“KAPİTALİZM HER ŞEYİ AŞINDIRIYOR, ÖĞÜTÜYOR, ERİTİYOR VE KAYBEDİYOR!”

Ali İhsan Aksamaz  

(Ön açıklama: Bugünkü misafirim Bayram Ali Özşahin. Bayram Ali Özşahin Sarplı Aydınlarımızdan biri. Ben, kendisiyle söyleşi yaptım. Biyografisi ve sözlüğünden konuştuk, bahsettik. Bu metin söyleşimize ait. Ali İhsan Aksamaz)

+

Ali İhsan Aksamaz: Önce biyografinizden konuşalım, lütfen! Nerelisiniz? Biliyorum, ancak siz yine de söyleyin, lütfen!  Kimlerdensiniz? Nerede ve ne zaman doğdunuz? Hangi okullarda ve nerelerde öğrenim gördünüz? Mesleğiniz nedir? Nerede çalışıyorsunuz? Hangi kentte yaşıyorsunuz? Hangi dilleri biliyorsunuz? Evli misiniz? Çocuklarınız, torunlarınız var mı?

Bayram Ali Özşahin: Sarplıyım, beriki Sarptan. 12 Mayıs 1956’da Sarp’ta doğdum. Battaloğullarındanım. Okula gidene kadar Lazca konuşuyordum. Türkçeyi okulda iyicene öğrendim.

İlkokulu Sarp’ta okudum. Ortaokul birinci sınıfı Kemalpaşa’da okudum. Hopa Ortaokulunu bitirdim. Liseyi İstanbul Haydarpaşa Lisesinde okudum, fakat Hopa Lisesinden mezun oldum. Satınalmacıydım. İstanbul’da çalışıyordum. Şimdi emekliyim.İstanbul’da yaşıyorum.Lazca ile Türkçeyi iyi biliyorum.Evliyim. Çocuğum-torunum yok. Bütün çocuklar benimdir. Yirmibeş- otuz yıl oldu.

Ali İhsan Aksamaz:  Siz eşsiz bir çalışmanın sahibisiniz. Yayınlanmış bir sözlüğünüz var. Bu çalışmanızdan konuşalım önce! Bu sözlük için çalışmaya ne zaman başladınız?

“Lazca için yapılacak çok iş var. Kapitalizm her şeyi aşındırıyor.”

Bayram Ali Özşahin: 2016’da çıktı. Bu sözlük için karşiki ve beriki Sarplılar çok yardım ettiler

Ali İhsan Aksamaz: Türkiye’de şimdiye kadar yayınlanmış bütün Lazca sözlükler bende mevcut. Sizin sözlüğünüz de mevcut bende. Sözlüğünüz, “Sarp Lazca Sözlüğü” adıyla yayınlandı, fakat çalışmanız yalnızca Sarpta kullanılan kelimeleri içermiyor. Doğrusu; sözlüğünüz Lazca faydalı bütün kelimeleri içeriyor.  Öyle biliyorum ve böyle de söyleyebilirim. Kısacası; eşsiz ve faydalı bir çalışmanız var. Ben kendi adıma, bu sözlük için size teşekkür ederim; her zaman mutlu olun ve başınız göğe ersin! Yalnızca beriki Sarptan var, karşıki Sarptan da kelimeler topladınız;  öyle biliyorum. Ne zaman tamamladınız Sarptan kelime toplamayı? Sözlüğünüz ne zaman yayınlandı? Bu çalışma için Sarplılar baştan sonra size yardımcı oldu mu?

Bayram Ali Özşahin: Çoğunlukla yaşlı kadınlar yardım ettiler. Anadil, annelerden öğrenilir. Ben de kadınlara sordum. Çok iyi oldu.

“Şimdiden sonra Lazca kaybolmaz. Siz, biz ve herkes Lazcayı büyütmek için uğraşıyoruz.”

Ali İhsan Aksamaz: Sözlüğünüz ne kadar tirajla basılmıştı? Sözlüğünüz ilgi gördü mü? Evet, gördü; ama ben yine de size sorayım da, siz de söyleyin! Sözlüğün genişletilmiş ve zenginleştirilmiş yeni baskısını düşünüyor musunuz?

