HAÇEMİZЕ BIBOLET’İN ADI HER ZAMAN YAŞAYACAK

JAÇEMIKO Aminet
Adige  Mak Gazetesi, Ekim 2013
Çeviri: AÇUMIJ Hilmi

İsmin asırlarda kaldı ise,
Bundan daha büyük nasip olur mu!
Yaşıtlarım arasında,
Böylesi nasibi olan da çıkar, belki.
Bunu aydın kılacak olan, yıllar,
Asırlar gösterecek.
Her kim isen de, buna kendini ayarlar isen,
Yaşamın daha güzel olur.
KUMPIL Kadırbeç

Evet, yıllar ve asırlar, yapılan iyi şeylerin  yok olmadığını kanıtlıyorlar, herkesin yaşadığı sürece elde ettiği bu edinimler ardından kalan şeyler oluyor.

Öncelikli olarak gazete okuyucularımızı bilgilendirecek olursak, Adigey, Karaçay-Adige, Kabardey-Balkar Cumhuriyetleri onursal gazetecisi, milli gazete Adige Mak’ın baş redaktörlüğünü yapmış olan HAÇEMİZE Bibolet’in anısına  onun sağlığında yaşadığı binaya, onun anısına 16 Eylül tarihinde anı plaketi asıldı. Bu etkinliğe çeşitli yıllarda Bibolet ile birlikte çalışmış olanlar, dostları, köylüleri, devlet kurumları çalışanları katıldılar. Etkinliğin sunumunu Adige Cumhuriyeti onursal gazetecisi TEŞ’U Svetlana yaptı.

Etkinlikte ilk sözü Adige Cumhuriyeti Ulusal İşler, Yurtdışında Yaşayan Soydaşlar ve Basından Sorumlu Komite Başkanı ŞHALAHO Asker yaptı. Konuşmasında Adige Cumhuriyeti Başkanı THAKUŞINE Aslan’ın, ünlü gazeteci, sivil toplum kuruluşu ve faaliyetleri çalışanı HAÇEMİZE Bibolet’in anısına değer veren herkese selamlarını ilettiğini, böylesi insanların milletimizi  zenginleştirdiğini onlarla onur duymamız gerektiğini söyledi.

ŞHALAHO Asker; Yaşamı boyunca milleti ve işi üzerine çalışmış olan HAÇEMİZE Bibolet’in anısına değer veriyoruz. Bibolet sadece Adigey’de değil kardeş cumhuriyetlerimizde de, yurt dışında da tanınıyordu. Onun çalışmları, çabaları neticesinde Adige cumhuriyetleri gazetelerinin ortak sayılar yayınlaması uygulaması başlatılmıştı bu günümüzde de sürüyor. Ben Biboletle birlikte çalışmadım, ama onu iyi tanıyordum. Bu gün katıldığımız bu etkinlik yaptığı iyi şeylerin unutulmadığının bir kanıtıdır.

Bu sözlerin ardından ŞHALAHO Asker ile Biboletle 40 yıl birlikte yaşamış olan eşi Canpago birlikte anıtın üzerindeki örtüyü çekerek açılışı yaptılar. Biboletin anıtın üzerindeki resminin görülmesi ardından gözyaşlarını tutamayanlarda çıktı. Bu resim herkesin bir başka anısını canlandırdı.

Anıtın önüne çiçeklerin bırakılışı ardından etkinliğin sunucusu TEŞU Svetlane Mıyekuape kenti Belediye Başkanı A. Narolin’e söz verdi.

– Yetenekli usta gazetecisinin anısını yaşatmak üzere bu etkinliğe hep birlikte katılıyoruz. Bibolet’i tanıyanların belirttiğine göre, Adigey gazeteciliğinde onun büyük bir yeri var, mesleği konusunda derin bilgilere sahipti, Cumhuriyet gazetsinin gelişmesinde, daha geniş kitlelere ulaşmasında büyük emekleri vardı. Bibolet’ten bahseden herkes onun samimi, güvenilir, çalışkan, elinden geldiği oranda insanlara yardım eden birisi olduğunu söylüyorlar. Ebediyete kadar insanların yüreğinde bu şekilde anıla gelsin.

Bibolet’in uzun yıllar çalıştığı, gücü ve bilgisi ile katkıda bulunduğu, Adige Mak gazetesi Çeviri Masası Redaktörü THARKOHO Safiyet gazete çalışanları adına konuştu. Biboletin insancıllığı, merhametliliği, her daim iyi şeyler yapmak arzusu ile yaşadığı Safiyet’in dile getirdiği anılarda konuşmasında belirgindi.

