TOPLANTI BAŞLIYOR

Toplantı başlama saati geldiğinde hepimiz salondaki yerlerimizi aldık. Yaka kartlarımız ve gündem maddelerini içeren bilgi forumları davetlilere kapaklı bir dosya içerisinde dağıtıldı. Dosya paketi içerisinde bizlere hediye edilen Doğu Akdeniz’deki Kafkasya ile daha önce derneğimizin organize etmiş olduğu resim sergisi ile ilgili kitaplar ve not defterimizle kalemlerimizde vardı.

Toplantı; Adana Derneği’mizin başkanı sayın Yalçın Tokuç beyin Çerkesce bir konuşma yapması ile başladı. Ardından ilk olarak derneğimizin öz geçmişi slayt eşliğinde sunuldu.

Hazırlanan tanıtımda eski dernek başkanlarımız olan, Bülent Atçı bey ve Ünal İnci beyin konuşmaları da yer alıyordu. Derneğimizin diğer sivil toplum örgütleri ve resmi kurumlar ile olan ilişkileri dikkat çekiciydi. Bir toplum içerisinde yaşadığını bilen, kendine güvenen, kendi öz benliğini yaşayan ve yaşatmayı amaç edinen, bunu da etrafına kabul ettirmiş ciddi bir yapı ve planlama vardı. Bu kurumsal bir düşüncenin eseriydi. Derneğimizin başarısı, hedeflerin her dönem sil baştan değiştirilmesi ile değil de, belirli bir ciddiyet ile yeni yönetim tarafından da sürdürülmesinden geliyordu. Burada ben merkezli değil de bir ekip ruhunun varlığı oldukça net bir şekilde görülüyordu. Toplumumuz adına gurur verici…

Yine tüm derneklerimize örnek teşkil edecek şekilde gerçekleştirilmiş olan projeler ve takip edilen yeni projeler,  Projelerden sorumlu Hakan Demir bey ile Bilgi İşlem ve Sekretaryası’ndan sorumlu Mahmut Dinç bey tarafından davetlilere aktarıldı. Avrupa birliğinin eğitim ve gençlik programları ile ilgili genç hemşerilerimizin faydalanabileceği alanların olacağını bu sunumlarda hepimiz gördük. En büyük dileğimiz gençlerimizin bunlardan faydalanabilmesidir.

Toplantıya verilen aradan sonra ikinci oturum için hepimiz yerlerimizi aldık. Dernek başkanımız Yalçın Tokuç bey toplantı başkanı olarak Necdet Hatam beyi başkanlık koltuğuna davet etti. Bu davet esnasında dernek çatısı altında faaliyet gösterilmesinin gereğini ön bir konuşma ile dile getirdi. Özellikle bayanlarımızın bu çalışmalar içerisinde çok fazla yer almamasını sitemli bir şekilde dile getirdi ve ”Gubsege grubu bayan çoğunluğu nasıl sağladı, bunun formülünü bize de söyleyiniz” diye, esprili bir soru yöneltti. Böyle bir soruyu Gubsege grubundan sayın Semra Ademey yanıtladı:

Gubsege Grubu, bay-bayan fark gözetmeden aynı sorumlulukları alarak hareket etti. Erkeğin yaptığı işin aynısını bayan da yapacaktı ve bunun bilinci ile grupta yer aldı. Yani bayanlarımıza artık sorumluluk veriniz. Reklâm, halkla ilişkiler ve organizasyonları mükemmel olarak yapabilecek yetenek ve düşünceye sahipler yeter ki, onlara fırsat veriniz. Kermeslerde pasta, börek yapma işlerinden onları kurtarın ve ciddi sorumluluklar veriniz.

Derneğimize adım attığımız andan, ayrılış anımıza kadar bizleri yalnız bırakmayan sayın Mutlu Kınık beyin eşi sevgili Songül Kınık hanım bu düşüncemiz için oldukça güzel bir örnek olarak karşımızda duruyordu. Buradan özellikle Songül hanım ve yanında görevli olan genç kızlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hele hele küçük oğulları sevgili Janvar’ın son derece akıcı bir şekilde, sürekli olarak kullandığı Çerkesce’si için bir kez daha Songül hanım ve Mutlu beye yürek dolusu teşekkürlerimizi sunuyoruz.