YAŞLILAR İÇİN BEŞİK NİNNİSİ

ŞAPSIĞE Ahmed
Нартхэр адыгэ эпос, том VII, Мыекъуапэ, 1971
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

Nartların, yaşlananları bebek gibi beşiğe bağladıkları ve ninniler söyleyerek onları uyuttukları anlatılır. İşte yeni gelinle büyükleri arasında söylenmiş bir beste örneği.

Gelin yaşlıya (kaynataya) söylüyor:

Uyu, uyu bey babam (сипщы-тат)

Uyu,  uyu, dedeciğim,

Nartlar ava gittiler,

Döndüklerinde doyururum seni.

Uyumazsan, dedeciğim,

Seni Aleglere (*) gönderirim.

 

Nineye de söyler:

Uyu, uyu, kaynanam,

Uyu, uyu, hanımannem (cигощэ-нан),

Nartlar sefere çıktılar,

Bir şey getirirlerse yediririm sana.

Uyumazsan nineciğim,

Aleglerin evine yollarım seni.

 

Ninenin yanıtı:

Aleglerin evine yollama beni, a benim altın kalpli gelinim,

Orada yaşlıları öldürürler, a benim hanım gelinim,

Gelin olduğum dönemde ben, a benim güzel gelinim,

Kapıdaki eniği (kedi köpek yavrusu) kesip, a benim altın gelinim,

Gerektikçe hanım kaynanama yedirirdim, a benim güzel gelinim.

NOT:
Bu ninni 8 Mayıs 1952’de Ürdün’ün Vadisir adlı Adige köyünde Şapsığe Ahmed tarafından yazdırılmıştır.
(*)
Aleglerin evi (Алэджмэ яунэжъ)-Yaşlıların, özellikle saygın yaşlıların gizlice zehir içirilerek ya da kupasına konulan zehirli bir yılana sokturularak öldürüldükleri ünlü büyük ev (bkz.Nart destanları, Vikipedi, internet). -HCY