Sülalelerimiz ve Yerleşimleri: SAKARYA

Arifiye-Çaybaşı-Fuadiye-Karzekhable
(Shapsugh)
Mışe,
Tletseruk,
Ş’utz’e
Sinan
Bghane,
Çıtuj,
Hathı,
Meges
Bilgi: MIŞE Nezih

Sapanca-Kırkpınar
(Wubıh)
Çizenmug
Shapli
Bilgi: SHAPLİ Murat Albaş
Not: Shapli muhtar Ahmet Bey Sakarya’nın Sapanca İlçesi Kırkpınar beldesinin kurucusudur. Mezar taşında (Wubıh Shapli, Kafkasya Çerkeslerinden, Kırkpınar’ın kurucusu, ilk muhtarı ve bu mezarlığı vakfeden) vb. yazmaktadır. Hanımının adı Dahe’dir. O zaman Sapanca’ya bağlı köy olarak kurulan Kırkpınar, 1971 yılında Wubıh Shapli Muhtar Ahmet Bey torunu, Mustafa Albaş tarafından belediye ile şereflendirilmiş torun Mustafa Albaş ise Kırkpınar köyünün son muhtarı ve Kırkpınar Belediye’sinin kurucusu, ilk belediye başkanı olarak soyumuzu onurlandırmışlardır. Shapli Çerkesce’de, hırslı-çabuk hiddetlenen-kızgın gibi anlamlar içerdiğinden, soyadı kanunu çıkınca tam olarak Türkçe karşılığını çeviremediklerinden “ALBAŞ” olarak uyarlamışlardır. Albaş soyadımızın manası da buradan gelmektedir. En derin saygılarımla, hürmetlerimi arz ederim.
Bilgi: ÇİZENMUG Hikmet Tansı
Not: Sakarya Sapanca Kırkpınar köyü, Soçi’den gelen Wubıh Çizenmug ailesi tarafından kurulmuştur.Sultan Abdülaziz ile akrabalıkları bulunan Soçi’de Wubıh kabilesi liderlerinin çocukları tarafından kurulmuştur. SAHPLI Murat Albaş ailesi tarafımdan değildir, bu konuyu orada bulunan bazı eski aileler de teyit ederler, bu yüzden düzeltmeyi yapacağınızı umarım. Saygılar

Maksudiye
(Jadekale ve Tutuwkho hable)
Açümıjj,
Thaghuşşe,
Natxhue,
Jade,
Wuşşıy,
Guser,
Şşaweş”u,
Lheç”as,
Naş,
Deguf,
Şşawkhue,
Kobli,
Pşşawkhue,
Bage,
Khuy,
Zel”i,
Abrek,
Beçaşe,
Şşhalaxhue,
Ak”eo,
Şşegaşşe,
Aç”eo,
Şaşşıkhue,
Hatxı,
Psınetxhuc,
Egu,
Shöwmiz (Shapsugh),
Thamzıkhue (Besleney),
Şevgen ,
JjaJJıy (Abzegh)

Hendek-Soğuksu
(Abhaz)
Açiyba,
Cıncal,
Kutaliya,
Aguhua (Köyden Çıktı),
Çasipa,
Kutarba (Kalmadı),
Aguma,
Çukanba (Kolipa),
Laçışa (Kalmadı),
Ahba,
Davutiya,
Lazariya,
Ajiyba,
Fönua,
Mahariya (Köyden Çıktı),
Akutba,
Gındiya,
Matuvaa,
Amıçba,
Hanipa,
Paçliya,
Arüytaa,
Haraziya (Köyden Çıktı),
Pala,
Aşba,
Hıraçaa,
Papa,
Atırşba (Köyden Çıktı),
Hasova (Dapua),
Pithuriya,
Ayrınba,
Karaçaa,
Ruğniya,
Azınba,
Kımçaa,
Sıba,
Babaşiya,
Kımkiya,
Şılaraa,
Barzua,
Koçipa,
Tapşaa,
Bevipa,
Koğoniya,
Tukipa,
Binalaa ( Köyden Çıktı),
Kozba,
Yuvana,
Capua,
Kurniya,
Yuvanza,
Muhusaa (Kalmadı),
Çicaa (Köyden Çıktı)

Merkez-Alancuma
(Shapsugh)
Cihal,
Haur,
Mamır,
Mamiş,
Matha,
Met,
Ovaye,
Sinen,
Şelaho,
Şıblakho,
Turkav,
Vasiya (Abhaz),
Yerguj

Merkez-Şükriye
(Abhaz)
Palba,
Kapşaa,
Lazbaa,
Muçhaçbaa,
Kukunaa

Akyazı-Balbalı
(Abhaz)
Huksupha
Bilgi: Murat Şen

Hendek-Kalayık-Aftzuca-Ahçıpsa
(Abhaz)
Agumba,
Mufıdaa,
Akucba,
Satba,
Avrusıpa,
Kozba,
Yasba,
Bırıpa,
Acanba,
Tataraa,
Humsac,
Naşba,
Gosa,
Kımcaa,
Bırıpa.
Bilgi: Ferda Mertdil
Avassa
Akucba
Kabba
Bilgi: AVRUSİPA İbrahim Hacıoğlu

AAA-Line