RUSYA FEDERASYONU NÜFUSU

CircassianCenter

(Veriler 2001 yılına aittir.)

143 milyonluk Rusya nüfusunun %73’ünü kentlerde yaşayanlar, %27’sini ise kırsal kesimde yaşayanlar oluşturmaktadır.

60 farklı etnik grubun yaşadığı Rusya Federasyonu’nda başlıca etnik gruplar şunlardır;

116 milyon Rus,
6,3 milyon Tatar,
2,9 milyon Ukraynalı,
1,7 milyon Çuvaş,
1,6 milyon Başkort,
1,4 milyon Çeçen,
1,2 milyon Beyaz Rus,
1,1 milyon Moldovalı,
1,1 milyon Ermeni,
700 bin Udmurt,
700 bin Azeri,
400 bin Alman.

Yaş ortalaması;

Erkeklerde 32,
Kadınlarda ise 40 yıldır.

Ortalama ömür ise sırasıyla,

Erkeklerde 65,
Kadınlarda ise 71 yıldır.