33 KAFFED ÜYESİ DERNEĞİN ORTAK AÇIKLAMASI

CC | Haber Merkezi

KAFFED Olağanüstü Genel Kurulu ve DÇB’ye Üyelik Gündemi Hakkında

Ortak Açıklama

Bizler KAFFED Üyesi Derneklerin Başkanları olarak 22-23 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurulda ele alınacak olan DÇB Üyeliği gündemi hakkında aşağıdaki hususları kamuoyumuzla paylaşmayı tarihi bir görev ve sorumluluk olarak görüyoruz:

1) Diasporanın varlığını sürdürebilmesinin en önemli koşullarından biri anavatan ile ilişkilerini koruyabilmesidir. Anavatanla bağı kopan bir diaspora yok olmaya mahkumdur.

KAFFED – DÇB ilişkisi de diaspora – anavatan ilişkileri kapsamında değerlendirilmelidir. Öncelikle fayda – zarar dengesi, anavatandaki durum ve cumhuriyetlerin tavrı dikkate alınmalıdır.

DÇB üyeliğinin KAFFED’in kendi doğrularını savunmasına ve DÇB yönetiminin hatalarını eleştirmesine engel oluşturmadığı ve KAFFED’in anavatandaki diğer resmi ya da sivil kurumlar ile ilişkilerini engellemediği unutulmamalıdır.

Tüm bunlar dikkate alındığında KAFFED’in DÇB’ye üyelik ilişkisinin sürdürülmesi gerekir.

2) Bu durum, DÇB başkanlarının ya da yönetim kurulu üyelerinin hatalarının mazur görülebileceği ya da aklanabileceği anlamına gelmez.

Eylem ve söylemleri ile toplumumuza zarar veren yöneticilerimiz olabilir. KAFFED de dahil tüm kurumlarımız için geçmişte bunun örneklerine rastlanabilir, bugün de olabilir, gelecekte de…

Böylesi durumlarda yapılması gereken bu başkan ve yöneticilerin eleştirilmesi ve demokratik yöntemlerle görevlerinden uzaklaştırılmasıdır. Bu konuda sorumluluk tüm DÇB bileşenlerine ama özellikle de en büyük nüfusa sahip Türkiye diasporasına ve en çok delegeye sahip olan KAFFED’e düşmektedir.

3) KAFFED yönetim kurulu tarafından (dcb.kaffed.org internet sayfasında) yayınlanmış belgeler KAFFED’in şu anda DÇB’nin üyesi olmadığı konusuna açıklık getirmemektedir. Bu belgelerde net bir şekilde görülebilen husus, 2003 yılında kurulan KAFFED’in 1991 yılında kurulan DÇB’nin kurucu üyesi olmadığıdır. Kaldı ki aksini iddia eden bir taraf da bulunmamaktadır.

4) Tüm bunlara rağmen, KAFFED’in DÇB’ye üye olmadığına ne KAFFED yönetim kurulu ne KAFFED genel kurulu ne de Türkiye’deki ya da Rusya Federasyonu’ndaki avukatlar karar veremez.

KAFFED’in DÇB üyeliğini kabul edebilecek, onaylayabilecek ya da reddedebilecek tek yetkili merci DÇB genel kuruludur.

KAFFED 2003 genel kurulunda iradesini ortaya koyarak kendi kararını vermiş, 2004 yılında da gerekli başvurusunu yapmıştır. 2019 yılında yapılan ve DÇB üyeliğinin yine gündemde olduğu KAFFED olağanüstü genel kurulunda da üyelikten çıkılması yolunda bir karar alınmamıştır.

DÇB de KAFFED delegelerinin seçme ve seçilme başta olmak üzere tüm üyelik haklarını tanıyarak iradesini ortaya koymuştur.

5) KAFFED’e, tıpkı varisi olduğu KAFDER’e olduğu gibi, DÇB tarafından delege kontenjanı belirlenmiş, bu kontenjan diğer üyelerin kontenjanları ile birlikte ilan edilmiş, KAFFED kendi genel kurullarında seçtiği delegeler ile DÇB genel kurullarına katılmış, KAFFED delegeleri denetleme, seçme ve seçilme hakkını kullanmış, KAFFED genel başkanları DÇB başkanlar kurullarında görev almış, KAFFED üyelik aidatlarını ödemiştir.

KAF-KUR – KAFDER – KAFFED ilişkisi içerisinde, KAFFED’in DÇB’nin üyesi olduğu net bir şekilde ortadadır.

Aksinin iddiası KAFFED’in (ve varisi olduğu KAF-KUR – KAFDER geleneğinin) örgütlülük mücadelesinin ve siyasi mirasının reddi anlamına gelecektir.

