerini sağlama merkezinin Mıyekuape  başkanı Boleko Anzor karşıladı. Dinlence kampına gittiğimiz gün göçmenlerden bir kısmı evrak işlemleri için Mıyekuapeye götürülmüştü, geride kalanların ihtiyaçları ise gerektiği gibi yerine getiriliyordu.

Anzorun bize aktardığına göre, kendisine bağlı olan bu dinlence kampında 127 göçmen yaşıyor, bunlardan 32’si çocuk. Aralarındaki en yaşlı kimse 87 yaşındaki ikinci dünya savaşı esnasında doğmuş çocuklardan Mariya Devyatova.  En ufakları olan kız çocuğu, bebek ise 8 aylık. Kamennımost kasabası okulunda 8 göçmen çocuk okuyor.

Anzor — AC Başkanı Kumpıl Murat, Herson bölgesinden gelmiş olanların sorunlarının çözümü konusu ile çok ilgileniyor, biz de bize yüklediği tüm sorumlulukları eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz. Turbaza müdüresi Veronika Kurçinina’da göçmenleri  güleryüzle ağırlıyor. Mültecilerin, kısa bir süre içerisinde, barınacak yer elde edene kadar devlet desteği sağlanması ile alakalı yapılan anlaşma çerçevesinde konak yerleri ve günde üç öğün ücretsiz yemek ihtiyaçlarını karşılıyor.  Bunun yanısıra cumhuriyetimizin desteği ile sağlanan gıda ve giyecek yardımları da onlara ulaştırılıyor. AC tarım bakanlığı ve Cece süt ürünleri fabrikasının hayır etknliği ile çeşitli çerkes peynirleri onlara verildi. Ayrıca Adıgeyli işadamları da Herson bölgesinden gelenlere yardımcı olabilmek için bize müracaat ediyor. Bazıları ayakkabı ve giyecek temin etti, iş verenler de çıktı. Mıyekuape bölgesi milletvekilleri korpusu çalışanları telefon ve sim kartlar satın aldı. Mıyekuape rayonu milletvekili V. İgnaçenke onların işlerinde kullanmamız için otobüs tahsis etti. Her birinden razıyız, herkes elinden gelen olanaklar çerçevesinde faydalı olmaya çalışıyor.