SOYDAŞLARIMIZA ADİGE ULUSUNUN TARİHİ, KÜLTÜRÜ TANITILDI

P’AT’IKO Aniyet
Adige  Mak Gazetesi, Haziran 2013
Çeviri: AÇUMIJ Hilmi

Adige Cumhuriyeti (AC) Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın kararnamesi ile yurtdışından gelen soydaşlarımız için iki haftalık eğitim programı düzenlendi.  Adige Devleti Çeraşe Tembot Sosyal Bilimler Enstitüsü çalışanlarından, bilimadamlarından filoloji bilimdalında Prof. Dr. MAMIY Ruslan, Adige Devlet Üniversitesi öğretim görevlisi, bilimainsanı, tarih bilimdalında kandidat VUNEREKO Mir ve diğer biliminsanları Adige ulusunun tarih, kültürü hakkında geri dönemüş soydaşlarımıza ayrıntılı bilgi verdiler.

Etkinliğe Adige Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı HUAJ Aminet,  AC Eğitim Bilim Bakanlığı başdanışmanı SITIME Sare, AC Mesleki Klasifikasyon Enstitüsü Başkanı BERZEC Aniyet, Suriye ve Türkiye’den geri dönen soydaşlarımız ve onlarla çalışan bilimadamları MAMIY Ruslan ve VUNERIKO Mir katıldılar.

Açılış konuşmasında Bakan HUAJ Aminet, Adige tarihi ve kültürü hakkında bilgi sahibi olmaları için böylesi çalışmaların faydalı olduğunu söyleyerek sözlerini ‘bir soruları sorunları’ var ise dile getirmeleri, kendilerinin bu konuda yardımcı olmaya çalışacaklarını belirterek Adige ulusunun çoğalması ve iyilik namına ne varsa onlarla olması temennisinde bulundu.

BERZEC Aniyet; ‘ İçine düştüğünüz zor durumu anlıyoruz. Bu günkü etkinlikten amacımız size Adigey’in günümüzdeki yaşantısını size tanıtmak ve yaşama adaptenize yardımcı olmaktır. Bu kursları bitirdikten sonra da yine toplanmaya devam edeceğiz, kapılarımız sonuna kadar açık. Bu çalışmalarda yer alan tüm bilimadamlarına teşekkürlerimi sunuyorum’ dedi.

Kurslar-etkinlikler ilgi çekici niteliklerdeydi. Karşılıklı sohbet ortamında gerçekleştiriliyor, katılımcılar müzelere götürülüyorlardı. Kendi düşüncelerini, sanılarını dile getiriyorlar sorular soruyorlardı. Gelen soydaşlarımızın kendi bilgilerini de sergileme olanakları vardı.

VUNEREKO Mir soydaşlarımıza yönelerek; ‘Bir evden diğer bir eve göçmek dahi zor. Bir ülkeden diğer bir ülkeye göç etmenin kolay olmadığını bizde kavrıyoruz-anlıyoruz. Böylesi büyük zorluklardan sıyrılmış insanlarla karşılaşacağımı bilmiyordum, fakat ilk kursumuzun ardından sanki bir ailede yetişmiş gibi anlaştık, karşılıklı gönüllerimiz birbirine ısındı. İki hafta içerisinde karşılıklı havadisleri birbirimize sunduk. Hangi konuda olursa olsun sizlere yardımcı olmaya hazırız. Allah sizleri zorluklar neticesinde  esenlik bulanlardan kılsın.

Adige Cumhuriyeti Gimnazyumu’nda okuyan çocukların yanısıra yurtdışından gelmiş soydaşlarımızın burada doğup yetişmiş çocukları ile yeni gelmiş çocuklarında içinde yer aldığı ‘Aşemez’ çocuk folklor grubu etkinlik katılımcılarına bir sunumda bulundu. Tarihi Adige şarkıları söylediler danslar yaptılar.

Ardından geri dönmüş soydaşlarımıza söz verildi. Aralarındaki en yaşlılarından TSEY Neşet’in yazdığı ‘Sidunay-Dünyam’ isimli şarkıyı eşi okudu. Şarkının sözlerinden vatanlarına duydukları bağ anlaşılıyordu.

Suriyeden altı ay önce gelmiş olan KARDEN Canset ve Usama Bekre kurslardan hoşlandıklarını bize ilettiler. Suriye’de yaşarken de Adige kültürünü öğrenmeye çalıştıklarını söylediler. Fakat bu kurslarda ilk defa duydukları şeylerin de olduğunu bu yüzden ilgi ile takip ettiklerini, uzun yıllar konusu üzerine çalışmış olan bilimadamlarının elde ettikleri bilgileri akıcı ve anlaşılır bir şekilde sunmuş olmalarının çok ilgi çekici olduğunu söylediler. Aynı zamanda bu kursların hazırlanmasına vesile olanlar ve kurslarda emeği geçenlere de çok teşekkür ettiklerini belirttiler.