GEREKSİNİMLERİ TESPİT EDİLİYOR

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi

Adıge Cumhuriyeti Başkanı Kumpıl Murat’ın ön ayak olması ile Şevcen rayonu başkanı Awutle Reşidin thamatei olduğu bir çalışma grubu oluşturuldu.

Bu çalışma grubu kısmi seferberlik ile alakalı işlerin yürütülmesi üzerine faaliyet gösterecek, kendilerine müracaat eden kişilerin sorunları ile ilgilenecekler.

Çalışma grubuna rayon başkanı yardımcıları, sosyal kurumların, yerel idarelerin yöneticileri, askerlik şubesi temsilcileri katıldı.

Günümüz itibariyle grup seferber edilenlerin ailerini ziyaret ediyor, ihtiyaç duydukları şeyleri tesbit ediyor.

Şevcen Rayon İdaresi Basın bürosunun bildirdiğine göre, Rayon başkanı Awutle Reşit hafta sonuna dek seferber edilmiş olan herkesin ailesinin ziyaret edilmesi, tüm ihtiyaçların öğrenilmesi ve en kısa sürede gerekli desteğin sağlanması talimatında bulundu.

Cumhuriyetimizin tüm rayonları benzer çalışmaların yapılması yönünde görevlendirildi, bu konuda çalışıyorlar.