NAMIK İSMAİL KİMDİR?

Ressam Namık İsmail 1890 doğumlu olup Tophane veznedarı Çerkes İsmail Bey’in oğludur.

Sanayi-i Nefise Mektebi’ni bitirdikten sonra 1912 ‘de Fransa’ya gitmiş ve Paris’te Ecole Nationale des Arts Decoratif ‘de Julians ve Cormon Atölyesi’nde 1914 yılına kadar çalışmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’ye dönüp; Kafkas Cephesinde savaşmağa gitmiştir.

Şişli’de kurulan atölyede bir grup ressamla birlikte savaş tablolar ı yapan Namık İsmail ; ressam ve sanat tarihçisi Celal Esat Arseven ile birlikte de Türk ressamlar ı yapıt larını sergilemek üzere 1917 ‘de Berlin ve Viyana’ya gitmiştir. Berlin’de iki yıl kalıp ; Corynth ve Liebermann atölyelerinde ve müzelerinde çalışmıştır.

Galatasaray Sergileri’nde resim kişiliğini tanıtan sanatçı, bir süre resim öğretmenliği, Güzel Sanatlar Akademisi Müdür yardımcılığı ve Milli Eğitim Müfettişliği görevlerinide yerine getirmiştir.

Ayrıca, Genel sekreterliğini Dr. Şefik Hüsnü Deymer’in yaptığı Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası’nın Vehbi Sarıdal’dan sonra başkanlığını yapmıştır. 1928 de Güzel Sanatlar Akademisi müdürü olarak atanıp, 30 Ağustos 1935 ‘te ölümüne kadar da bu görevde kalmıştır. Namık İsmail ‘in eser ve tabloları, Resim Heykel Müzeleri’nde ve özel koleksiyonlarda yeralmaktadır.