ZEKERİYA TEMİZEL KİMDİR?

(d. 1948, Çırdak, Yeşilyurt, Tokat, Türkiye)

Emekli T.M.O. Tartı Memurlarından Bilal Temizel’in oğludur. 1966 yılında Sivas Lisesi’nden, 1970 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Kamu görevine Ocak 1971’de Gelirler Genel Müdürlüğü’nde stajyer memur olarak başlamış, Mayıs 1971’de Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü görevine geçmiştir. 01.12.1972 tarihinde Maliye Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanarak Maliye Teftiş Kurulu’na girmiş, 19.02.1976 tarihinde Maliye Müfettişi olmuştur. Maliye Müfettişliği sırasında 1977-1979 yıllarında AİTİA Maliye Enstitüsü lisansüstü eğitim programında “Türk Vergi Sistemi” ve “Vergi Muhasebesi” dersleri vermiştir. 1980-1982 döneminde yurtdışı öğrenim ve staj için gönderildiği Fransa’da Strasburg Louis Pasteur Üniversitesi’nde “Avrupa Ekonomileri” dalında lisanüstü öğrenim görmüştür.

Ayrıca, “Avrupa Ortak Tarım Politikası ve Avrupa Para Sistemi” konularında çalışmalar yapmıştır. 1984 yılında Maliye Müfettişiliği’nden idari göreve geçerek Gelirler Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı (Haziran 1984-Eylül 1988) ve Genel Müdür Yardımcılığı (Eylül 1988-Eylül 1989) görevlerinde bulunmuştur. 1985 yılında O.E.C.D. nezdinde 6 ay süre ile “Çokuluslu Şirketlerin Vergilendirilmesi ve Transfer Fiyatları” konusundaki çalışmalar ile “Bilgisayar Stratejilerinin Belirlenmesi ve Yönetimde Kullanımı” konusundaki akademik eğitimlere katılmıştır. 1989 yılında İstanbul Defterdarı, 1992 yılında da Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürü olmuştur. 1993 yılında Maliye Bakanlığı Müşavirliğine atanmıştır. 1989-1992 yıllarında Tekel Danışma Kurulu Başkanlığı ile 1990-1994 yıllarında Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde de bulunmuştur. 1995 yılında kamu görevinden istifa ederek ayrılmıştır.

1995 yılı Milletvekili Genel Seçimlerinde İstanbul Milletvekili seçilmiştir. Bütçe ve Plan Komisyonu Üyeliği ile 1997-1999 yılları arasında 55 ve 56. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı yapmıştır. 18 Nisan 1999 seçimlerine DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak katılmış ancak kazanamamıştır. 31 Mart 2000 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na atanmış, 4 Mart 2001 tarihinde de bu görevden istifa suretiyle ayrılmıştır. Gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştır.

Evli, iki çocuk babası olup, Fransızca ve Almanca bilmektedir.