OSMANLI’DA ÖLÜM ÇOKTUR

Ekgündem
29 Kasım 1997

Biliyorsunuz, Türk milliyetçilerinde ve İslamcılarında hep Osmanlı İmparatorluğu özlemi vardır. İmparatorluğun 600 yıllık saltanatının simgesi padişahların portreleri süsler onların duvarlarını.

Bu Osmanlı sevgisini resmi ideoloji de yineler; okullar onların kahramanlıklarını vb. anlatır. Peki, ‘şanlı mirasları’yla övünülen -ve aynı zamanda Hilafet makamının da temsilcisi durumunda olan- Osmanlı padişahları örnek alınması gereken ‘kahramanlar’ mıydı, yoksa…?

Osmanlı saraylarında yaşananlar bu soruyu aydınlatabilir. Eceliyle ölen tek bir Osmanlı padişahının, sadrazamın, şehzadenin hemen hemen olmadığını söylersek, ‘şanlı geleneğe’ biraz ışık tutmuş olabiliriz. Evet, bunların hepsi sarayların kalın duvarları arkasında dönen komploların kurbanı olmuşlardır.

Zaten bir müddet sonra Fatih Sultan Mehmet, ünlü ‘Kanunname’siyle “devletin bekası için” baba, kardeş, amca, anne vs. akrabaları öldürme hakkını yasallaştırır.

600 yıllık saltanatın sadece saraylarda yaşananları sadece Osmanlı padişahlarının kendi ailelerine yaptıkları, ‘şanlı miras’ hakkında bir hayli aydınlatıcı olabilir.

Kuruluşla başlayan gelenek

Osmanlı devletinin kurucusu Osman Bey’le birlikte aile içi cinayetler dizisi başladı. Osman Bey, öz amcası Dündar Bey’i kendi elleriyle boğarak öldürdü ve cesedini sergiledi.

Birinci Murat hızını alamadı

I.Murat, babadan oğula geçen saltanat geleneğini bozarak, padişah olması gereken ağabeyi Halil’i öldürüp tahta geçti. Tahta geçtikten sonra diğer kardeşi İbrahim’i de öldürttü. Daha sonra öldürecek kardeş ya da akraba bulamayınca, öz oğlu Savcı Bey’i öldürüp cesedini şehrin merkezine astı.

Soy kurutucu Yıldırım Beyazıt

Yıldırım Beyazıt’ın tahta geçtikten sonra yaptığı ilk iş, on kardeşini vahşice boğazlamak oldu. Zaten ‘Yıldırım’ unvanını kardeşlerini öldürmekteki çeviklikten dolayı almıştır. Yıldırım Beyazıt İran’a esir düşünce, onun yerine geçen oğlu Çelebi Mehmet, kardeşi İsa’yı boğdurttu.

İkinci, birinciyi aratmadı

II.Murat tahta geçince Osmanlı cinayet geleneğini sürdürdü. Kardeşi Mustafa’yı öldürttü, diğer kardeşlerinin gözlerine ‘mil’ çektirdi. Amcası Mustafa’yı kendi elleriyle öldürdükten sonra ibret olsun diye cesedini Edirne surlarına astırdı. Daha sonra alelacele bir ferman yayınlayarak ahaliyi amcasının cesedini izlemeye zorladı. Ceset, asıldığı yerde çürüdü.

Bebek öldürten Fatih

İstanbul’u fethiyle ünlenen, kimi çevrelerce Atatürk’ten daha büyük kabul edilen, İslamcılar ve milliyetçilerin adeta kutsal bir aziz olarak sundukları Fatih Sultan Mehmet’in kundaktaki kardeşini boğdurarak öldürttüğünü biliyor muydunuz?..

Fatih, saltanat ailesi cinayetlerini yasallaştırmasıyla ünlenmiştir.

Ölüm Cem’i İtalya’da buldu

Fatih öldükten sonra iki oğlu hayatta kaldı: II.Beyazıt ve Cem. Tahtı II.Beyazıt alınca, Cem İtalya’ya kaçtı. Beyazıt İtalya’ya kaçan kardeşi Cem’in peşini bırakmadı. Önce Cem’in ülkede kalan çocukları Oğuz Han ve Ahmet Paşa’yı öldürttü. Daha sonra yüklüce rüşvet ödeyerek İtalya’da yaşayan kardeşini boğdurttu.

