21 MAYIS EZBERİ

YEMUZ Nevzat Tarakçı
07.04.2018

21 Mayıs, dünyanın dört bucağına savrulmuş bir toplumun tartışmasız ortak günü.

Acının, çilenin, bölünmüşlüğün, ölümün, sürgünün adı 21 Mayıs.

Yok oluşa atılan adımların ta kendisi 21 Mayıs!

Birliktelik ve bilinçlenmenin sembolü olması gereken bu tarihî günün, bölünmüşlük tablosu oluşturması sizce de manidar değil mi?

 

21 MAYISLAR ULUSAL BİLİNCE KATKI SAĞLAMALI

Keşke, 21 Mayıs’ın hüznü, heyecanı sarsa, kuşatsa hepimizi!

Ah keşke her 21 Mayıslarda yapılan etkinlikler, özellikle genç kuşağın ulusal bilincini geliştirse!

Ah keşke 21 Mayıslar halkta beklenen heyecanı oluşturabilse!

21 Mayıslarda yeni ufuklar açılsa, ümitler yeşerse!

 

EZBERİMİZİ BİR BOZABİLSEK!

Katılır mısınız bilmem ama 21 Mayıs ezberimiz çok kötü.

Yeni bir şey yapamamak.

Yeni bir şey söyleyememek.

Hep tekrarlar, hep tekrarlar.

Vitrine oynamalar,

Yine şekilcilikte boğulmalar…

 

EZBERİ KİM BOZACAK?

Bu ezber ne zaman bozulacak, kim bozacak?

Kim yeni şeyler söyleyecek?

Kim yeni şeyler üretecek?

Mayısı fırsat bilip yeni nesli kim bilinçlendirecek?

Bu bilinçlenmeyi kim zevkli, eğlenceli hale getirecek?

 

21 MAYISLARDA NE YAPILMALI?

Sanırım bu konu, “21 Mayıs” yazılı çelengin, kim tarafından, ne zaman ve nereye konulacağından çok daha önemli.  

Gençlerin katılımıyla hangi cazip etkinliklerin yapıldığı/yapılamadığı ziyadesiyle önemli.

21 Mayıs finalinin nerede yapılacağından ziyade, katılımcıların sayısı ve mevcut heyecan, coşku… Çok daha önemli.

Finalde katılımcılara, medyaya ve iktidar sahiplerine verilecek mesaj son derece önemli.

 

BİRLİKTE DEĞİLSEK…

Hani bir söz vardır dilimize pelesenk olan: “Birlikteysek güçlüyüz!”

Peki, biz birlikte olamadığımıza göre “zayıf” mıyız?

Yahu biz bir araya gelemiyorsak da birlikte birbirimizle ne de güzel didişiyoruz ya?

Sahi bu didişmeler birlikteliğimize katkı sağlamıyor mu?

Keşke sağlasa!

Keşke “bireysellik” işe yarasa!

Keşke “Ben bilirim!” lerle iş bitse!

Keşke “hamasi söylemler” çözüm olsa!

 

SESİMİZ BOŞLUKTA YANKILANMASIN

Hadi sen söyle!

Hani yeni bir şey?

Hani farklı bir eylem?

Değişik bir söylem?

Ezber, ezber!

Olmaz böyle!

Kızmaca yok!

Alınmaca da…

Herkes sorumluluğunu bilecek, herkes görevini lâyıkıyla yapacak!

Yok öyle “Adım Hıdır, elimden gelen budur!” tavırlarıyla sefilleri oynamak!

 

TEMENNİ

Çözüme giden yol, tarihsel şuur ve kültürel bilinçten geçer.

Umuyor ve diliyoruz ki, lime lime dökülen 21 Mayıslardaki bu cılız gayretler, anlamlı, kalıcı, uzun vadeli adımlara dönüşsün.

Bu anlamlı adımlar, kültürel bilincin ve tarihsel şuurun gelişmesine katkı sağlasın.

Artık sesimiz boşlukta yankılanmasın.

Yetkililer görevini layıkıyla yapsın.

Derinliği ve estetiği yüksek 21 Mayıs anma programlarında buluşmak temennisiyle.