HİCRETTEN SONRA KAFKASYALILAR

Kafkas Mecmuası
Yıl 1 Sayı 2, Ocak 1955

Hicretten Sonra Kafkasyalılar Hakkında Ortadoğu’da neşredilen Çerkesce, Türkçe, Arapça eserler:

Çerkesce Eserler

BLENAV, Batuk – Çerkes Elfibe İstanbul 1919
KUBE, Csaban – Adighe Alfibe Amman 1952
KUBE, Csaban – Amman vitxide Amman 1952
KUBE, Csaban – Qhuing Beyruit 1953
KUBE, Csaban – Adighe Pcsinatl ‘ Beyruit 1953
KUBE, Csaban – Adighe ueredizhxer Csam 1954
KUBE, Csaban – Adighe Psetlezbjcer Csam 1954
TIME, Şeyin – Gesefedxıd İstanbul 1916
THERXET, Cavit – Çerkes Alfibe İstanbul 1911
TUĞUN, Akif – Adgebzemevlit İstanbul 1916

Türkçe Eserler

ANTÇOK, İsa – Kafkasyada Adigeler Halep 1937
BANOGLU, Niyazi Ahmet – Çerkes kızları (roman) İstanbul 1944
BERKOK, General İsmail – Tarihte Kafkasya İstanbul 1958
BERSİS, t Ziya – Kafkas dergisi (aylık) İstanbul 1953
CEVDET PAŞA – Kırım ve Kafkas tarihçesi İstanbul 1891
EMİN – Kafkas, haftalık gazete Bursa 1919
GÖZTEPE, Tarik Mümtaz – Şeyh Şamil (harpları) İstanbul 1950
GÜSAR, Dr. Vasfı – Yeni Kafkas (aylık dergi) İstanbul 1957-58
HAĞUR, Ahmet Mithat – Kafkas( Milli ronan) İstanbul 1878
AĞÜR, Ahmet Mitat – Çerkes özdenleri (roman, tiyatro) İstanbul 1885
H.T. Tevfik – Gvaze (haftalık gazete) İstanbul 1911-12
HAĞUR, Tarik Mümtaz – Març (haftalık gazete) Şam 1928
HUNÇ, Hayriye Melek – Zührei elem (roman) İstanbul 1910
KAFLI, Kadir Can – Şimali Kafkasya (tarih) İstanbul 1942
LERMONTOFF, – İsmail bey romanı (Mehmet Ketey tercümeci) İstanbul 1946
Lİ’AP, Mustafa Mahir – Çerkes soy adlan, markaları Kahire 1892
MEKER, Aziz – Kafkas konferansı İstanbul 1918
MET ÇUNATUKA, İzzet – Kafkas tarihi İstanbul 1912
MET ÇUNATUKA, İzzet – Eyrikalarım (Hâtiler) İstanbul 1915
MET ÇUNATUKA, İzzet – Evrikalarım (Kadim Yunanistan) İstanbul 1915
MET ÇUNATUKA, İzzet . Evrikalarım (Trakyada Çerkesler) İstanbul 19İ8
MET ÇUNATUKA, İzzet – Kadim Kafkasya İstanbul 1918
NEGUÇ, Yusuf Suat – Guaze (haftalık gazete) İstanbul 1911-13
PÇIHALUK, Dr. Mehmet Ali . ikazulmüverrihin (Mısır) C. I. Humus 1920
PÇİHALUK, Dr. Mehmet Ali – İkazulmüverrihin (tarih) C. 2 Humus 1920
PÇİHALUK, Dr. Mehmet Ali . İkazulmüverrihin (Dil) C. 3 Humus 1922
PUKH, Seza – Diyana haftalık dergi İstanbul 1919
ŞÖENU, Mehmet Fetgerey – Çerkes kadınları İstanbul 1913
ŞÖENU, Mehmet Fetgerey – Çerkesler (tarih) İstanbul 1922
ŞÖENU, Mehmet Fetgerey – Çerkeslerin aslı İstanbul 1922
ŞÖENU, Mehmet Fetgerey – Kafkasya ve servet manbalar teeddoti
ŞÖENU, Mehmet Fetgerey – Batı Anadoluda Çerkes tehciri. No. 1. İstanbul 1923
ŞÖENU, Mehmet Fetgerey – Batı Anadolu’da Çerkes tehciri No. 2.
ŞHAPLI, Zübeyde – Kafkas aşkı (roman) İstanbul 1944
TERİM, Şeref ve Ketey, Şhaplı Kafkas mecmuası İstanbul 1955
TOLSTOY, Leon – Hacı Murat, çeviren R. Cevat Ulunay İstanbul 1943
ZİYA PAŞA – Tarihi harabat (Çerkes hicretine ait) İstanbul

