Sülalelerimiz ve Yerleşimleri: İZMİR

Bayındır-Arıkbaşı
(Shapsugh)
Lihuiko,
Natho,
Kobli,
Jane,
Luij,
Shalaho,
Shoush,
Nibe,
Pihersharko,
Lepsuko,
Nepsov,
Çeremit,
Hupashej,
Bage,
Duvo,
Besni,
Kofi,
Halako,
Bijash’o,
Vottah,
Time,
Yenuh,
Basti,
Mafeud,
Turkav,
Yemzig,
Patuvash,
Açimij,
Ude,
Tihavshe,
Tihavko,
Taymez,
Tiguj,
Çeruç,
Bolet,
Çuşha,
Giş,
Hancanhot,
Kuace,
Şibzaho,
Thouşe,
Voçej,
Yinuh,
Zelli

Ödemiş-İlkkurşun-Burhaniye
(Shapsugh, Abzegh)
Bat’e,
Taymaz,
Bcauş’te,
T’eşu,
Fauge,
Thauvşe,
Hagur,
Thavkho,
Mamıj,
Tlepşuk,
Miş’e,
Tl’ıxuguj,
Natkho,
Wuşıy,
Psavko,
Xuace,
Ratuk,
Yeuftalh,
Ş’avo,
Hatko,
Şhalakho,
Xokon,
Şowoeş

Ödemiş-Ertuğrul-Çense
(Shapsugh, Abzegh)
Abreg,
Şovmen,
Dıvo,
Tafü,
Natho,
Şeralh,
Yoğme,
Tıhağuşe,
Hune,
Hızalh,
Naşe,
Kuşha,
Çüşha,
Çütuj,
Boren,
Ketaş,
Semık,
Lıhujıko,
Guğof,
Şıblav,
Hüşte,
Şhalah,
Hantuv

Bayındır-Arıkbaşı
(Shapsugh, Kabardey)
Açumej,
Bage,
Bastı,
Bjaş’o,
Ermit,
Çer’uç,
Çüşha,
Gış,
Halako,
Hopaşej,
Jane,
Kobli,
Kofi,
Kuace,
Lepşuko,
Lı’uj,
Lıhıjuko,
Mafevud,
Natho ,
Nepsev,
Nıbe, Patuvaj,
Pherşarko,
Şhalaho,
Şibzaho,
Şovuş,
Ude,
Teş’u,
Thavko,
Thouşe,
Tıme,
Turkav,
Tıu,
Voçej,
Vottah,
Yemziğ,
Yinuh,
Zeli,
Şibzaho,
Bolet (Karaçay)
Hancanhot

AAA-Line