DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NDE TARİHİ İLK: ÇERKES DİLİ VE EDEBİYATI (ADİGECE) BÖLÜMÜ

Alaattin Bayram
TDE Öğretmeni ve Adigece Eğitmeni

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAFKAS DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ, ÇERKES DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE İLK ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR.

Derneğimizin talebi üzerine açılan Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri, Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümü İlk öğrencilerini almak üzere hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl ilk olarak Ek Kontenjan kitapçıklarında yer alacak Bölüm 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında eğitim öğretime başlamaya hazır. 20 Eylül 2013 tarihinde yayınlanacak olan Ek Kontenjan kitapçıkları ile üniversitelere kayıt için müracaat edecek öğrencilerimiz Düzce Üniversitesinde bu bölümü tercih edebilecekler. İlk yıl kontenjanı 20 olarak bildirilen bölümde öğrencilere Adige Dili ve Edebiyatı yanında Rusça dersleri de verilecek. Bölümün amacı öğrencileri iyi bir Çerkesce eğitimi ile beraber seçmeli dersler ile Dilbilimi (Linguistics)veya Toplumdilbilim (Sociolinguistics) alanlarına yönlendirmek. Diğer bir deyişle, öğrenciler dilbilimi üzerine veya dil ve toplum ile ilgili sosyal araştırmalar yapmaya odaklanabileceklerdir. Bölümün eğitim programı dil eğitimine temel teşkil edebilecek ikinci veya yabancı dil kazanımı ile ilgili dersler de içermektedir. 
Müracaat etmek isteyenlerin bu yıl yayınlanacak Ek Kontenjan başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor. İleriki yıllarda Yüksek lisans ve Doktora açılması da düşünülen Çerkes Dili ve Edebiyatı bölümü için öğrencilerimizin bu sonbaharda başvurularını bekliyoruz.

Düzce Üniversitesi 10 Fakültesi, 3 Enstitüsü, 4 Yüksek okulu, 9 Meslek Yüksek okulu ve diğer akademik birimleri ile her geçen gün büyüyen ve değer üreten bir Devlet üniversitesidir. Merkez kampusu Konuralp Yerleşkesinde bulunan üniversite hakkındaki ayrıntılı bilgilere www.duzce.edu.tr adresindenulaşabilirsiniz.
Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneği.

Haberi Düzce KKD başkanı Sayın Carme Murat CAYMAZ’IN sayfasında okuduğum zaman gece yarsı 00.50 idi. Gözlerim fal taşı gibi açıldı. Doğruldum, okumaya başladım. Sabırsızlıkla beklediğim bir haberdi. Toplum olarak yıllarca bekliyorduk. Samsun derken, Kayseri derken nasip Düzce’ye oldu. Ülkemize, Adige dünyasına, herkese hayırlı, uğurlu olsun.

Düzce Üniversitesi tarihi bir olaya imza attı. En azından Adige tarihi ve üniversite tarihi bu hadiseyi büyük bir önem ve gururla yazacaktır. Devlet yetkililerimize, Sayın Rektörümüz, Sayın Dekanımız, buna emek veren Yusuf Hocamız, Düzce Derneğimiz ve Dernek Yönetim Kurulumuz, bu bölüme katkı sağlayacak olan Anayurt gelecek olan öğretim üyelerimiz gururla anılacaklardır, müteşekkirim.

Daha önemlisi de var: Bu okula tanınan yirmi kontenjan Allahın izniyle yetmeyecektir. Bu yıl kayıtlarını yaptıracak olan öğrencilerimiz Adigece Bölümü’nün ilk mezunları olacaktır. Bu açıdan bu öğrencilerimiz, ileride torunlarına, bu olaydan gururla bahsedebileceklerdir. Resimleri her yerde, konuyla ilgili her değerlendirmede gururla kullanılacaktır. Ayrıca kendi milleti tarafından gurur tablosu olarak anılacaklardır. Okullarda, derneklerde kendilerine özel köşeler ayrılacak, toplantılara özel davetiyelerle ağırlanacaklardır. Çocuklarımız buna inanmalıdırlar. Bu aziz millet kadirşinastır. 21 Mayıslar bunu an güzel örnekleridir. Tarih bugünden ibaret değildir. Gelecekte bugünler birer tarih olacaktır. Zira her yeni doğan gün, yeni bir tarihin başlangıcıdır.

Diğer taraftan çocuklarımız bölümün ilk mezunu olmaları nedeniyle istihdam edilme ve iş imkânları yönünden çok daha şanslı olacaklardır. Rusça gibi önemli bir dilin öğretilecek olması, Linguistics (Dil Bilim) ve Sociolinguistics (Toplum Bilim) gibi alanlara yönlenilebilecek olması da son derece önemlidir. Bildiğim kadarı ile ilk iki yıl Adigecenin öğretilmesine ağırlık verilecek ve öğrencilerin bu sürede dillerini konuşabilme, yazabilme, okuyabilme ve anlayabilme konusunda beceri kazanacaklardır.

Ana dilini bilmeyen insan yeterince kendini bilemez. Maksadın dilini bilmeyen gençlerimizi yermek değildir. Onları bizler yetiştirdik. Bizleri büyüklerimiz. Bir kusur varsa bize aittir. Demem şudur: Adige toplumu kendini yeniden keşfetmek, tevarüs ettirmek ve sahip olduğu her şeyi yeniden toparlamak zorundadır. Bu yolculukta üniversiteli gençlerimize çok görev düşmektedir. Adige Dil bölümünde olsun olmasın; Adigece bilsin bilmesin mutlaka herkesin yapacağı bir şey, katacağı bir değer vardır. Hem de enerjisini sağda solda harcamadan. Bu açıdan ilk işimiz ana dilimiz olmalıdır. Zira insanlar dilleriyle düşünür, algılar, yorumlar ve konuşurlar. Anadilini bilmek demek tüm sahip olduğun değerleri, kültürü, edebiyatı, espriyi, dünya görüşünü, şarkını (weredını), ağıdını (ğıbzeni) destanını kısacası tüm geçmişini geleceğine aktarmak demektir. Bu açıdan bu bölümün önemi kavranmalı ve bu ateşi söndürmek isteyen içten ve dıştan hiç bir kimseye kulak asılmamalıdır.

Dahası var. Düzce’de Adigece bölümünü bitirdiğiniz zaman anayurttaki üniversitelerde yüksek lisans imkânı da bulacaksınız. TC. Devleti, Adigey Devlet Üniversitesini bitirmiş bir öğretmeni kabul etmiştir. İşte kanıtını bu siteden izleyebilirsiniz: http://www.youtube.com/watch?v=Y4KMVac1Sdk&feature=share

Adige toplumu en azından Adigece Bölümü öğrencileri için mutlaka burs sağlayacaktır. Ben öyle bakıyorum.       Düzce derneğimizin yöneticisi arkadaşlar bu konuda son derece hassas olduklarını biliyorum. Ben de elimden gelen yardımı esirgemeyeceğim. Bu konuda İstanbul Bahçelievler’de veli ve öğrencilerimizle bir toplantı yapacağımızın da bilinmesini isterim.

Tekrar, toplumumuza, ülkemize ve herkese hayırlı olmasını diliyorum.