Bayram Ali Özşahin: Kaç tane basıldı bilmiyorum.Ne kadar basıldıysa bitti. Herkes, sizin gibi beğendiği için bitti; düşünüyorum. Eklenecek çok sözcük biriktirdim. Onları ilâve edeceğim. Ölmezsem, bu işi yapacağım.

Ali İhsan Aksamaz: Aşağı- yukarı 1990’lı yıllara kadar Lazca sahipsizdi Türkiyede. Lazlar ve Lazcadan bilgiler veren hiç kitap yoktu. Ondan sonra çok kitap yayınlandı. Ancak yine de şimdi kapitalist zalimlik yıllarındayız. Lazca radyo-televizyonumuz yok.  Gazetemiz yok. Lazca eğitim-öğretim yok. Lazcanın geleceğine ilişkin ne düşünüyorsunuz? Lazca, 21. Yüzyılda da yaşayacak mı? Ümidiniz var mı?

Bayram Ali Özşahin: Lazca için yapılacak çok iş var. Kapitalizm her şeyi aşındırıyor, öğütüyor, eritiyor ve kaybediyor; kendi yaşamı için her şeyi kullanıyor. Ben yine de Lazcayı bitiremeyeceğine inanıyorum. Çocuklarımızla konuştukça ve onlar da konuştukça Lazca ölmez. Ne zaman konuşmayı bırakıyorlar, o zaman korku ölümün önünde duramaz.

Gazete ve Radyo-Televizyonumuz yok, fakat Şurimşine ve Laz TV üzerinden internette iyi işler yapıyoruz. Lazca seçmeli ders Arhavi, Fındıklı ve Pazar da veriliyor; biliyorum. Bu işi yaymalıyız. Kemalpaşa ile Hopa ayak diriyor. Ben onların da Lazca için bir şeyler yapacaklarını umuyorum, inanıyorum.

Şimdiden sonra Lazca kaybolmaz. Siz, biz ve herkes Lazcayı büyütmek için uğraşıyoruz. Siz de bana Lazca için sormuyor musunuz?! Siz de görüyorsunuz, ben de görüyorum. Lazca için çok iyi işler yapılıyor. Mutlu olun de göğe çıkasınız.

Ali İhsan Aksamaz: Çocukluğunuzun Sarpından anılarınız var mı? Tabiki var!  Lütfen, birkaç anınızdan bahsedin!!

Bayram Ali Özşahin: Olmaz olur mu. Çok var da ben bir iki tane söyleyeyim. Sınıra yirmi metrede büyüdüm. Çocukken güzel sapan kullanıyordum. O zamanlarda karşıya parmak bile uzatamıyorduk. Kötü senelerdi. Bizim evin karşısında gözetleme kulubeleri vardı. Bizim evden elli-altmış metre uzakta ve yirmi-yirmibeş metre yükseklikteydi. Sapanı gerdim ve askerlerin camını kırdım. Askerler taş nereden geldi diye, öteye beriye bakarlarken beni gördüler. Korkudan dışarı çıkamadım. Sonra protokol yaptılar. Tercüman Mehmet Amca (Özgür-Ǩabaosmanişi), çocuktur, dedi de beni kurtardı. Ondan sonra gördüklerinde parmak sallıyorlardı.

Bir de bahçemizin aşağısında hudut deresi vardı. Orada çok alabalık vardı ve tutmak yasaktı. Akşamdan olta ve solucanları sakladım. Sabah erkenden kalktım. Solucanı iğneye taktım ve gizlice derenin gölüne attım. Daldığı gibi bir alabalık yakaladım. Sonra bir daha yakaladım. Biri Ali diye çağırdı. Eve baktım kimse kalkmamış. Kapı kapalıydı. Sonra başka bir göle daha oltayı  attım. Bir tane daha yakaladım. Ali diye biri yine çağırıyor. Öteye beriye bakarken, karayemişin altında oturan Rus askerini gördüm. Korkudan eve kaçtım.

Ali İhsan Aksamaz: Biliyorum, siz güzel de şiirler yazıyorsunuz. Öyle değil mi?! Kaç Lazca ve Türkçe şiiriniz var? Lazca yeni kitap projeleriniz var mı? Bize sürpizli haberleriniz var mı?

