İSKİT KADINLARI

AlanOssetiA.com
Çeviri:TXOCTATİ Engin Polat

Bu kendine has pastoral süvari-savaşçı toplumda kadınlar, savaş meydanlarında erkeklerle yan yana savaşıyordu. Sadece erkeklerle eşit bir toplumsal konuma sahip değillerdi, aynı zamanda bazen erkeklere hükmediyorlardı da. Bu tepe taklak toplumsal yapı erkek egemen Eski Yunan kültürünü hem cezbetmiş hem de korkutmuştu, aynen yıllar sonra Kelt ve Cermen kadın savaşçılarla karşılaşan Romalılarda olduğu gibi. Eski Yunan yazarları Ukrayna bozkırlarında karşılaştıkları kadın savaşçılara Amazon adını vermişlerdi.  

Bu inanılmaz toplumsal eşitlik, hem de bu kadar eski çağlarda, sadece birçok klasik çağ yazarınca değil aynı zamanda birçok arkeolojik kanıt tarafından da ispatlanmıştır. Eski Sovyetler Birliği topraklarında bulunan pek çok höyük mezarda tepeden tırnağa zırh içinde ve bir savaş arabası üzerinde gömülmüş, etrafı silahları ve özellikle kendi onuruna kurban edilen emri altındaki bir sürü erkek savaşçının cesetleriyle sarılı bir kadın savaşçıya rastlamak çok olağandı. Bununla birlikte bu genç İrani savaşçılar giysileri ve mücevherlerinden anlaşıldığı üzere dişiliklerinden de bir şey kaybetmemişlerdi, savaşçılıklarının yanında çağdaş bir Alman bilim adamının dediği gibi “kadın gibi kadınlardı” da aynı zamanda.

Arkeolojik kazılar aynı zamanda bu toplumun altın işçiliğindeki şaşırtıcı yeteneğini de gösterir. Bazı buluntular öyle göz kamaştırıcı bir kaliteye ve yüksek tekniğe sahiptir ki bunların yerleşik olmayan, göçebe bir toplumun mamulü olduğuna inanamazsınız. Aslında bu eski bozkır İranileri cenazeleri için bu kadar karmaşık merasimler yaptığı ve ölülerini tüm servetiyle birlikte devasa höyüklere gömdükleri için çok şanslıyız. Bu sayede dünya, bozkır İskitlerin sanatının büyüklüğünü öğrenebiliyor.