TEMATİK GENÇLİK KAMPLARI

YEMUZ Nevzat Tarakçı

Işık hızında telefon mesajı yazabilen ama yüz yüze sağlıklı bir iletişim kuramayan, duygu ve düşüncelerini muhatabına başarılı bir şekilde aktaramayan bir gençliğin varlığı inkâr edilemez.
Haz ve hız düşkünü bir kuşaktan bahsediyoruz.
Yarınlarımızın liderleri olacak, geleceğimiz ve gözbebeğimiz gençlerimizden.
Bu gençlerin, tarih, kültür ve kimlik bilincini geliştirecek etkinliklere, uyumlu birlikteliklere ihtiyacı vardır.
Tematik kamplar, ele aldığı temaları daha etkin bir şekilde işlemek ve gençlerde farkındalık oluşturmak amacı ile planlanan çok amaçlı kamplarıdır.
Onlar için tarihi mekân gezileri, kültür etkinlikleri, yaşayarak öğrenme programları önemli birer fırsattır.

GENÇLERİ ANLAMAK
Gençlik, zihnin ve gönlün en verimli en zinde olduğu zaman dilimidir.
Gençlik çağı, hayatın en önemli dönemidir, insanın biyolojik, psikolojik, sosyolojik gelişim ve değişimin yoğun olduğu hassas bir dönemdir.
Kişilik ve kimlik arayışının en karmaşık olduğu zaman dilimidir gençlik.
Gençler istikbale açılan kapılardır. Bu dönem, umudun olduğu kadar endişenin, başarının olduğu kadar hatanın da mevcut olduğu bir zaman dilimidir.
Bu sebepledir ki tarih boyunca üzerinde kafa yorulan, tartışılan konuların başında gelir gençlik.

YAŞAYARAK EĞLENEREK ÖĞRENMEK
Günümüz gençlerinin çoğu kısa yoldan zevklerine ulaşmak için çalışır.
Sadece “Ben” çevresinde dolaşarak “egoist ve narsist” bir yaşam sürdürenler az değil.
Bu gençler, sanal var olma biçimleri geliştirirler. Modernist temele dayanarak kurgulanan sosyal, kültürel, ekonomik yaşam modelleri pragmatiktir ve çıkarı önceler.
Menfaati önceleyen genç, bencilleşerek tahammülsüz, haz ve hız düşkünü bir genç oluverir.
İlke ve ideal sahibi olmaktan uzaklaşmakla kalmayıp kendini kültürel yok oluşun eşiğinde buluverir.
Bu gençler, kültür ve kimlik kodlarına uygun yaşam tarzına dönmedikçe bu gençlerin bu kaostan kurtulması mümkün değildir!

ZENGİN KÜLTÜR BİRİKİMİNİ FARK ETMEK
Tematik gençlik kampları, gençlerin sosyal, kültürel, zihinsel ve bedensel, gelişimlerine katkı sağlar, serbest zamanlarını en uygun şekilde değerlendirmelerine yardımcı olur.
Kamplar, gençlere özgüven duygusu ve planlı yaşam alışkanlığı kazandırmanın yanında gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik çalışmalara da katkı sağlar.
Bu kamplar, gençlerin zengin tarih ve kültür birikimlerini keşfetmesinde bir dönüm noktası olabilir, milli ve manevi değerler ile etik ve insani değerlere duyarlılık bu dönemde bu birlikteliklerle artar.

YARININ LİDERLERİ İYİ YETİŞMELİ
Kamplar, yarının liderlerinin ihtiyacı olacak olan özgürlük, esneklik, takım çalışması, problem çözme ve çevreyle sağlıklı iletişim kurma gibi becerileri kazandırdığı için son derece önemlidir.
“Kamplarda, yaşayarak öğrenmek ön planda olduğu için zevklidir, öğrenilen bilgiler daha etkili, daha kalıcıdır. Tarihe, kültüre, geleneklere duyarlı olma, toplumu yakından tanıma gibi farkındalıkların oluşması bu tür kampların özelliğidir.”
Ayrıca şarkılar, oyunlar, eğlenceler eşliğinde gelişen kalıcı dostluklar göz ardı edilmeyecek kazanımlardır. Aslında kamp, eğlenceden çok daha fazlasıdır!
“Gençler, sosyal gelişimin yapı taşları olan empati kurabilme, problem çözebilme, disiplin, sorumluluk bilinci, uzlaşma becerisi, özgüven, özsaygı ve en önemlisi kendini doğru ifade edebilme becerilerini kamplarda yaşayarak öğrenebilir.”

ÖZETLE
“Gençlik kampları, kültür iletişiminin önemli bir ögesi kabul edilmeli. Bu amaca hizmet etmek için planlanan gençlik kampları, umulanın ötesinde, gençliğin dilini kavrayabilmeyi, onların ne istediğini sezebilmeyi, toplumun ve geleceğin inşasında ortak hareket edebilmeyi de getirecektir.”

Unutmayalım; gençlerin umutları ve beklentileri ne kadar yüksekse toplumun geleceği de o denli parlaktır!