Bayram Ali Özşahin: 130 Lazca şiir, 60 kadar da Türkçe ve Hopa Türkçesiyle şiir ve 80 kadar da Lazca düz yazı.

Ali İhsan Aksamaz: Bu söyleşi için size çok teşekkür ederim. Baştan aşağıya sorularımı güzelce cevapladınız. Siz de isterseniz, söyleşimizi bitirelim! Yine de sizin söyleyeceğiz varsa, lütfen, onu da söyleyin!  Hep mutlu olun! Sakalınız toprağa ulaşsın!

Bayram Ali Özşahin: Benim için iyi düşüncelerinize çok teşekkür ederim. Birşeyler yapmak iyidir. Lazca için birşeyler yapmak daha iyidir. Mutlu olun, yüz yaşında olasınız, sakallarınız yere kadar uzasın ve göğe çıkasınız!

+

“K̆apitalizmik k̆arta mutu şiyups, mkups, ondğulinaps do gondinups!”

(Goʒ̆otkvala: Andğaneri musafiri çkimi ren Bayram Ali Ozşahini. Bayram Ali Ozşahini ren moleni Sarpuli çkineburi gamantanerepeşen arteri. Ma muşi k̆ala ar int̆erviu dop̆i. Muşi biyografi do nenapunaşen bğarğalit, molapşinit çkin. Aya ren çkini int̆erviuşi t̆ekst̆i. Ali İhsan Aksamazi)

+

Ali İhsan Aksamazi: İpti tkvani biyografişen bğarğalat, mu iqven! Sonuri ret? Ma miçkin, mara tkvan xoloti tkvit! Miepeşen, mi oğlepeşi ret? So do mundes yeçkindit, dibadit? Namu nʒ̆opulapes do sopes igurit? Mu mesleği giğunan? So içalişept? Namu noğas skidut? Namu nenape giçkinan? Çileri reti? Berepe, motape giqonunan?

Bayram Ali Ozşahini: Sarpuli vore, moleni Sarpuli. (12) Vit̆o jur Mayisi (1956-s) şilya çxovro neç do jure neç do vit̆o anşis Sarpis dovibadi. Battalişipeşen vore. Ok̆itxeşa oxtimuşa Lazuri bğağalap̆t̆i. Turkuri ok̆itxes k̆aixeşa kodoviguri.

İlk Ok̆itxe Sarpis vik̆itxi. Orta Ok̆itxeşi maaroni sinifi Noğedis vik̆itxi. Xopa Orta Ok̆itxe voçodini. Lise P̆olis Haydarpaşa Lises vik̆itxi, ala Xopa Liseşen mezuni viqvi. Yemç̆opine vort̆i. P̆olis viçalişep̆t̆i, aʒ̆i tek̆avudi vore. P̆olis pskidu. Lazuri do Turkuri k̆ai miçkin. Çileyi vore. Bere, mota va miqonun. İri berepe çkimiyen. (25-30) Eç do xut – eç do vit ʒ̆ana diqu.

Ali İhsan Aksamazi: Tkvan metimoni ar noçalişeşi mance ret. Gamiçkvineri ar nenapuna kogiğunan. Aya noçalişe tkvanişen bğarğalat ipti! Mundes geoç̆k̆it oçalişus aya nenapuna şeni?

Bayram Ali Ozşahini: (2016-s) Jur şilya vit̆o anşis gamaxtu. Aya nenapuna şeni meleni do moleni Sarpulepek dido memişveles.

Ali İhsan Aksamazi: Turkiyes aʒ̆işaxa gamiçkvineri mteli nenapunape xes komiğun ma. Tkvani nenapunati xes komiğun.  Nenapuna tkvani, “Sarpişi Lazuri Nenapuna” coxoten  gamiçkvinu mara, tkvani noçalişes xvala Sarpişi Lazuri zit̆ape va uğun. Eşo ptkvat na, aşo ptkvat na, nenapuna tkvanis kuğun mteli pelaperi Lazuri zit̆ape. Ma eşo miçkin do aşo matkven. Mk̆ule nenaten, dido metimoni do pelaperi noçalişe kogiğunan. Aya nenapuna şeni, ma şukuri giʒ̆umert çkimi coxoten; p̆anda ixelit do  ʒaşa extit! Xvala moleni Sarpişen var, meleni Sarpişenti zit̆ape dok̆orobit; eşo miçkin ma. Mundes doçodinit zit̆ape ok̆orobu moleni- meleni Sarpis? Edo mundes gamiçkvinu nenapuna tkvani?  Meleni- moleni milletikti tişen k̆udelişa megişvelesi aya noçalişe şeni?

