125. YIL ANMALARI

GHUNEKHO Savsır Özbay

Çerkeslerin sürgüne gönderilişinin 125 yıl anma toplantıları için GHUNEKHO K. Özbay’ın, Karamürsel Kafkas Derneği için kaleme aldığı ve XHINTA Basri Evci’nin sunumu için yazılan yazıyı bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum.

Değerli konuklar,

Çerkes toplumunun muhacerete atılmasının 125.ci yılı dolayısıyla yapılan anma toplantısına katılanlara ve böyle bir organizasyonu gerçekleştiren Ankara Kuzey Kafkas Derneği yöneticilerine teşekkür eder, hepinize Karamürsel’den dostluk dolu, muhaceret kokan Çerkes selamlarımızı sunarım.

Çerkes toplumunun muhacerete atılmasını 125.ci yılı dolayısıyla ilk kez düzenlenen anma toplantısı çok sevindirici ve anlamlıdır. Bu gün geçmişte atalarımızın çektiği acılar, kalplerimizi sızlatırken, Çerkes gençliğinin var olma mücadelesi de o kadar sevindiricidir. Bu var olma duygusu ulusal bütünlüğü pekiştirirken, siyasi platformda da yerini almaktadır. Çerkeslerin bu siyasi platform içinde bulunmaları, kendi sistemleri dahilinde olmalıdır. Çünkü değişik sistemlerin en güzel örneklerini, Çerkes sistemi denilen, Çerkes adetlerinde bulabiliriz. O halde başka sistemlerle değil de, Çerkesizim içinden ulusal bir bütünlükle, anavatanımız Çerkeseyle bütünleşmek zorundayız. Aksi taktirde yok olmaya mahkumuz.

Çerkes toplumu muhacerette çok varlığını kaybetti. Yalnız halkımızın kaybetmediği, kaybedemedikleri ve hafızalarından silemedikleri ana vatanları kuzey Kafkasya’dır. Kuzey Kafkasya’nın varlığı da Çerkeslerle özdeştir. Şayet halkın olmadığı toprakta hiç bir işe yaramaz. Toprak ve İnsan birbirini tamamlayan iki ana unsurdur. Kafkasya ve Çerkessk’te böyledir.

Muhaceretteki Çerkes halkının anavatanıyla bütünleşmesi ulusal bir sorundur. Bu sorun Çerkeslerin sorunu olduğu gibi, içinde bulundukları devletlerinde sorunudur. Bunun için Çerkesler olarak kalıcı çalışmalar yapmak zorundayız. Karamürsel Kafkas Kültür Derneği olarak bu konuda yapılmasını düşündüğümüz kalıcı çalışmalar şunlardır.

1) Çerkesler bulundukları ülkelerde Çerkes komitelerinin oluşturulması ve bu Çerkes komitelerinin dört ana komiteden oluşması.

2) Oluşması gereken dört ana komite ise,
a) Alt komite: Bu komite,Çerkeslerin bulundukları yerleşim
birimlerindeki temsilcilerdir. Bu yerleşim birimleri, köyler,
kasabalar ve şehirlerdir.
b) Bölge komiteleri: Alt komitenin çalışmalarını izleyecek ve
alt komitenin seçmiş olduğu kişilerden oluşacaktır.
c) Ülke komitesi: Bölgelerin komite üyelerinden oluşacaktır.
d) Ulusal komite: Bu komite, ülke komitelerinin temsilcilerinden
oluşacak en üst kuruldur.

Oluşacak, alt, bölge ve ülke komiteleri her yıl toplantı yapmak ve alınan kararları bir üst komiteye bildirmek zorundadır. Ulusal komite ise her beş yılda bir toplanıp,geçen yılların değerlendirmesini yapmak ve gelecek için kararlar almak zorundadır. Bu komitenin üyeleri de her toplanma döneminde seçimlerle tespit edilmelidir.

Değerli konuklar,

Çerkes halkının var olabilmesi için, ulusal bütünlük için bu komitelerin oluşturulması zorunludur. Aksi taktirde alına ve düşünülen kararlar yerinde kalır. Bu nedenle komitelerin oluşum şekli için, burada bulunan ülke temsilcilerinden geçici bir komisyonun oluşturulmasını talep ediyoruz ve bu doğrultuda yapılacak çalışmalara etkin bir şekilde katılmaya hazırız.

Değerli konuklar,

Çerkes ulusunun var olma mücadelesinde yer almak her Çerkes’in tarihi bir görevi olmalıdır.Bu görev inancıyla burada bulunan tüm hemşerilerimize, böylesine anlamlı bir organizasyonu gerçekleştiren Ankara Kuzey Kafkas Kültür Derneği yöneticilerine teşekkür eder, saygılar sunarım.

KARAMÜRSEL KAFKAS KÜLTÜR ve YAŞATMA DERNEĞİ

Evet o günlerde istenen bu talepler günümüzde kısmen şekillendi.Alt ve bölge komitelerinde sıkıntı yaşanmakta ama ülke komitesi Kaf-Fed ve Ulusal komite Dünya Çerkes Birliği’dir. Çerkes ulusunu geleceği ulusal bütünlükten, örgütsellikten geçer. Aksi taktirde kişilere dayalı hareketler her zaman başarısızlığı, dağınıklığı ve kullanılmayı beraberinde getirir.