KUMPIL KISMİ SEFERBELİK ÇAĞRISI ALANLARLA GÖRÜŞTÜ

AC Başkanlık Basın Bürosu
Çeviri; AÇUMIJ Hilmi

Adıge Cumhuriyeti Başkanı Kumpıl Murat kısmi seferberlik çağrısı ile toplanan askerlerin eğitimlerinin verildiği 227. topçu birliğini ziyaret etti.

O’na AC Meclisi-Xase başkanı Vlademir Narojne, AC başkanlık ve bakanlar kurulu idari işler amiri Vlademir Svejenets, AC Askeri Komiseri Aleksandr Averin, Güney Askeri Bölgesi Stratejik Birleşik Komuta organı denetmen grubu üyesi Yuriy Kolyagin de eşlik etti.

AC Başkanı, askeri göreve alınan memlekettaşlarımız ile sohbet etti, tüm ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığını, iyi yaşam imkanlarına sahip olup olmadıklarını sordu.

Kumpıl Murat — Bu gün de, özel askeri operasyon alanına götürülürseniz de sizlere yardım etmeye hazırız, giyecek, donanım, tıbbi malzeme, yiyecek anlamında ihtiyaç duyacağınız şeyleri yeterince sağlayacağız. Rf başkanı, baş komutan Vlademir Putinin gösterdiği hedefleri gerçekleştirip sağ bir şekilde, sağlıklı olarak geri dönmeniz her şeyden daha önemli, — dedi.

Başkan askerlerin ailelerine de destek olunacağınıın altını çizdi. Askerlerin istedikleri şeyleri anında gönüllüler topladı, bunlar yerel idarelere de ulaştırılacak, eksiksiz, her birinin yerine getirilmesini ise Başkan şahsen takip edecek.

Cumhuriyetimiz başkanının talimatı doğrultusunda AC başkanlığı, bakanlar kurulu ve belediye başkanlığı kurulan birlik komutanı ile bağlantı içerisinde olacak..

Ayrıca Rusya Birlik partisinin yardımıyla kısmi seferberlikle toplanan birlik için çizmeler, yağmurluklar, ilk yardım çantaları ve ihtiyaç duyacakları diğer şeyler önceden satın alınmıştı.