Bayram Ali Ozşahini: Didoten ʒ̆anoni oxorcalepek memişveles. Nananena nanapeşen iguren. Ma-ti oxorcalepes mop̆kitxi. Dido k̆ai iqu.

Ali İhsan Aksamazi: Muk̆o t̆irajiten gamiçkvineret̆u nenapuna tkvani? Nenapuna tkvani inç̆elinui? Ho, inç̆elinu mara, xoloti gk̆itxat ma, tkvanti miʒ̆vit!  Zit̆apunaşi monžineri do xampineri ağani  gamaçkva guris mek̆agilapani?

Bayram Ali Ozşahini: Muk̆o tei gamaxtu va miçkin.Gamaxtupeşi mteli diçodu. K̆artayik tkvanisteri moʒ̆ondesşeni diçodu; visimadep, elant̆aluşi dido tkvalape ok̆ovobği. Entepe elavumʒxvaminon. Va bğurina aya dulya p̆aminon.

Ali İhsan Aksamazi: Eşo ptkvat na, aşo ptkvat na, (1990) vit̆on çxoro oşi do otxo neçi do vit̆oni ʒ̆anapeşaxa, Lazuri nena umanceli rt̆u Turkiyes. Lazepe do Lazuri nenaşen ambaroni gamiçkvineri çkar ketabi va rt̆u. Emuşk̆ule dido ketabi gamiçkvinu. Mara xoloti k̆ap̆it̆alist̆uri zalimobaşi zamanis voret çkin aʒ̆i.  Lazuri nenaten radio-t̆elevisyoni va miğunan. Gazeta va miğunan. Gamantana- gurapa va miğunan. Lazuri nenaşi ç̆umeneri dğalepeşeni, tkvan mu isimadept? (21.) eçi do maartani oşʒ̆anurasti Lazuri nena skidasunoni? Omudi giğunani?

Bayram Ali Ozşahini: Lazurişeni oxvenuşi dido dulya ren. K̆apitalizmik k̆arta mutu şiyups, mkups, ondğulinaps do gondinups. Muşi skidalaşeni k̆arta mutu ixmars. Ma xolo-ti Lazuri va açodinasinonşa vicer. Berepeçkiniş k̆ala bğağalatşi do entepek-ti ğağalanşi Lazuri va ğurun. Mundes berepek oğarğalu naşkumenan, em oras şkurini ğuraşa va golvadginen. K̆azeta do Radiyo-Televizyoni va miğunan, ala “Şurimşine Lazuri” do “Lazi TV”-şi jindolen internetis k̆ai dulyape vikipt.

Lazuri ʒxunoni dersepe Arxaves, Viʒ̆es do Atinas niçen miçkin. Aya dulya gonsazuşi voret. Noğedi do Hopak k̆uçxe nobažgapan. Ma entepek-ti Lazurişeni ar mutxanepe qvasinonans mepşven, vicer.

Aʒ̆işk̆ule Lazuri va gondunun. Tkvan çkin do irik Lazuri omordinuşeni vibodet. Tkvan-ti man antepe Lazuri şeni va mk̆itxupti? Tkvan-ti žiropt, ma-ti bžirop, Lazuri şeni dido k̆ai dulyape ixvenen. İxelat do nʒaşa yextat.

Ali İhsan Aksamazi: Beroba tkvanişi moleni Sarpişen gonoşinepe giğunani? Moro mu, kogiğunan! Mu iqven, ar-jur gonoşine tkvanişen molamişinit!