Arapça Eserler

AZZAM, Abdulvehhab – Mecalisussultan Elguri Kahire
ÇEÇUK, Ömer Rıfkı – İla ebnaikavmi eşşerakise Şam 1949
ÇEÇUK, Ömer Rıfkı – Miyarullugat (Çerkes dili hakkında) Kahire 1951
ELCEBERTİ, Şeyh Abdurrahrhan – Acaibülâsâr Kahire
ELHANBELİ, îbnulained – Şezeratulzeheb Kahire
ELMAKRıZİ, Elhutat Kahire
ELMAKRÎZİ – Tarihulmemalik Kahire
ELNUVEYRİ . Nihayetulireb Kahire
ELŞERKAVİ, Abdullah – Tuhfetulnazirin Kahire
GÜSAR, Şeyh Zahed – Elmezatulislamiyye ve Hasan kasem Kahire 1942
HABJOKA, Dr. Şevket – Tarihuladiğe Sora Nogumuka tercüme Amman 1953
HÜŞTOKA, Abdulhamid – Met İzzet Kafkas tarihi tercümesi Kahire 1933
İBİN EYAS, Muhammed • Tarih tbin Eyas Kahire
BİN EYAS, Muhammed – Bedayiilzuhur Kahire
BİN TANRİBERDİ – Elnucum elzahire fi mülük Masr Kahire
İBRAHİM, Hasan Ali – Dr. Masr fi usurulvusta Kahire
KHUT, Aslan – Elkokaz elşimaliyye (siyasi) Kahire 1951
MUCAHED, Zeki Muhammed – Elaalamuşşarkiyye Kahiri 1949
RASEM RUŞDl – Eladige kadimen ve hadisen Kahire 1946
RASEM RUŞDl – Serkeşi yetehaddes an kavmini Kahire 1947
RASEM RUŞDİ – Masr veşşerakise Kahire 1948 RASEM RUŞDÎ – Çan (roman) milli Kahire 1949 SEMGUĞ, Emin – Eşşerakise fi hurubihim
Homs 1948

KAFKAS MUHACİRLERİNİN AVRUPA’DAKİ NEŞRİYATI

BİZİM DİLEK – Türkçe – Rusça dergi Varszava 1936-37
CAUCASIAN REVIEW – İngilizce dergi Münih 1955-58
ÇAĞIRIŞ – Türkçe – Rusça Dergi Varşova 1938
GELECEK – Türkçe – Rusça Dergi » 1936
HÜRRİYET YOLU – Türkçe – Rusça Dergi Varşova 1934
İLERİ – Türkçe – Rusça Dergi Varşova 1937
KAFKASYA – Ali Kantemir Türkçe (Birleşik Kafkasya) Münih 1951-53
KAFKAS ALMANAĞI – Türkçe F. Daryal Dergi İstanbul 1936
KAF DAĞI – Türkçe F. Daryal Dergi İstanbul 1951-53
KAFKAS DAĞLARI – Türkçe – Rusça Dergi Varşova 1933
MİLLET BAYRAĞI – Türkçe – Rusça Dergi Varşova 1935
MİLLİ FİKİR – Türkçe • Rusça Dergi Varşova 1937
PROMETHEE – Fransızca Dergi Paris 1927
SAVAŞ – Türkçe – Rusça Dergi Varşova 1936
ŞİMALİ KAFKASYA – Türkçe – Rusça Dergi Varşova 1934

Tarihi Günler

1 Mart 1811
Kavalali Mehmet Ali paşanın Mısırda kaleye yemeğe davet ettiği Çerkeş beylerini imhası.

4 Mart 1936
Mısır Çerkes kardeşlik cemiyeti reisi Abdülhamit Khuştoka’nın vefatı.

6 Mart 1920
Edip Ömer Seyfettin’in ölümü.

17 Mart 1921
Birinci Dünya Harbinde Şimali Kafkas’a giden Osmanlı Ordusunda fırka kumandam bulunan Albay Süleyman İzzet Tsey’in ölümü.

24 Mart 1922
Profesör Aziz Meker’in ölümü.

4 Nisan 1922
Tarihçi General Yusuf İzzet Met Çunatuka’nın vefatı.

13 Nisan 1794
Şeyh Mansur’un ölümü.

18 Nisan 1931
Müşir Fuat Thuga ölümü.

24 Nisan 1852
Hacı Murad’ın ölümü.