ÖVGÜLERİN ÇEKİCİLİĞİ

YEMT’ITL Nurbıy
Adige Mak gazetesi, Kasım 2012
Çeviri AÇUMIJ Hilmi

ÇERAŞE Tembotu anma gecesi Adige Cumhuriyeti Filarmoni Binasında yapıldı. Etkinliğe katılanların yaptıkları çıkarsamaları değerlendirecek olursak, yazarın yeteneğine verilen kıymet her gün artmakta. Adige Cumhuriyeti Başkanı THAKUŞINE Aslan gecede, yazarın ailesine söylediği sıcak sözlerin yanısıra, yapılan işlerden örenekler göstererek devlet görevlilerinin ÇERAŞE Tembotun adını daha da yüceltmek için çaba göstereceklerini belirtti.

THAKUŞINE Aslan açılış konuşmasında katılımcıları selamladıktan sonra, yaşamın yok edemeyeceği derin izler bırakmış olan ÇERAŞE Tembot’un insanlara iyi örnek olduğuna büyük değer verdiğini belirtti.

Adige yazın dilinde düzyazı türünün temellerini atan ÇERAŞE Tembot ‘Adige Mak’ gazetesinin baş redaktörlüğünü yaptı ayrıca toplumsal bir aktivistti. 1948 yılında SSCB Devlet Ödülü ile onurlandırıldı. Milletine güveniyordu, halkın maneviyatının yaşamla şekillendiğini ‘Nasıpım Yiğogu’ isimli eserinde ve diğer yazılarında gösterdi.

Etkinlikte Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkes, Abhazya Cumhuriyetleri ile Krasnodar eyaletinden temsilciler de yer aldılar. ‘Nasıpım Yiğogu’, ‘Tek Atlı’, ‘Kuko’, ‘Kızlarımız’, ‘Akıllı ananın kızı’, ‘Kızlar ve çiçekler’ gibi eserlerinde yeteneğinin boyutunu görüyoruz. Adige milli kıyafeti ve Adige atı hakkında yazdıklarının değeri ne ile ölçülebilir ki?

ÇERAŞE Tembot 1929 yılında Moskova’da Üretim-Ekonomi Enstitüsünü bitirdi. Tembot sadece Adigeler arasında değil Kafkas uluslarının edebiyatçılarının arasında da önemli bir yer tuttu, roman yazımı konusunda kullandığı olanaklar örnek olarak alınır oldu. Filarmoni binasında yapılan etkinlikte konuklar, özellikle, farklı bölgelerden genç edebiyatçıların üzerinde ÇERAŞE Tembotun çekici etkisi olması konusuna değindiler.
Adige Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi Dekanı PENEŞU Vuçıjıku, Adigey, Kabardey-Balkar ve Karaçay- Çerkes cumhuriyetleri ulusal yazarı MEŞBAŞ’E İshak, ÇERAŞE Tembot’un eserlerinin günümüzde de eskimediğini hala insanları eğitmeğe devam ettiğine değindiler.

Güzel bir Adıgabze ile konuşan ÇERAŞE Tembot’un eşi Zuze’nin söyledikleri arasından ünlü yazarın yanında canla başla onu destekleyerek yaşadığını öne çıkartıyoruz. Tembot dostluğun pekiştirilmesi ve insanlara faydalı olmak için uğraşıyordu. Zuze ailenin adına başkanımız THAKUŞINE Aslan ve hükümet yetkililerine teşekkür etti. Tembot için yapılanlar ve söylenen sıcak sözlerin aileyi sevindirdiğini belirtti.

2012 yılı Adigey’de ÇERAŞE Tembot yılı sayılıyor. Müzelerde, kütüphanelerde ünlü yazara ilişkin sergiler açıldı. Okullarda kültür kuruluşlarında geceler düzenlendi.

Aramızdan ayrılmış olan ünlü yazar ÇERAŞE Tembot, doğumunun 110. yılı ve ulusal kültüre olan katkılarından dolayı Adige Cumhuriyeti Başkanının yayınladığı kararname ile ‘Adige Cumhuriyeti Ulusal Yazarı’ sıfatı ile onurlandırıldı. Yazarın adını taşıyan müzenin fahri müdiresi ÇERAŞE Zuze’ye ise ‘Adige Cumhuriyeti Onursal kültür emekçisi’ sıfatı verildi.

THAKUŞINE Aslan bu sıfatların şehadetnamelerini ÇERAŞE Zuze’ye verdi.
Cumhuriyetimiz Başkanı ÇERAŞE Zuze’yi tebrik ettikten sonra, ünlü yazarın övgüsünün yüceltilmesi yönünde çalışacağını belirtti. THAKUŞINE Aslanın belirttiğine göre, kent parkı yakınlarında bulunan ÇERAŞE Tembot anıtının eksiklikleri var. Yazara uygun bir anıt yapılacak. Mıyekuapenin ana caddelerinden birisine ÇERAŞE Tembot adı verilmesi üzerine devlet görevlileri çalışıyorlar.

ÇERAŞE Tembotun yazdıklarından KURAŞINE Askerbıy’ın sahneye uyarladığı ‘Şapsığ kızı’ isimli eser Devlet Filarmoni Binasında Tsey İbrahim Milli Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelendi. Tiyatralize edilmiş eserin sahnelenmesinde PERENIKO Çetib, ZIHE Zavurbıy, L’IVUNAYE Asiyet, NEHAYE Adam ve diğer sanatçılar rol aldılar.

Etkinliği, Rusya ve Adigey’in ulusal sanatçısı, Abhazya onursal sanatçısı KUKENE Murat sundu.