Bayram Ali Ozşahini: Va ren iqveni! Dido ren do ma ar-jur tei doptkva. Sinorişa eç met̆ros virdi. Bere vort̆işi dido k̆ai lak̆at̆k̆a vixmart̆i. Em orapes mele k̆iti va memağiret̆es. P̆at̆i ʒ̆anapet̆u.  Çkini oxorişi melendo oxosare uğut̆es. Oxoriçkinişen (25- 30) jure neç do vit- sume neç met̆ro mendras do (25- 30) eç do xut- eç do vit metro mağalit̆u. Lak̆at̆ka gomzdi do salt̆at̆epes cami dovut̆axi. Salt̆at̆epek kva solen moxtu yado, ekole akole iʒ̆k̆ert̆esşi man komžires. Şkurinişen gale va gamamalu. Ek̆ule Prot̆ok̆oli qves. Nena goktale Memet̆i cumadik (Ozgur- Kabaosmanişi) bereren, uʒ̆u do komomişletinu. Emuşk̆ule mžirat̆esteri k̆iti mink̆anup̆t̆es.

Ar çkva çeremeçkinişi çodinis sinorişi ğali t̆u. Ek dido k̆armaxa t̆u do oç̆opu yasaxit̆u. Limcişen ç̆ino do ʒ̆iʒ̆ipe kopşinaxi. Ç̆umani ordoşen yeviseli. Ʒ̆iʒ̆i ank̆eʒis komovuʒigi do t̆k̆obaşa ğalişi t̆ibaşa dolovut̆k̆oçi. Nank̆ap̆usteyi ar k̆armaxa kop̆ç̆opi. Ek̆ule arçkva kop̆ç̆opi.

Amitxanik Ali yado domicoxu. Oxorişa viʒ̆k̆edi miti va yiseleren. Nek̆na mozdeyiren. Xolo ar t̆ibaşa ç̆ino vustoli. Ar çkva kop̆ç̆opi. Ali yado mitxanik xolo micoxops. Ekole akole viʒ̆k̆ert̆işi mʒ̆koşi tude elexen salt̆at̆i kobžiri. Şkurinişen oxorişa vimt̆i.

Ali İhsan Aksamazi: Ma miçkin, tkvan mskvaşa şiirepeti ç̆arupt. Eşo va reni? Muk̆o Lazuri do Turkuli şiiri giğunan? Lazuri nenaten ağani ketabiş p̆rojepe giğunani? Ağani pukironi ambarepe giğunani çkinda?

Bayram Ali Ozşahini: (130) Oş do eç do vit Lazuri leksi. (60) Sume neç Turkuri do Xopuyi Turkuri leksepe. (80) Otxo neç k̆onayi-ti Lazuri tori ç̆arape St̆aroşinas “Sarpi Moleni” coxote gamaxtasinon.

Ali İhsan Aksamazi: Aya int̆erviu şeni dido şukuri giʒ̆umert ma. Tkvan tişen k̆udelişa mskvaşa nena gemiktirit. Tkvanti ginonan na, aʒ̆i voçodinat aya int̆erviu çkini! Xoloti tkvan otkvaluşi çkva mutu çkva giğunan na, eti miʒ̆vit, mu iqven! P̆anda ixelit! Pimpili dixaşa!

Bayram Ali Ozşahini: Çkimişeni k̆ai osimadupe tkvanişeni didi mardi. Armutupe oxvenu k̆ai ren. Lazurişeni armutupe oxvenu zade k̆ai ren. İxelit, oşi ʒ̆aneri iqvat,  pimpilepe dixaşa gegixtan do nʒaşa yextat.

+

კაფითალიზმიქ კართა მუთუ შიჲუფს, მქუფს, ონდღულინაფს დო გონდინუფს!”

(გოწოთქვალა: ანდღანერი მუსაфირი ჩქიმი რენ ბაჲრამ ალი ოზშაჰინი. ბაჲრამ ალი ოზშაჰინი რენ მოლენი სარფული ჩქინებური გამანთანერეფეშენ ართერი. მა მუში კალა არ ინტერვიუ დოპი. მუში ბიჲოგრაфი დო ნენაფუნაშენ ბღარღალით, მოლაფშინით ჩქინ. აჲა რენ ჩქინი ინტერვიუში ტექსტი. ალი იჰსან აქსამაზი)

+

ალი იჰსან აქსამაზი: იფთი თქვანი ბიჲოგრაфიშენ ბღარღალათ, მუ იყვენ! სონური რეთ? მა მიჩქინ, მარა თქვან ხოლოთი თქვით! მიეფეშენ, მი ოღლეფეში რეთ? სო დო მუნდეს ჲეჩქინდით, დიბადით? ნამუ ნწოფულაფეს დო სოფეს იგურით? მუ მესლეღი გიღუნან? სო იჩალიშეფთ? ნამუ ნოღას სქიდუთ? ნამუ ნენაფე გიჩქინან? ჩილერი რეთი? ბერეფე, მოთაფე გიყონუნან?

