KAFFED VE GENÇLİK

YEMUZ Nevzat Tarakçı
08.12.2013

Sayın Yaşar ASLANKAYA başkanlığındaki yeni Kaffed yönetimini kutluyorum.

Yeni yönetime, samimiyet ve ekip ruhu içinde uyumlu, istikrarlı, başarılı, zevkli çalışmalar diliyorum.

Yönetimi bekleyen dağ gibi toplumsal ve kültürel sorunlar ortada.

Çözüm yolları da nispeten belli gibi.

Geriye kalıyor öncelik belirleme ve irade kullanma.

Aman,“üslup” ve dahi “etkili iletişim” unutulmasın!

Çok çektik üslupsuzluktan, iletişim kazalarından, ezber bozamamadan, yakın çevre markajından, statükodan.

Yeni yönetim öncelikle ve özellikle hedef kitlenin mevcut dağınıklığını ve savrulmuşluğunuolabildiğince giderme gayretinde olmalı.

Yönetim, gençliği, meselenin merkezine almalı ve meseleyi mesaiyle sınırlandırmadan yeni neslin kültürel bilinçlenmesi noktasında yoğun çaba harcamalı.

Gençlik, gençlik!

Medyatik, renkli, yapay gündemlerden ziyade hayati öneme haiz altyapılar üzerinde durulmalı.

Partizanlıktan uzaklaşılarak, toplumun ve kültürün kazanımları için ülkeyi yönetenlerle sıcak diyalog kurulmalı.

Toplumun sorunları konusunda birlikte çözüm yolları aranmalı.

Otoritenin sahibi siyasilerle gerekli sıcak, etkili diyalog kurulmalı, toplumsal sorunların çözümünde yaya kalınmamalı.

Son Kaffed genel kurulunda bazı konuşmacılarda ifadesini bulan söylemlerde kastedilen siyasetten korkmak, siyasilerden kaçmaksa buna katılmak mümkün değil elbette.

Sanırım kimse Amerika’yı yeniden keşfetmeyi önermiyordur.

Unutmayalım, zamanın bize tanıdığı son şansı kullanıyoruz.

Gün geçtikçe gençlik savruluyor, toplumun dikkati dağılıyor, ümitsizlik artıyor.

Çözüm bekleyen acil sorunlar, yeni çözüm ortakları bekliyor.

Daha da önemlisi, geleceğimiz olan gençler istediğimiz gibi yetişmiyor.

Kaffed, gençler için yapabileceğinin âzâmisini yapmak durumundadır.

Hem de hemen!

Gençler iyi yetişmiyor.

Gençlerin eğitim, iş, maddî imkânsızlıklar ve gençlik problemleri yüzünden kavrulduğunu, ilgisizlikten savrulduğunu biz büyükler ne kadar biliyoruz?

Ne kadar çözüm yolu arıyoruz?

Gençler sessiz, sahneler sahipsiz, salonlar coşkusuzsa bu ne hâldir?

İnanın bu işte büyük bir yanlışlık vardır!

Gençleri ihmâl ediyoruz.

Gençlerin kültürel duyarlılıklarını arttıracak, onları kültürel yaşama dâhil edecek politikalar ve pratik projeler geliştirmek zorundayız.

Gençler, iyi yetişmiyorsa ve yetişkinlerden çekiniyorsa; büyükler, gençlere güvenmiyorsa biz bu kültür iletişiminde yaya kaldık demektir!

Gelecekle ilgili her önemli planın merkezinde gençlik olmalıdır.

Zira toplumlar için en dinamik unsur, en önemli değer gençliktir!

Gençliği anlamak lazım.

Gençlik istismara gelmez.

Gençlik, toplumların umut ışığıdır.

Muazzam bir güçtür gençlik.

Gençlik yoksa gelecek de olmaz!

Gençlik, merak etse, okusa, araştırsa, bir araya gelip tartışsa, kültürüyle barışsa, kimliğiyle gurur duysa ne muazzam bir sinerjioluşurdu.

Ey yetkililer ve ey yetişkinler, kültür davasında gençlere daha çok rol verin!

Gençleri daha fazla önemseyin!