GERİ DÖNENLER ÇIKIŞ YOLU BULUYORLAR

YEMT’ITL Nurbıy
Adige Mak Gazetesi, Temmuz 2012
Çeviri: AÇUMIJ Hilmi

Suriyede huzursuz bir ortam var soydaşlarımız bu ülkeden ayrılmaya başladılar. Tarihi topraklarına geri dönenlerle Adige Xasede görüştük. Adigey Cumhuriyeti Ulusal İşler, Yurtdışında Yaşayan Soydaşlar ve Basından Sorumlu Komite Başkanı Şhalaho Asker’in konu hakkındaki çıkarsamaları üzerine sevindiğimiz ve üzüldüğümüz hususlar da çıktı.

Savaşın ateşinin yakmaya başladığı Suriyede yaşayan soydaşlarımız yüzlerini vatana çeviriyorlar ama geri dönüş konusunda hepsi aceleci davranmıyor. Suriyeden gelen bir soydaşımızın dediği gib bütün yaşamını sürdürdüğün evin, bahçen, tarlanla, yaşadığın ülkeyi, her şeyi bırakıp yeni bir yaşama başlamak okadar çabuk değil.

Suriyeden gelen soydaşlarımız, cumhuriyetimizin ilk cumhurbaşkanı Carıme Aslan’ın cumhurbaşkanlığı döneminde ev satın almanında, arsa edinmeninde daha kolay olduğunu ama o zamanlarda kimsenin ilk adımı atmak için acele etmediğini hatta bu adımı atmakta korkanların bile çıktığını söylüyorlar. Aynı zamanda günümüzde ‘hertarafı sarmış olan yangının dumanları içerisinde, yanan evine bakıp terk etmekte erkeklikten midir?’ diye de soydaşlarımız düşünüyorlar.

Beçiko Faik’in belirttiğine göre Suriyede yaşayan soydaşlarımızn vakti değerlendirmeden geçirdiklerini, günümüzde vatana dönemenin daha zor olduğunu ve gün geçtikçe zorlaştığını, evraklar için harcanması gereken paraların arttığını belirtti.

Hut’ıj Me’mun’un Adigeye gelişi iki hafta oluyor. Ailesi dağılmış bir vaziyette. Adigeyin yardımcı olduğunun farkında fakat yarınlarının nasıl olacağı hakkında hiç bir fikre sahip değil.

Nelere muktedir olduğunu biliyormusun?

Adige Xasede kendi kendine, kendi işlerinin peşinde olunmasının daha iyi olacağını dile getirenlerde çıktı. Bundan devletin ve halkın yardımcı olmayacağı sonucuna da varılmamalı.

Rusya Federasyonu yöneticileri günümüz itibariyle bu konuda nasıl yardımcı olabileceklerini henüz söylemiş değiller. Devletin engelller çıkarttığını ise hiç kimse söylemiyor söylenen yardımlarının eksik olduğu. İşte bu yüzden kendi sorunlarını çözümlemek için kendi kendine çözüm yolları aramalısın.

Daha önceki yıllarda Suriyeden gelip buraya yerleşmiş olanları dinlemek o kadar kötü değil. Çünkü onlar artık zorlukları aşmış kişiler. Staşu Yahya’nın Suriyeden ayrıldığı çok oldu. Soydaşlarımızın sorunları hakkında bilgi sahibi ve imkanları çerçevesinde yardımcı olduğunuda bildirdi.

Geri dönen soydaşlarımızın adaptasyonları üzerine çalışan merkezin müdürü Ğuç’etl Ashad soydaşlarımızın evrak işlelmleri tamamlandığı gibi kendilerine arsa verilmesi konusunda var olan çıkış yollarından bahsetti.

Suriyeli soydaşlarımızla yine toplanılacak

Temmuz ayının 12’sinde Adige Xasenin yapacağı toplantıya Suriyeden gelmiş olan soydaşlarımız çağrıldılar. Barınak ihtiyacı olanlar, arsa almaya çalışanlar ve iş arayanlarla teatide bulunulacak.

Toplantıda Adige Xase Thamatesi Beğuşe Adam, Hesaşha üyeleri Hunego Çetib, Kuyeko Aslanbıy, Mıgu Reşıd, Hekuj Adam, Tharkoho Safıyet ve başkalarıda konuştular.

Haziran ayının 30’unda Mıyekuapede yapılan Adige Xase zefesi ve bu ay içerisinde Xesaşha’da görüşülmesi gereken konular ve başka hususlarda da konuşuldu.