ბაჲრამ ალი ოზშაჰინი: სარფული ვორე, მოლენი სარფული. (12) ვიტო ჟურ მაჲისი (1956-ს) შილჲა ჩხოვრო ნეჩ დო ჟურე ნეჩ დო ვიტო ანშის სარფის დოვიბადი. ბათთალიშიფეშენ ვორე. ოკითხეშა ოხთიმუშა ლაზური ბღაღალაპტი. თურქური ოკითხეს კაიხეშა ქოდოვიგური.

ილქ ოკითხე სარფის ვიკითხი. ორთა ოკითხეში მაარონი სინიфი ნოღედის ვიკითხი. ხოფა ორთა ოკითხე ვოჩოდინი. ლისე პოლის ჰაჲდარფაშა ლისეს ვიკითხი, ალა ხოფა ლისეშენ მეზუნი ვიყვი. ჲემჭოფინე ვორტი. პოლის ვიჩალიშეპტი, აწი თეკავუდი ვორე. პოლის ფსქიდუ. ლაზური დო თურქური კაი მიჩქინ. ჩილეჲი ვორე. ბერე, მოთა ვა მიყონუნ. ირი ბერეფე ჩქიმიჲენ. (25-30) ეჩ დო ხუთ – ეჩ დო ვით წანა დიყუ.

ალი იჰსან აქსამაზი: თქვან მეთიმონი არ ნოჩალიშეში მანჯე რეთ. გამიჩქვინერი არ ნენაფუნა ქოგიღუნან. აჲა ნოჩალიშე თქვანიშენ ბღარღალათ იფთი! მუნდეს გეოჭკით ოჩალიშუს აჲა ნენაფუნა შენი?

ბაჲრამ ალი ოზშაჰინი: (2016-ს) ჟურ შილჲა ვიტო ანშის გამახთუ. აჲა ნენაფუნა შენი მელენი დო მოლენი სარფულეფექ დიდო მემიშველეს.

ალი იჰსან აქსამაზი: თურქიჲეს აწიშახა გამიჩქვინერი მთელი ნენაფუნაფე ხეს ქომიღუნ მა. თქვანი ნენაფუნათი ხეს ქომიღუნ.  ნენაფუნა თქვანი, “სარფიში ლაზური ნენაფუნა” ჯოხოთენ  გამიჩქვინუ მარა, თქვანი ნოჩალიშეს ხვალა სარფიში ლაზური ზიტაფე ვა უღუნ. ეშო ფთქვათ ნა, აშო ფთქვათ ნა, ნენაფუნა თქვანის ქუღუნ მთელი ფელაფერი ლაზური ზიტაფე. მა ეშო მიჩქინ დო აშო მათქვენ. მკულე ნენათენ, დიდო მეთიმონი დო ფელაფერი ნოჩალიშე ქოგიღუნან. აჲა ნენაფუნა შენი, მა შუქური გიწუმერთ ჩქიმი ჯოხოთენ; პანდა იხელით დო  ცაშა ეხთით! ხვალა მოლენი სარფიშენ ვარ, მელენი სარფიშენთი ზიტაფე დოკორობით; ეშო მიჩქინ მა. მუნდეს დოჩოდინით ზიტაფე ოკორობუ მოლენი- მელენი სარფის? ედო მუნდეს გამიჩქვინუ ნენაფუნა თქვანი?  მელენი- მოლენი მილლეთიქთი თიშენ კუდელიშა მეგიშველესი აჲა ნოჩალიშე შენი?

ბაჲრამ ალი ოზშაჰინი: დიდოთენ წანონი ოხორჯალეფექ მემიშველეს. ნანანენა ნანაფეშენ იგურენ. მა-თი ოხორჯალეფეს მოპქითხი. დიდო კაი იყუ.