Safiyet; ‘Bibolet için bu etkinliği düzenlerken, gazete çalışanları olarak biraz telaşlandık, etkinliğin nasıl olacağını merak ettik, çünkü Biboleti seviyorduk. Bibolet sadece yönetici değildi, merhametli-şefkatli, telaşlı bir insandı. Öğle yemeğine çıktı derken aniden geri dönerdi. Bizde şakayla ‘Telaşe’ geri geldi derdik. Bir gün Biboletten izin almak için makamına gitmiştim. Fakat ‘iyi izin veriyorum’ demeden, beni neyin telaşlandırdığını sordu. Annemi hastahaneden alıp köye götüreceğimi söylediğimde, gazetenin aracını verip annemi köye götürmemi sağlamıştı. ‘Bu o kadar doğru bir şey değil’ diyenlerde çıkabilir. Fakat burada belirtmek istediğim şey insanın samimiyeti, başkalarının dertlerini dert edinmesi, dertleri paylaşmasının büyük önemi olmasıdır. Gazetede çalışıp konut sahibi olmayanlar için Bibolet pek çok kişinin kapısını çalar, pek çok makama başvururdu. Biboletten çok memnunduk, çokça da onu hatırlıyoruz.

Cumhuriyetin iki gazetesinin müdürlüğünü A. Prenke ve Bibolet uzun yıllar birlikte gerçekleştirdiler. İş arkadaşlığı yanısıra iyide dostlardı.

Prenke; Bibolet derin bir insandı, onunla sohbet etmek ilginçti. Hiç unutmuyorum bir gün onu çok aramış bulamamıştım sonra bir araya geldiğimizde  peşinde koştuğu şeyi anlatmıştı; merkezden uzakta bir köyde iyi derecede okumuş genç bir kızın üniversiteye kaydolarak okulu bitirdikten sonra uzmanlaşmış bir şekilde köyüne dönmek istediğini Üniversitenin yöneticisine aktarmak üzere üniversiteye gitmişti. Bibolet’in böylesi pek çok iyiliği vardı. Bazıları vefat ettiğinde artlarında iyi evler, güzel araçlar bırakıyorlar. Fakat insanoğlunun ardından bırakabileceği en iyi şey iyi anılmasına vesile olacak işler yapmış olmasıdır. Bunun hem çocukları hem de sülalesi için büyük önemi var.

1975 yılından itibaren Haçemıze’lerin yaşadığı binada yaşayanlar, komşuları da etkinliğe katıldılar. Onların adına G. R. Orlovskaya Bibolet ve eşi Canpago’yu bu binaya taşınmadan öncede tanıdığı, komşuluk yaptığını söyledi. Düğünlerini Biboletin ağabeyi HAÇEMİZE Reşid’in yaptığını, ilk defa böylesine güzel bir Adige Cegu’suna katıldığını söyledi.

HAÇEMİZE Bibolet’in köyünden Penehesten gelen Shapsughları da büyük bir grup halinde gördük. Onların adına ünü, çalışmaları uzaklara dahi duyulmuş olan Eski Adige Cumhuriyeti Tarım Bakanı ŞHALAHO Şırahmet bir konuşma yaptı.

– Bibolet’le birlikte çalışmadım. Fakat bu günkü etkinliğin organizatörleri olan iş arkadaşlarına, bu konuya eğilenlere çok teşekkür ediyorum,  Haçemize sülalesine de Bibolet’in kazândığı övgülere başka  övgülerde katmaları temennisinde bulunuyorum.

Adige Öğretmen Okulu müdürü AÇUMIJ Kazbek konuşmasında Bibolet’i farklı yönlerden gözümüzün önünde canlandırmamızı sağladı. Öğrenciliği, iş yılları, yaşama karşı olan bakış açısı….

– Bibolet yatılı okuldaki en çalışkan öğrencilerdendi. Bu gün onun adına çok şey söylemek mümkün, fakat onun gerçekten nasıl birisi olduğunu ifade etmek mümkün değil. Adige olup Adigece bilmeyenlere dillerinin öğretilmesinde, bu konuda gazetenin yardımcı olması, ön ayak olması husunda Bibolet etkindi. Bibolet’le birlikte Komsomol’un komitesinde de birlikte çalıştık, bu yüzden eğitimsel alanda onun yetkinliğine de şahitim. Edebi yönünü ele alacak olursak espirili bir dille yaşamın içerisinde karşılaştığımız zorlukları çok iyi canlandırabiliyordu. Bu yeteneğini radyoda JENE Kırımıze’ye yardımcılık yaptığı dönemde de güzel sergiliyordu. Bu günkü bu etkinliği düzenleyenlerden çok razıyız.

Bibolet’in yakınları adına sözü alan Canpago, eşinin anısını yaşatmak adına burada toplanmış olanların herbirine ayrıca özellikle bu etkinliği organize eden Adige Mak gazetesi çalışanlarına, devlet kurumları çalışanlarından komşulara kadar yürekten bu etkinliğe katılan herkesten çok razı olduğunu belirterek her birinin aileleri ile birlikte esenlik içerisinde yaşamaları temennisinde bulundu.

Etkinliğin bitimi ardından da insanlar epeyi bir süre dağılmadan bir arada kaldılar. Bu da bu etkinliğe katılan herkesin Bibolet ile alakalı samimi duygular içinde olduğunun bir göstergesidir. Ayrıca dikkat çekici olan diğer bir şey ise tüm konuşmacıların konuşmalarının yapmacık ifadelerden uzak olması ve samimiyetleriydi. İnsanlar arasında böyle anılmak kıymet verilmek her şeye değer. Bütün bunlar ise Bibolet’in kazanımıydı.