HAKKI BEHİÇ BAYİÇ KİMDİR?

Türk siyaset adamı. 1886 yılında İstanbul’da doğdu.

Atatürk’ün kurduğu Türkiye Komünist Fırkası’nın genel sekreterliğini yapmıştır. Mülkiye Mektebi’ni bitirdikten (1905) sonra, Maliye Nezarit Muhasebe Kalemi’ne girdi. 1909-1917 yılları arasında çeşitli yelerde tahrirat müdürlüğü, vilayet mektupçuluğu ve mutasarrıflık yaptı.

1917’de mutasarrıf olarak bulunduğu Akka’nın İngilizlerce işgal edilmesi üzerine İstanbul’a döndü. 1919’da Anadolu’ya geçti ve Denizli temsilcisi olarak Sivas Kongresi’ne katıldı.

1920’de TBMM’ye Denizli milletvekili olarak girdi. İlk TBMM hükümetinde maliye ve dahiliye vekilliği yaptı. Dahiliye vekili iken hakkında verilen gensorular nedeniyle Eylül 1920’de görevinden ayrıldı. Aynı yıl Yeşil Ordu’nun dağıtılmasından sonra, 18 Ekim 1920’de Atatürk’ün kurdurduğu Türkiye Komunist Fırkası’nın genel sekreterliğine getirildi. Partinin yayın organı Yeni Gün gazetesinin de başyazarlığını yaptı. Türkiye Komünist Fırkası kuruluşunun üçüncü ayında dağıldı.

Hakkı Behiç de 1923’e değin sürdürdüğü milletvekilliği görevinden sonra siyasetten çekildi. 12 Ekim 1943’de Ankara’da öldü.