NEDİR BU HAL?

YEMUZ Nevzat Tarakçı
09.02.2019

Yorgunuz
Telaşlıyız,
Asabiyiz,
Gerginiz,
Çünkü okumuyoruz!

Zihnimiz ve kalbimiz bin bir parça.

Çünkü doğru yaşayamıyoruz.

Hayatın gürültüsünden birbirimizi duyamıyoruz.

Bağırıyor ama sesimizi duyuramıyoruz.

Çünkü okumuyoruz!

Bilmiyoruz!

 

YENİ NESİL NEDEN YETERİ KADAR OKUMUYOR?

Okumuyoruz,

Okuyarak örnek olamıyoruz.

Yeni nesle okumayı sevdiremiyoruz!

Peki, genç nesil okumazsa, düşünüp üretmezse, sadece kulaktan dolma bilgilerle yetinirse ne olur bu işin sonu?

Ne yazık ki okumuyoruz, okumuyoruz ama her şeyi biliyoruz!

Dedemiz, babamız anlattı ya bize, daha ne gerek var gerisine!

Gerek var mı okumaya, gerek var mı yorulmaya?

Oysa kitap, dergi ve gazete sayfalarında aydın insanlarla buluşmak ne hoş, ne doyumsuz bir duygu.

Değil mi ki kitaplar aşkı söyler, değil mi ki şarkılar sevdayı besteler.

 

GENÇLER LÜTFEN OKUYUN!

Sevgili gençler,

Zihnînizi hayata uyandırmak,

İç dünyanızı süslemek,

Kendinizi layıkıyla tanımak,

Aydınlanmak,

Yıkanmak,

Işığa yürümek,

Karanlık dünyayı aydınlatmak için,

Cahilliğin canına okumak için,

Kör inadı kırmak için,

Sevgiye koşmak, sevgiyle dolmak için OKUYUN!

Lütfen okuyun!

Kendinizi okuyun, kültürünüzü, tarihinizi, başarılı örnek insanların hayatını okuyun!

Ama ne olur okuyun!

“Kurnaz insanlar okumayı küçümser, basit insanlar ona hayran olur, akıllı insanlar ise ondan faydalanır.” der F. Bacon

Diğer bir düşünür de: “Az yazanın, hafızasının kuvvetli, az konuşanın hazırcevap, az okuyanın da bilmediğini bilir gibi göstermesi için, çok kurnaz olması lazımdır!” der.

Galiba biz, okumadan da duyarlı ve donanımlı bir insan olarak yaşayabileceğimizi sanıyoruz?

İşte burada yanılıyoruz!

Okumadan olmaz, asla olmaz!

Toplumu, özellikle de gençliği okumadığı halde ayakta kalan bir medeniyet var mı acaba yeryüzünde?

Biz ancak, okuma zevki kazanmış, kültürünü, tarihini kaynağından öğrenmiş, zengin birikimli gençler sayesinde çağdaş topum haline gelebiliriz.

OKUYARAK ÖRNEK OLMAK

Kelimelerle düşünmez mi insan?

Kelimelerle hayal kurmaz mı?

Duygu ve düşüncelerini kelimelerle anlatmaz mı?

Kelime hazinesi zengin olan insanın ufku daha geniş, olaylara bakışı, nesneleri algılaması daha nitelikli olmaz mı?

Kelime hazinesinin zenginleşmesi, hafızanın disiplinli kavrama yeteneğine kavuşması, öncelikle kitap okumakla mümkün değil mi?

Unutmayalım, gençliğimize kitap okumanın sevdirilmesi, özendirilerek yaygınlaştırılması, onlara tarihimizin, dilimizin, edebiyatımızın yani  kültürümüzün layıkıyla tanıtılması, sevdirilmesi hayati önem taşımaktadır!

Bu konuda gereğini yapmayan herkes ağır vebal altındadır!

Çünkü okumak kendini bilmek, kendini tanımaktır.

BU KÜLTÜR YAŞAMALIYSA BU TOPLUM OKUMALI!

Kültür bir milletin konuştuğu dilse,

Mensup olduğu dinse,

Tarih bilinciyse,

Gelenek ve görenekse,

Güzel sanatlarsa,

Bu kültür, okumadan nasıl kazanılır, nasıl gelecek nesillere taşınır, okumadan nasıl yaşatılır?

Bu kültür yaşamalıysa bu toplum okumalı!

Okuyan, araştıran, sorgulayan bir toplum özlemiyle.