HATİTLERİN TÜRKÜSÜ (ХЬЭТИТЭМЭ ЯПЩЫНАЛЪ)

Derleme: K’UBE Şaban
Kaynak: Adighe Folklor I, Paris, 1959
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

En eski halklardan biri olduğu

Eski tarih kitaplarında yazılıdır.

Büyük Deniz’in (1) (Хышхо) ötelerine değin,

Ünleri yayılır Hatitlerin.

Hatitlerin sınırı

Mısır’a dayanır,

Mısır Kralı Ramzes

Bu yayılmaya karşı çıkar ve savaş açar.

Hatit savaşçıları

Cesur yüreklidirler,

Omuzları güçlü,

Kolları serttir (2),

Bindikleri arabaların,

Tekerlekleri korkunçtur. (3)

Yeri zandırdatarak (titreterek),

Düşmanın üzerine yürürler.

Düşman saflarında panik yaratır

Savaşı kazanırlar.

Hatitlerin taktikleri

Bir bir başarıya ulaşır,

Mısır Kralı,

Firavun Ramzes ile, (4)

Sonunda barış yapılır,
İki taraf akraba olur.

DİPNOTLAR:
1) Büyük Deniz (Хышхо), Akdeniz (Хы Фыжь) olmalı. -HCY
2) ”Kolları serttir” deyimi, burada, aslında  “Bedeni serttir” (Апкъыхэри пкъые) biçimindedir. -HCY
3) ”Tekerlekleri korkunçtur” karşılığı “Ужъгъышъхьэ щэрэхъхэу” biçimindedir. -HCY
4) II Ramzes. Bu savaş 34 asır önce gerçekleşti. ”O çağda Hatitlerin ünlü Adige menkıbe bestecisi Pantavır’ın (Адыгэ гъыбзэ усэк1о ц1эры1оу Пантаур) bestelediği şiir henüz elimize ulaşmış değildir” (“Ğuaze”/”Гъуазэ” gazetesi, No.48, sayfa 8). Ş. K’ube.
Not: O çağda Hatit Kralı “Mav II” (“Mau T1u” / “Мау II”) idi. Ramzes, Mav II’nin kızı ile evlenir, ”Kafkas Tarihi”  (Кавказ тарихъ),sayfa 110 (Met ‘İzzet Paşa). Ş.K’ube.