ალი იჰსან აქსამაზი: მუკო ტირაჟითენ გამიჩქვინერეტუ ნენაფუნა თქვანი? ნენაფუნა თქვანი ინჭელინუი? ჰო, ინჭელინუ მარა, ხოლოთი გკითხათ მა, თქვანთი მიწვით!  ზიტაფუნაში მონძინერი დო ხამფინერი აღანი  გამაჩქვა გურის მეკაგილაფანი?

ბაჲრამ ალი ოზშაჰინი: მუკო თეი გამახთუ ვა მიჩქინ.გამახთუფეში მთელი დიჩოდუ. კართაჲიქ თქვანისთერი მოწონდესშენი დიჩოდუ; ვისიმადეფ, ელანტალუში დიდო თქვალაფე ოკოვობღი. ენთეფე ელავუმცხვამინონ. ვა ბღურინა აჲა დულჲა პამინონ.

ალი იჰსან აქსამაზი: ეშო ფთქვათ ნა, აშო ფთქვათ ნა, (1990) ვიტონ ჩხორო ოში დო ოთხო ნეჩი დო ვიტონი წანაფეშახა, ლაზური ნენა უმანჯელი რტუ თურქიჲეს. ლაზეფე დო ლაზური ნენაშენ ამბარონი გამიჩქვინერი ჩქარ ქეთაბი ვა რტუ. ემუშკულე დიდო ქეთაბი გამიჩქვინუ. მარა ხოლოთი კაპიტალისტური ზალიმობაში ზამანის ვორეთ ჩქინ აწი.  ლაზური ნენათენ რადიო-ტელევისჲონი ვა მიღუნან. გაზეთა ვა მიღუნან. გამანთანა- გურაფა ვა მიღუნან. ლაზური ნენაში ჭუმენერი დღალეფეშენი, თქვან მუ ისიმადეფთ? (21.) ეჩი დო მაართანი ოშწანურასთი ლაზური ნენა სქიდასუნონი? ომუდი გიღუნანი?

ბაჲრამ ალი ოზშაჰინი: ლაზურიშენი ოხვენუში დიდო დულჲა რენ. კაფითალიზმიქ კართა მუთუ შიჲუფს, მქუფს, ონდღულინაფს დო გონდინუფს. მუში სქიდალაშენი კართა მუთუ იხმარს. მა ხოლო-თი ლაზური ვა აჩოდინასინონშა ვიჯერ. ბერეფეჩქინიშ კალა ბღაღალათში დო ენთეფექ-თი ღაღალანში ლაზური ვა ღურუნ. მუნდეს ბერეფექ ოღარღალუ ნაშქუმენან, ემ ორას შქურინი ღურაშა ვა გოლვადგინენ. კაზეთა დო რადიჲო-თელევიზჲონი ვა მიღუნან, ალა “შურიმშინე ლაზური” დო “ლაზი თვ”-ში ჟინდოლენ ინთერნეთის კაი დულჲაფე ვიქიფთ.

ლაზური ცხუნონი დერსეფე არხავეს, ვიწეს დო ათინას ნიჩენ მიჩქინ. აჲა დულჲა გონსაზუში ვორეთ. ნოღედი დო ჰოფაქ კუჩხე ნობაძგაფან. მა ენთეფექ-თი ლაზურიშენი არ მუთხანეფე ყვასინონანს მეფშვენ, ვიჯერ.

აწიშკულე ლაზური ვა გონდუნუნ. თქვან ჩქინ დო ირიქ ლაზური ომორდინუშენი ვიბოდეთ. თქვან-თი მან ანთეფე ლაზური შენი ვა მკითხუფთი? თქვან-თი ძიროფთ, მა-თი ბძიროფ, ლაზური შენი დიდო კაი დულჲაფე იხვენენ. იხელათ დო ნცაშა ჲეხთათ.

ალი იჰსან აქსამაზი: ბერობა თქვანიში მოლენი სარფიშენ გონოშინეფე გიღუნანი? მორო მუ, ქოგიღუნან! მუ იყვენ, არ-ჟურ გონოშინე თქვანიშენ მოლამიშინით!

