NART EFSANELERİ VE KAHRAMANLARI

YİSMEYL Özdemir Özbay
Mitoloji ve Nartlar Kitabından

“Nart efsaneleri, Kuzey Kafkasya’nın otokton halklarından oluşan Çerkeslerin binlerce yıldan bu yana ürettikleri Ulusan Destanlar bütününün adıdır.” Çerkes Mitolojisi’nin bütününü kapsayan Nart Destanları, İsa’dan önceki çağlardan bu güne, Kuzey Kafkasya halklarının dilinde, müziğinde, sanatında yer etmiştir. Başlangıcını tarih çağları içerisinde tam olarak saptamak çok zordur. Ancak doğanın çözülemeyen sırlarının dile getirilmesi olan Mytkos’un, insan dilinin ve sözcüklerin ortaya çıkması ile başladığı dikkate alınırsa Nart Destanları’nın başlangıcı hakkında bilgi sahibi olunacağı kanısındayız.

Nart Tlepş

Nart Sosrıkua

Seteney Guaşe

Nart Badinokue

Nart Nesren Jake

Nart Peterez

Abritskil
Nart Efsaneleri

Abritskil Destanı

Sosrıkua’nın Doğuşu

Seteneyin Bugday Ambarı

Sosrikua’nın Nartlara Ateşi Getirmesi

Sosrikua’nın Devlerden Ateşi Kaçırışı

Nartların Orağı Buluşu

Sosrikua’nın Nartlara Darı Tohumunu Geteirmesi

Sosrikua’nın Nart Kurultaylarına Katılışı

Nart Badinokue ve Gökkuşağı

Nesren Jake’nin Zincire Vuruluşu

Tlepş’in Dünyanın Bittiği Yeri Araması

Nartların Altın Ağacının Yok Oluşu

Tlepş’in Demirci Oluşu

Sosrıkua’nın Ölümü