Yavuz’un heybesinde insan kellesi

Sadrazamının kellesini kendi elleriyle kestikten sonra kanlı kelleyi aylarca yanında taşıyan Yavuz, işe kardeşleri Şah, Alem Şah, Mahmut ve Mahmut’un oğulları Mehmet, Musa, Emin, Orhan ve Osman’ı boğdurtmakla başlamıştı. Sonra büyük ağabeyi Korkut’u öldürdü. Kardeşi Ahmet’le yaptığı Yenişehir savaşını kazanınca kardeşi Ahmet’e ağır ağır işkence ederek öldürttü, ölüsünü sergiledi. Amcasının Bursa’da bulunan beş oğlunu İstanbul’a getirterek öldürdü ve böylece kendisinden başka soyunda insan bırakmadı. Yavuz ayrıca 50 bin Alevi’yi öldürmekle de nam salmıştır.

‘Talihsiz’ padişah I.Süleyman

Kendisinden önceki padişah bütün soyunu öldürdüğü için I.Süleyman’a öldürecek akraba kalmamıştı. O da araştırdı, soruşturdu, nihayet Rodos adasında yaşayan Fatih’in torunu Cem’in oğlunu buldu ve öldürttü. Kısacası, Osmanlı soyunun öldürecek akraba bulamama konusunda en şanssız padişahıdır Birinci Süleyman.

Kanuni’nin kanlı kanunu

İslamcıların ‘iki cihanın padişahı’ olarak andıkları Kanuni Sultan Süleyman’ın Osmanlı saltanatının en vahşi padişahı olduğunu biliyor muydunuz? Kendi öz oğlunun öldürülmesini zevkle izleyen bir insan nasıl yüceltilebilir?

Cellat bile Kanuni’nin oğlu Mustafa’ya acımış, onu öldürmek istememişti. Kanuni öfkeyle celladın üzerine yürüyerek oğlunun asılmasına yardım etti. Cellat, Kanuni’nin bu vahşeti karşısında dona kalır. Babasının gaddarlığına tanık olan Kanuni’nin ikinci oğlu Beyazıt, korkup İran’a kaçtı. Kanuni İran’a rüşvet vererek bu oğlunu da İran’da boğdurdu. Bununla yetinmeyen Kanuni İran’da yaşayan Beyazıt’ın dört çocuğunu da (öz torunlarını) öldürttü. İşte örnek adalet!..

Yeni rekorlar kırılıyor

III.Murat tahta geçer geçmez 5 kardeşini öldürttü. Ama kardeş cinayetleri rekoru III.Murat’ta değil. III.Murat’ın yerine tahta geçen III.Ahmet, babasının öldüğü gün tam 19 kardeşini boğazladı. Öldürecek kardeş, akraba kalmayınca kendi öz oğlunu uykuda boğdu.

Öz anneye işkenceli ölüm

IV.Murat 4 kardeşini öldürdükten sonra, öldürülecek akraba bulamayınca annesi Kösem Sultan’ı işkence ederek öldürttü.

IV.Murat’ın yerine geçen IV.Mustafa ise III.Selim’i öldürdü. Cesedi kazıklara çakarak yaban hayvanlarına yem yaptı.

Her tür akraba cinayeti var

IV.Mustafa III.Selim’i sarayda vücudunu kılıçla parça parça doğrayıp öldürdükten sonra, tahtta uzun süre kalamadı. Onun yerine geçen II.Mahmut Osmanlı geleneğini sürdürdü.Tahta geçer geçmez IV.Mustafa’yı öldürmekle siftah etti. Sonra IV.Mustafa’nın annesini zehirletti. Bursa’da sürgünde ölen III.Mustafa’nın karısını ve çocuklarını İstanbul’a getirterek boğdurdu.

Cinayetler sürüp gitti. Bu cinayetler zincirine Yedikule zindanlarında Yeniçeriler tarafından ırzına geçildikten sonra işkenceyle öldürülen Genç Osman’ı, zehirlenerek öldürülen Sultan II.Ahmet’i ve yüzlerce veziri ekleyebiliriz.

Anlattıklarımız denizde bir damla gibi. Babalarını, annelerini, kardeşlerini, amcalarını, çocuklarını ve torunlarını iktidar uğruna kendi elleriyle öldüren bir geleneğin halklara ne yapacağını/yaptığını ise varın siz hesap edin.

İşte miras bu. İster sahip çıkın, ister reddedin.