ZORDUR ÇERKES GENCİ OLMAK

YEMUZ Nevzat Tarakçı

Çerkes kızı, Çerkes delikanlısı olmak…
Hayatı “xabze” kurallarıyla adımlamak.
Kuralsızlığın kural sanıldığı gençlik döneminde bu kurallara bağlı yaşamak.
Özgürlük duygusunun ruh ve bedeni çepeçevre sardığı bir yaşta “sınırları, kırmızı çizgileri” kabullenmek.
Yaşça büyüklerin söylem ve eylemlerinin vazgeçilmez doğrular olduğu gerçeğine(!) kabullenebilmek.
Kurallar manzumesi “xabze” yi baş tacı edebilmek,
Kimlik ve kültür bilinciyle yaşayabilmek…

ZORDUR
Zordur, hep karşında bir jüri varmış gibi yaşamak.
Zordur, hayatın her karesinde “Sen Çekes kızısın, Çerkes delikanlısısın senin yanlış yapma lüksün olamaz!” telkiniyle yol almak.
Zordur, her an eleştirilecekmiş, kırılıverecekmiş gibi yürümek.
Zordur, herkesi önemsemek ama “Ben, hiç kimse tarafından önemsenmiyorum!” duygusunu hissetmek.
Zordur anlaşılamamak.
Zordur “Sen ne düşünüyorsun bu konuda, fikrin nedir?” diye sorulmamak.
Davranış ve düşünce yapısı olarak büyüklere benzememekle suçlanmak.
Zordur, farklı duygu ve düşüncelerinizin alıcı bulmaması.
Çoğu zaman sesinizin boşlukta yankılanması.
Zordur derneklerde sandalye taşımak.
Dernek yönetimince ciddiye alınmamak.
Attığınız her adımın izlenmesi, gözlenmesi…
Zordur itaatsizlikle suçlanmak.
Bu karışık duygular içinde ayakta kalmak!

ZORU BAŞARANLAR
Zordur, geleceğin parlak ufku olma düşüncesini taşımak.
Zordur, her türlü olumsuzluğa rağmen umut olmak.
Kırılmamak, gücenmemek, küsmemek…
Her şeye rağmen saygıda kusur etmemek, kimsenin yüreğine bileğine basmamak.
Zordur “Keşke” leri değil “geleceği” konuşmak.
Zoru başarmak.
Zordur, gencecikken tam da başınızda kavak yelleri eserken, akranlarınızın aklı bir karış havadayken kültür ve kimlik bilinciyle yaşamak.

YA YETİŞKİN OLMAK?
Peki yetişkin Çerkes olmak kolay mı?
Hem yetişkin olmak hem de gençlerin söz, yetki ve karar merkezlerine daha fazla katılması gerektiğine inanmak ama bu konuda söz söyleyememek, eyleme geçememek.
Zordur, “Gençler, kendilerini ifade etmek, özgürce benliklerini geliştirmek ve sunmak ister.” Gerçeğini bilmek ama empati kuramamak.
Model olamamak…

YÖNETİCİ OLMAK KOLAY MI?
Yetkili olmak kolay mı sanki?
Hiç de kolay değil yönetici olmak!
Gençlerin her şeyden önce kendilerine güven duyulmasını istediklerini, gelecek kaygısı, maddi yetersizlik, çarpık eğitim sistemi, toplum baskısı ve daha pek çok konuda rahatsız olduklarını bilmek ama buna rağmen çözüm üretememek, susmak hatta yer yer üç maymunları oynamak.
Zordur çaresiz, çözümsüz kalmak.
Çok zordur duyarlı insan olmak!
Duyarlı insan sayımızın artması temennisiyle.