6) KAFFED’in DÇB üyeliğine ilişkin gerçekleştirilecek olağanüstü genel kuruluna yönelik bir açıklama DÇB başkanı ve başkan yardımcısının imzası ile 17 Ekim 2022 tarihinde KAFFED yönetim kuruluna gönderilmiştir.

Yazıda özetle “21 Aralık 2003 tarihli Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda KAFFED’in 24 Şubat 2004 tarihinde Dünya Çerkes Birliği’ne üyelik başvurusunda bulunduğu, 5-7 Mayıs 2006 tarihlerinde İstanbul’da yapılan DÇB kongresinde bu başvurunun kabulüne ve KAFFED’in 12 delege ile temsil edilmesine karar verildiği, bu tarihten itibaren de KAFFED’in DÇB’nin üyesi” olduğu belirtilmektedir. 14 Ekim 2022 tarihli benzer bir yazı da DÇB sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştır.

KAFFED’in üye olup olmadığının sorgulandığı DÇB’nin yetkili temsilcilerinin beyanlarına göre de “KAFFED DÇB’nin üyesidir.”

7) Her durumda 2003 genel kurul kararı ortadadır ve hala geçerlidir. Genel kurul kararı ancak bir başka genel kurul kararı ile ya da yetkili mahkemelerin kararları ile kaldırılabilir.

Aradan uzun zaman geçmiş olması, o zamanki yönetim kurulunun görev süresini doldurmuş olması ya da iddia edildiği üzere DÇB yetkili organları tarafından velev ki prosedürdeki detayların – gerekli işlemlerin tamamlanmamış olması, 2003 genel kurul kararlarına halel getirmez.

Dolayısı ile önümüzdeki olağanüstü genel kurulda sadece KAFFED’in DÇB’nin üyesi olduğundan hareketle üyelikten çıkılması ya da 2003 genel kurul kararının iptal edilmesi / geri alınması oylanabilir.

8) Eğer detaylı incelemeler sonrasında KAFFED’in DÇB üyeliği prosedüründe tamamlanmamış bir işlem görülür ise, yapılması gereken 2003 Genel Kurul kararının gereği olarak hukuki eksikliklerin giderilmesi için DÇB’nin yetkili organlarının göreve davet edilmesidir.

– Ahmet Özcan / Afşin Kafkas Kültür Derneği Başkanı

– Ahmet Özsaray / Sungurlu Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı

– Aptullah Hırçıner / Manisa Çerkes Derneği Başkanı

– Arif Özbek / Gaziantep Çerkes Derneği Başkanı

– Aysen Eken / Bandırma Kuzey Kafkas Kültür Derneği Başkanı

– Bekir Sami Yavuz / Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği Başkanı

– Bülent Ayhan / Susurluk Kafkas Derneği Başkanı

– Canel Zağlı / Balıkesir Adıge Çerkes Kültür Derneği Başkanı

– Caner Şık / Biga Kafkas Kültür Derneği Başkanı

– Çetin Boran / Bolu Kafkas Derneği Başkanı

– Erdal Çatan / Kocaeli Kafkas Kültür Derneği Başkanı

– Erdal Yavuz / Samsun Çerkes Derneği

– Haydar Timurlenk / Antalya Çerkes Derneği Başkanı

– Hayrettin Gök / Mustafakemalpaşa Kafkas Kültür Derneği Başkanı

– İlyas Çetin / Kayseri Uzunyayla Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı

– İrfan Kalkan / Uzunyayla Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı

– İsmail Çınar / Yalova Çerkes Birliği Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı

– İsmet Seyhan / Bodrum Kafkas Kültür Derneği Başkanı

– Levent Turgut / Bursa Çerkes Derneği Başkanı

– Metin Açıkgöz / Karacabey Kuzey Kafkasya Kültür Derneği Başkanı

– Metin Apaydın / Soma Kafkas Kültür Derneği Başkanı

– Musa Uzun / Sinop Kafkas Derneği Başkanı

– Nurten Elkap / Kdz. Ereğli Kafkas Kültür Derneği Başkanı

– Oğuz Yavuz / Bozüyük Kafkas Derneği Başkanı

– Orhan Sarı / Sakarya Kafkas Kültür Derneği Başkanı

– Ömer Çötok / Çerkes Kültür Evi Derneği Başkanı

– Ramazan Ersöz / İzmir Çerkes Kültür Derneği Başkanı

– Sedat Kök / Gönen Çerkes Kültür Derneği Başkanı

– Serdar Ateşalp / Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı

– Sermet Al / Denizli Kafkas Kültür Derneği Başkanı

– Şamis Apiş / Reyhanlı Çerkes Derneği Adıge Xase Başkanı

– Şevket Akej / İnegöl Çerkes Adıge Kültür Derneği Başkanı

– Ufuk Alhas / İskenderun Çerkes Derneği Adıge Xase Başkanı