QEBAR

AŞINE Hazret

Boncuk kedi evden çıkmaya görsün
Karabaş hemen peşine düşerdi
Çifte atardı eşek her karşılaştığında
Her gücü yeten atardı tokat

Hayret ki hayret şimdi olana bakın
“Hemen bin üzerime -diyor Eşek-
İstediğin yere hızla gideriz.
Hiç düşünmeden geziye de çıkarız.
Karabaş da uslu kuyruğunu kısıp
Çevresinde dolanmaya çok meyilli.
Issız avludan şöyle her çıkışta
Kediyi özmeye, övmeye başladı.
“Ne güzel de yürüyor, şarkı söylüyor,
Asil olan nasıl da oluyor belli
Hal ve hareketler Kaplanın aynı.
Bakışı Kaplan gibi, Kaplan gibi havalı”

Değişen söyleyeyim, haberler dolaşıyor
Kaplanın yerine kedi geçiyor.

Çetıw quelenır wınem zereyıḉew
Zeḉem hapıratse qılhéjeştığe
Qéweştığe Şıdır qızereueḉew
Qıfezılheḉıre pstewır qéweştığe
We-wiw! cı xhuırer sıd ğeş́eğuen!
“Mıde qıtét́ısh -Şıdım yeue-
Wızıfeye lhenıquem ş́exew tıḱuen
Zi yetemığauewi tıḱuenba zéḱue?”
Hapıratsi ase yıḉe diwıpḉew,
Qıdéwışeḉınım yınew feşağ.
Şagu zeğueḉım mew zeredeḉew,
Çetıwım şıtxhuew, şıtxhuew féjağ.
“Ade daxew maḱueş, qéueş wered,
Lhepq xeḉığer ğueşeştep nıbji.
Yıueḉe-ş́ıḉeḉe qeplhanım fed
Qeplhanım fedew maplhe, zéğebjı”

Xhuığer şues’uen qebar zerahe
Qeplhanım yıḉıp’e çetıwır rağahe!