ბაჲრამ ალი ოზშაჰინი: ვა რენ იყვენი! დიდო რენ დო მა არ-ჟურ თეი დოფთქვა. სინორიშა ეჩ მეტროს ვირდი. ბერე ვორტიში დიდო კაი ლაკატკა ვიხმარტი. ემ ორაფეს მელე კითი ვა მემაღირეტეს. პატი წანაფეტუ.  ჩქინი ოხორიში მელენდო ოხოსარე უღუტეს. ოხორიჩქინიშენ (25- 30) ჟურე ნეჩ დო ვით- სუმე ნეჩ მეტრო მენდრას დო (25- 30) ეჩ დო ხუთ- ეჩ დო ვით მეთრო მაღალიტუ. ლაკატქა გომზდი დო სალტატეფეს ჯამი დოვუტახი. სალტატეფექ ქვა სოლენ მოხთუ ჲადო, ექოლე აქოლე იწკერტესში მან ქომძირეს. შქურინიშენ გალე ვა გამამალუ. ეკულე ფროტოკოლი ყვეს. ნენა გოქთალე მემეტი ჯუმადიქ (ოზგურ- ქაბაოსმანიში) ბერერენ, უწუ დო ქომომიშლეთინუ. ემუშკულე მძირატესთერი კითი მინკანუპტეს.

არ ჩქვა ჩერემეჩქინიში ჩოდინის სინორიში ღალი ტუ. ექ დიდო კარმახა ტუ დო ოჭოფუ ჲასახიტუ. ლიმჯიშენ ჭინო დო წიწიფე ქოფშინახი. ჭუმანი ორდოშენ ჲევისელი. წიწი ანკეცის ქომოვუციგი დო ტკობაშა ღალიში ტიბაშა დოლოვუტკოჩი. ნანკაპუსთეჲი არ კარმახა ქოპჭოფი. ეკულე არჩქვა ქოპჭოფი.

ამითხანიქ ალი ჲადო დომიჯოხუ. ოხორიშა ვიწკედი მითი ვა ჲისელერენ. ნეკნა მოზდეჲირენ. ხოლო არ ტიბაშა ჭინო ვუსთოლი. არ ჩქვა ქოპჭოფი. ალი ჲადო მითხანიქ ხოლო მიჯოხოფს. ექოლე აქოლე ვიწკერტიში მწქოში თუდე ელეხენ სალტატი ქობძირი. შქურინიშენ ოხორიშა ვიმტი.

ალი იჰსან აქსამაზი: მა მიჩქინ, თქვან მსქვაშა შიირეფეთი ჭარუფთ. ეშო ვა რენი? მუკო ლაზური დო თურქული შიირი გიღუნან? ლაზური ნენათენ აღანი ქეთაბიშ პროჟეფე გიღუნანი? აღანი ფუქირონი ამბარეფე გიღუნანი ჩქინდა?

ბაჲრამ ალი ოზშაჰინი: (130) ოშ დო ეჩ დო ვით ლაზური ლექსი. (60) სუმე ნეჩ თურქური დო ხოფუჲი თურქური ლექსეფე. (80) ოთხო ნეჩ კონაჲი-თი ლაზური თორი ჭარაფე სტაროშინას “სარფი მოლენი” ჯოხოთე გამახთასინონ.

ალი იჰსან აქსამაზი: აჲა ინტერვიუ შენი დიდო შუქური გიწუმერთ მა. თქვან თიშენ კუდელიშა მსქვაშა ნენა გემიქთირით. თქვანთი გინონან ნა, აწი ვოჩოდინათ აჲა ინტერვიუ ჩქინი! ხოლოთი თქვან ოთქვალუში ჩქვა მუთუ ჩქვა გიღუნან ნა, ეთი მიწვით, მუ იყვენ! პანდა იხელით! ფიმფილი დიხაშა!

ბაჲრამ ალი ოზშაჰინი: ჩქიმიშენი კაი ოსიმადუფეთქვანიშენი დიდი მარდი. არმუთუფე ოხვენუ კაი რენ. ლაზურიშენი არმუთუფე ოხვენუ ზადე კაი რენ. იხელით, ოში წანერი იყვათ,  ფიმფილეფე დიხაშა გეგიხთან დო ნცაშა ჲეხთათ.