ACELE İŞE ŞEYTAN KARIŞIR

Dr. YEDİC Batıray Özbek
03.05.2013

Genelde pek çoğumuz hiç düşünmeden ya da yeterince düşünmeden konuşur ya da yazarız.

Yazdıklarımızın önce kişi, sonra toplum olarak bize ne getirir ne götürür; fayda mı zarar mı getirir, düşünmeden yazar, çizer  ve konuşuruz. İşte bu düşüncesizce davranışımız değil mi bugünkü acıklı durumumuzu ortaya koyan.

Günümüzdeki Adigelerden çağdaş toplum anlayışına ve düzenine en yakın olanlar anavatanda yaşayanlardır.

Avusturyalı bilim adamı saygıdeğer hocam Prof. Dr. K. Jettmar’ın söylediklerini burada tekrar tekrar yazmakta yarar görüyorum. ”Adigeler  barışı yakalayınca biz Avrupalıların bin yılda  aldıkları yolu  elli senede kat ederek bizlere ulaşmışlardır.”

Anavatan haricinde nerede böyle bir övgüyü kazanabildik ki?

Soçi Olimpiyatları için  bazıları laf olsun diye yaygaraları koparıyorlar. Elinizi vicdanınıza koyun ve şöyle bir düşünün dünyanın hangi ülkesi olimpiyat oyunlarını hak ediyor ki?

Nazi geçmişi olan Almanya mı?

Afrika maceraları ile tarihe geçmiş Fransa mı?

Kızılderileri dünyadan silen Amerika mı?

Ya da Uzakdoğu’yu tarihte kan gölüne çeviren Japonya mı?

Hangisi hak ediyor?

Ayrıca sizlerin protestolarınızı İngiltere neden desteklemiyor? Kafkas savaşlarını lafla da olsa kendi çıkarları için desteklleyen bu ”Hürriyet severler!!!” neredeler?

Burada olmuş bir olayı anlatmak istiyorum:

”Bir Adige evlenir ve çok geçmeden bir erkek çocukları dünyaya gelir. Çocuğa Rus ismi koyar. Gerekçe olarak da  askerlikte en yakın arkadaşının ismini koyduğunu gururlanarak söyler. İçlerinden biri Adige’ye sorar.

– Peki rus arkadaşın da evlendi mi?

– Evet

– Peki onunda çocuğu oldu mu?

– Evet

– Peki o oğluna senin adını koydu mu?

– Hayır.

– Peki bu nasıl bir sevgi?

Evet nerede dostlarınız?

Önce düşünelim, hem de çok çok düşünelim, sonra yazalım.