KUMPIL MURAT, SURİYE ÇERKES DERNEĞİ VE İSRAİL ADİGE XASESİ’Nİ KABUL ETTİ

AC Başkanlık Basın Bürosu
Çeviri; AÇUMIJ Hilmi

Adıge Cumhuriyeti Başkanı Kumpıl Murat AC Hükümet sarayında Suriye Çerkes Yardımlaşma derneği, İsrail Kfar-Kama  Adıge Xasesi aktif çalışanlarından oluşan gruplarla görüştü.

Toplantılara Adıge Cumhuriyeti ulusal işler, yurdışında yaşayan soydaşlar ve basından sorumlu komite başkanı Şhalaho Asker de katıldı.

Çerkes yardımlaşma derneği başkanı Şore Hasan AC başkanı ve cumhuriyet yaşayanlarını Adıgeyin 100. yılı dolayısıyla kutladı, gelecekte de başarılarının devamı, Suriyede yaşayan soydaşlarımızla olan ilişkilerin daha da geliştirilip pekiştirilmesi temennisinde bulundu.

Çerkes yardımlaşma derneğinin en aktif çalışanları arasında yer alan, bu gün Kabartay-Balkar cumhuriyetinde yaşayan Barsik Arfan, Meşfeş’u Hişam, Şore Hussam tüm dünyadaki çerkesler arasındaki iş birliği ve kültürel çalışmaların daha dagelişmesinin iyi imkanlar sunacağına güvendiklerini belirttiler.

Söylediklerine göre günümüzde Suriye Çerkes derneğine bağlı 5 şube var. Bunlardan Şam’da bulunanı en eski derneklerden, 1948 yılında kuruldu. Çerkesçenin tüm dialektlerinin öğrenilmesinde, kültür, gelenek göreneklerin muhafazasında tamamı büyük çalışmalar yapıyor.

Cumhuriyet başkanı konuklara, geldiklerinden dolayı çok memnun olduğunu söyledi, iyilik namına her şeye sahip olmaları, tüm iyi muratlarını hayata geçirmeleri temennisinde bulundu. Konuşmasında Adıgey, Kabartay-Balkar, Karaçay-Çerkes ve Krasnodar Krayında bulunan çerkeslerle daima ilişki içerisinde olmalarının büyük öneme haiz olduğunu söyledi.

Kumpıl Murat; «Dünyadaki tüm çerkesleri, birlikte yaşadığımız insanların, halkların yaşamını daha iyi kılma fikri bir arada tutmalı. Adıgeyin devlet sistemini edinişinin 100. yıl kutlmalarına denk gelen zamanda, tarihi ata topraklarınıza gelebildiğiniz için memnunuz. Suriyede yaşayan tüm çerkeslere yüreğimizden gelen sıcak sözleri iletiniz », — dedi.

Cumhuriyet Başkanı aynı gün içerisinde Kfar-Kame Adıge Xasesi başkanı Nepsev Zeçeri ve aktif STK katılımcısı eşi Nepsev Nazik ile de görüştü.

Konuklar Adıgeyde sıcakkanlılıkla karşılanmaları dolayısıyla memnun olduklarını belirttiler. Cumhuriyet yaşayanlarının hayat şartlarının daha da iyi olması, başarılarının artması temennisinde bulundular. Belirttiklerine göre İsrailde 3,5 bin kadar çerkes yaşıyor ve cumhuriyetin jübilesi için onların sıcak selamlarını da getirdiklerini söylediler.

Bunun yanısıra Çerkeslerin ziyadesiyle yoğun yaşadığı Kfar-Kame, Reyhaniye, Yukarı Galileye’de milli gelenek göreneklerin korunmasına devamlı özen gösterdiklerini söylediler. ‘Çerkes’ isimli dergiyi xasenin yahudice ve çerkesçe olarak yayınladığını belirttiler.

Kumpıl Murat; «İsrailde yaşayan çerkeslere, gelenekselleşmiş bir şekilde toplum saygı duyuyor, siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda çerkesler büyük yer tutuyor. İsrail devleti yetkililerinin ülke yaşamında çerkeslerin belirgin bir yer tuttuklarını defalarca belitmiş olmalarından memnunuz», — dedi.

Kumpıl Murat Suriye ve İsrailde yaşayan çerkeslerin temsilcileri ile görüştüğünde heyetlerde bulunan her bir ferde «Adıgeyin 100. yılı anısına’ isimli anısal madalyayı verdi. Belirttiğine göre, çerkesler yaşadıkları ülkelerin çalışma ve kültürel alanlarda başarılar göstermeleri yönünde yaptıkları faaliyetlerde önemli yer tutuyorlar.

Konuklar ayrıca Adıgey başkanının ikinci kez bu göreve seçilmiş olmasından dolayı da O’nu tebrik ettiler, başarılarının devamı, amaçladığı hedeflere ulaşılması, Ruysa federasyonunu oluşturan bölgelerden birisi olan cumhuriyetin de gelecekte kalkınmaya devam etmesi temennisinde bulundular.