10 MART ADIGE CUMHURİYETİ ANAYASA GÜNÜ

Saygıdeğer Adıge Cumhuriyeti yaşayanları!

Adıge Cumhuriyeti Anayasa günü dolayısıyla sizleri tebrik ediyoruz!

10 mart 1995 tarihinde kabul edilen anayasa, tarihsel ve hukuki bağlamda cumhuriyetimiz için büyük bir olay oldu. Rusya federasyonu bölgelerinden birisi olan Adıgeyin gelişimi yolunu bu belge aydınlatıyor.

Cumhuriyetimizin statüsünü pekiştiren bu anayasa ile cumhuriyetimiz devlet sisteminin yapılanması-gelişmesinde, ekonomi ve sosyal alanlarda daha ileri gitmesinde, farklı etnisite ve dinlere mensup halkımız arasındaki analaşının pekiştirilmesinde büyük faydalar sağlanmıştır.

Adıgeyin bu günkü başarılarının altında Anayasamız yatıyor. Anayasa cumhuriyetimizin imarında ve halkın yaşam standartının yükseltilmesinde güzel olanaklar sağladı.

Anaysamızıda belirtilen konuları eksiksiz yerine getirirsek, yeni başarılar kazanır, büyük projeler, sorumlulukların altından kalkacağımıza şüphe duymuyoruz.

Değerli memlekettaşlarımız, yürekten sağlık esenlik içerisinde olmanızı, iyi bir yaşam ve pek çok mutlluluğa ulaşmanızı, ülkemiz Rusya Federasyonu ve  Adıge cumhuriyetinin yararına olacak işlerin üstesinden gelmeniz temennisinde bulunuyorum.

Adıge Cumhuriyeti başkanı, Rusya Birlik partisi Adıgey genel sekreteri Kumpıl Murat

Adıge Cumhuriyeti meclisi-Xase başkanı Vlademir Narojne