GENÇLERLE “XABZE” DE BULUŞMAKTIR ÇÖZÜM

YEMUZ Nevzat Tarakçı

Bu kültürü yaşatmanın yolu gençlerden geçer.
Gençlerle “xabze”de buluşmaktan…
Yeni neslin kültürü benimsemesinden,
Onu içselleştirmesinden…
Değil mi ki “xabze” toplumun ihtiyaçlarını gidermek için geliştirilen, tarihin süzgecinden geçmiş bir kurallar ve yaptırımlar bütünüdür.

***

Eğer yeni kuşak “xabze”yi, tarihin derinliklerinde değil, yüreklerinde, yaşantılarında arar hale gelirse bu iş tamam demektir.

***

Ne dersiniz yakın mıyız hedefe?

***

Eğer bu hedef gerçekleşir gençlerle “xabze” de buluşulursa yığınla sosyokültürel pek çok sorunun nasıl da kolay çözüldüğünü görmek mümkün!

***

Yeni neslin “xabze”den haberdar olması, az çok “xabze” kurallarını biliyor olması da yetmez!
Tek başına istek de…
“Xabze” yi yaşamak için ortam lazım, model lazım!

***

Hatta tek başına “xabze” de yetmez!
Şu zorlu, hızlı hayat mücadelesi…
Şu değerli öğüten yeni yaşam tarzı,
Şu nesil çatışması,
Şu iletişim kazaları,
Şu üslupsuzluk…
Ya işsizlik?
Ya imkânsızlık?
Ya eğitimsizlik?
Ya gelecek kaygısı?
Daha da önemlisi, ya umutsuzluk?

***

Eğer pusulasız kalmış bir nesil,
Boşlukta, rehbersiz, modelsiz…
Folklorik hale getirilmiş, bir türlü kabuğu çatlatılıp içine girilememiş bir Çerkeslik kavramının etrafında dönüp duran bir gençlik varsa,
Bu gençler, yaşayamadığı, öğrenemediği kültürüyle anlamsızca övünüyorsa
Yaşantı, özle çelişiyorsa,
Dilini kullanmada, kültürünü yaşamada bilinçsiz, ümitsiz ve yorgun düşüyorsa,
Şekilde, gösterişte boğuluyorsa daha çok işimiz var demektir!

***

Yaşansa kardeşlikler,
Yenilse öfkeler, nefretler,
Gelişse dostluklar,
Tutuşsa eller, birleşse yürekler…
Neler yapılmazdı ki neler?

***

Düşünelim, hayal edelim…
Gençler, kültür ve başarı merkezli yaşasın!
Yaptıkları işe ruhlarını katsın.
Güzel ana dilleriyle konuşsun,
Ana dilleriyle hayal etsin,
Ana dilleriyle rüya görsün,
Sevgi diliyle muhabbet etsin,
Sevdayı, aşkı, hoşgörüyü yaşasın!

Hayal edelim,
Gençlerin, sevginin tükenmez gücüne inandığını,
Tarihin süzgecinden geçmiş bir kurallar ve yaptırımlar bütünü olarak gördükleri “xabze”de buluştuklarını,
Toplumuna, kültürüne bir şeyler katmak için yarıştıklarını,
Bizi biz yapan değerlerle bezenmiş gençlerin oluşturduğu güzel toplumun yeni bir geleceğe uyandığını.

***

İşte o zaman gençlere inananlar da inanmayanlar da
Daha özgün düşünen,
Kendi kendine yeten,
Hayalden gerçeğe geçen,

Tarihi, kültürü ve kimliğiyle bütünleşen idealist genç ruhun yansımalarını birlikte görecek
ve mutluluktan başımız göklere erecektir!