MEFKURE’NİN UYARISIDIR

Tarık Cemal Kutlu
Araştırmacı-Yazar
Çerkesler ve Avrasya Eylemi
Yeni Kafkasya Yayınları Sayfa 22

Uzun yıllardan beri Kuzey Kafkasya halkları, özellikle Çeçenya üzerinde çalışan bir insan olarak tespit ettiğim hususlar vardır. Ataları 1865 göçünde Devlet-i Aliyye’ye hicret etmiş bir meraklının ve araştırmacının ecdat yurdunda cereyan eden her olaya ilgi göstermesi tabiidir. Bu gerçekler doğrultusunda Kuzey Kafkasya Halklarının geçmişi, günü ve geleceği, hem mensup olanlarını hem de çevresindeki ülkeleri ilgilendirir.

Genel çizgileri ile tespit edilen hususlar şunlardır;
1- Kafkasya tarih boyunca “Kavimler Kapısı” olmuştur.
2- M.Ö. ve M.S. oradan gelip geçen pek çok kavim terihe karışmıştır.
3- Her kavim oraya egemen olmayı devlet politikası haline getirmiştir.
4- Neticede Rusya, Osmanlı ve İran üçgeni arasında Kafkasya bir ayakaltı bölgesi haline gelmiştir.
5- M.Ö. ve M.S. bölgenin insanları ve kavimleri kendilerine yakın davrananlara dostluk göstermiş olmakla beraber vatanlarına müdaheleyi asla kabullenmemişlerdir.

İşte, yüzyıllardan bu yana, Kuzey Kafkasyalılar buradaki beşinci hususunda olmak üzere hem kendi varoluşlarını korumuşlar,hem de bu varoluş mücadelesini vatanlarında özgür yaşamayla özdeşleştirmişlerdir.
Kuzey Kafkasya Halkları her ne kadar dil ve etnik farklılık göstermişse de –güçlü devletlerin kışkırtıcılığı dışında- birbirleriyle hiçbir zaman anlaşmazlığa düşmemişlerdir.

Müdahil ulusların zorbalığı bu halkları dayanışmaya ve birlikte yaşamaya yöneltmiştir. Karakteristik özelliklerde de ortak noktalar çoktur. Tabiatıyla yüzyıllardan beri gelen gelenek görenek ve kültürler insanları birbirine perçinlemiştir. “Her halk kendisi olarak ortak yaşamı” benimsemiştir. Birinin sıkıntısı diğerini çok yakından ilgilendirmiştir.

Bunun örnekleri tarihte çoktur. Bu açıdan Abhaz bağımsızlık savaşı diğer Kafkas milletleri kadar Çeçenleri de aynı ideal için desteklemeye sevketmiştir. Şu anda Çeçenya’da gerçekleştirilen düşman zulmü diğer Kafkasyalılarca hoş karşılanmamıştır. Bu hoşnutsuzluğun bir yansıması da Avrasya Feribotu’nda görülmüştür. Eylem bir başka ülkeyi tedirgin etmiş olması ile desteklenmezse bile, Kafkas milletlerinin mefkuresi açısından herkese uyarı niteliğini taşımaktadır.

Yüzyılların mefkuresi her zaman, geleceğe yönelik bir uyarı ile karşımıza çıkarsa şaşırmamak gerekir.