ADİGE CUMHURİYETİ ASGARİ ÜCRETTEN DAHA DÜŞÜK GELİRE SAHİP KİŞİLERE DESTEK SAĞLAYACAK

Adige Mak Haber Merkezi
Çeviri; AÇUMIJ Hilmi

Adıge Cumhuriyeti devlet sosyal destek çalışmaları kapsamında asgari ücretten daha düşük gelire sahip kişilere destek sağlanmasını konu edinen bir çalışma kabul edildi.

Bu çalışmaya «Sosyal kontrakt» adı verildi. Söz konusu sosyal kontrattan faydalanmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik kurumu merkezine müracaat edilmesi gerekiyor.

Verilen diğer sosyal desteklerden farklılığı ise kişinin kendi başına kendi geçimini organize etmesine destek verici nitelikleri. Bu kapsamda verilen paranın harcanabileceği kalemler belirlenmiş durumda.

— İş arama (aileye dört aylık sürede aylık olarak 10 404 ruble);

— Kendi işini kurma (tek bir seferde 250 000 ruble);

— Ailevi hizmetler (aileye tek sefere mahsus 100 000 ruble);

— Diğer zor durumlar, örneğin, giysi, ilaç, gıda temini (altı aylık sürede her ay 10 404 ruble).

Tüm bu destekler kişinin kendi kendini geçindirebilmesine destek olucu mahiyette.

2020 yılı içerisinde 50 aile bu kontrakta imza attı, cumhuriyet bütçesinden salınan 3 milyon rubleden faydalandı. Halkın gelir seviyesinin arttırılması, zor durumda yaşayanların sayısının yarıyarıya düşürülmesi gibi amaca sahip Adıgey Sosyal destek programında 2021 — 2023 yıllarına kullanılmak üzere federal bütçeden 85 milyon 776,4 bin ruble salınacak.