‘RUSYA FEDERASYONU’NDA VE TRANSKAFKASYA’DA ETNİK ÇATIŞMALAR’

Ali İhsan Aksamaz

Fahrettin Çiloğlu tarafından yayına hazırlanan ve ‘Sinatle Yayınları’ndan çıkan ‘Rusya Federasyonu’nda ve Transkafkasya’da Etnik Çatışmalar’ adlı kitap ‘Dağlık Karabağ’da günümüzde yaşananlara da ışık tutması bakımından önemli bir çalışma. O sebeple bu kitabı sizlere tanıtmak istiyorum.

Rusya Federasyonu’nda ve Transkafkasya’da Etnik Çatışmalar’ adlı bu kitap iki bölümden oluşuyor.

Kitabın ilk bölümünde ‘Rusya Federasyonu” başlığı altında ‘Tataristan’, ‘Başkırdistan’, ‘Saha (Yakutiye)’, ‘Buryatiye’, ‘Kalmıkya’, ‘Karelya’, ‘ Hakasiye’, ‘Mordovya’, ‘Tuva’, ‘Kazaklar’, ‘Adıgeya’, ‘Dağıstan’, ‘Kabardey- Balkarya’, Karaçay- Çerkesya’, ‘Çeçenya’ ve Kuzey Osetya-İnguşetya etüd ediliyor.

Kitabın ikinci bölümde ise, ‘Transkafkasya’ başlığı altında ‘Dağlık Karabağ’, ‘Gürcüstan’, ‘Güney Osetya’, ‘Abhazya’ ve ‘Kafkas Halkları Konfederasyonu’ etüd edilmektedir.

Bu kitap, esas olarak ABD-  Harward Üniversitesi’nin J. F. Kennedy Kamu Yönetimi Okulu’nun ‘Demokratik Kurumları Güçlendirme Projesi’ çerçevesinde yapılan ‘Rusya Federasyonu’nda ve Transkafkasya’da Etnik Çatışmalar üzerine Rapor’ başlıklı araştırmasından faydalanarak hazırlanmış.

Neşenur Domaniç’in Türkçe’ye tercüme ettiği ‘Report on Ethnic Conflicts in the Russian Federation and Transcaucasia’ adlı çalışmadan faydalanarak Fahrettin Çiloğlu tarafından yayına hazırlanan bu kitap, bazı açılardan eleştirel katkıya muhtaç olmasına rağmen, alanında Türkiye’de yayınlanmış önemli birkaç eserden biri olma özelliğini taşıyor.

Fahrettin Çiloğlu, birçok değerli eseri Türk okuyucuyla buluşturdu

‘Rusya Federasyonu’nda ve Transkafkasya’da Etnik Çatışmalar’ adlı bu kitap, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ni geçmişteki Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti ya da günümüzün Rusya Federasyonu zannedip TV’lerde güncel Dağlık Karabağ ‘analizleri’ yapan ‘stratejistler’in özellikle okuması gereken bir çalışma.

 Sovyetler Birliği’nin 15 birlik cumhuriyetinden oluştuğunu, bazı birlik cumhuriyetleri içinde ‘özerk cumhuriyet’ ve ‘özerk bölgeler’ bulunduğundan habersiz, ‘rayon’a ‘reyon’ diyen ‘uzmanlar’ ve siyasetçilerin de mutlaka okuması gereken bir kitap ‘Rusya Federasyonu’nda ve Transkafkasya’da Etnik Çatışmalar’.

 Kafkasya’ya ilgi duyuyor ve günümüzde Kafkasya’da olup bitenleri öğrenmek istiyorsanız, ‘Rusya Federasyonu’nda ve Transkafkasya’da Etnik Çatışmalar’ adlı bu çalışma mutlaka kitaplığınızda bulunmalı.

(Önerilen okumalar: Eugenio Dallegio D’Allesio (Çeviren: Fahrettin Çiloğlu), “İstanbul Gürcüleri”, Sinatle Yayınları, İstanbul, 2003; Fahrettin Çiloğlu, “Gürcülerin Tarihi”, Ant Yayınları, İstanbul, 1993; İsmetzade Mehmet Arif (Osmanlıcada yayına hazırlayan: Fahrettin Çiloğlu), “Gürcü Köyleri”, Sinatle Yayınları, İstanbul, 2002)

14 X 2020