ADİGE CUMHURİYETİ’NDE LEĞO-NAKHE KAYAK TESİSLERİ YAPILACAK

Ç’ARE Fatim
Adige Mak Gazetesi, Eylül 2012
Çeviri: AÇUMIJ Hilmi

Ç’ARE Fatim: Rusya Federasyonu Hükümeti’nin çıkarttığı kararname ile Adige Cumhuriyeti Leğo-Nakhe kayak-dinlence tesisleri yapılacak. Bu konuda günümüzde yapılanlar nelerdir?

KELEŞAVO İnver: Günümüzde Mıyekuape rayonunda yapılacak olan bu dinlenme tesislerinin sınırlarını belirledik. Bu bölgede kalkınmanın sağlanması için gereken konsepti planladık. Aynı zamanda kayak pistlerinin bulunacağı bölgeleri tespit ettik. Gereken alt yapı çalışmaları (elektrik, su, yol, gaz vb.) için ihtiyaç duyulan tesislerin inşasına RF Hükümeti’nin yayınladığı kararname gereği başladık. Dağ-kayak tesislerinin inşası için bahsettiğim bu konuların hepsinin büyük önemi vardır.

Ç’ARE Fatim: İnver her yıl Mıyekupe özellikle Leğo-Nakhe’ye gelen turistlerin sayısında artış oluyor. Böyle olmasına rağmen pek çok kişi kaygı duyuyor, bu dinlence tesisleri Adigey’e mi ait yoksa Krasnodara mı?

KELEŞAVO İnver: Leğo-Nakhe tesislerinin kapsadığı alanın yaklaşık % 90’ı Mıyekuape Rayonuna dahil. Bu bölge en güzel yerleri ve turistik gezi bölgelerini, dağ zirvelerini, dağ yamaçlarını ve kayak pistlerini kapsıyor. Geri kalan küçük parça ise Krasnodar eyaleti Apşeron Rayonu sınırları içerisinde.

Ç’ARE Fatim:
Adigey’e gelen turistler için günümüzde daha neler yapabilirsiniz?

KELEŞAVO İnver: Aksiyon turizmi sevenler, yaya veya atla gezmek isteyenler, bisikletli turizmden hoşlananlar için yeni pistler yapmayı planlıyoruz.

Ç’ARE Fatim:
Farklı sayılardan bahsediyorlar. Fakat doğrusunu söylemek gerekirse, Cumhuriyetimize gelen turistlerin sayısında bir artış oluyor mu veya başka bir deyişle bu sayede devletimizin vergi kazancında ne kadar artış oluyor?

KELEŞAVO İnver: Bu son yıllarda cumhuriyetimize gelen turist sayısında artış oldu. Örneğin 2011 yılında cumhuriyetimize 250 bin turist ve turist rehberi geldi. Bu sayıyı 2010 yılı değerleri ile kıyaslayacak olursak % 17’lik bir artış söz konusu. Turizm ile alakalı tesislerin sayısında artış oldu. Örneğin 2011 yılında bu tesisler yaklaşık 315 milyon Rublelik bir gelir elde ettiler. Bu sebeple de cumhuriyet bütçesine giren vergi miktarında artış oldu. Örneğin 2010 yılında elde edilen vergi miktarı 24 milyon Ruble iken 2011 yılında 28 milyon Rubleye ulaştı. 2012 yılı ilk altı aylık değerlendirmesinde ise bu oranın stabil olduğunu görüyoruz.


KELEŞAVO İnver

Ç’ARE Fatim: İnver, günümüzde cumhuriyetimizde bulunan dinlence tesisleri özel sektöre ait. Bu yüzden insanlar bu tesislerde dinlenmek için büyük paralar veriyorlar. Bu sizce doğrumu, bu konuya nasıl yaklaşıyorsunuz?

KELEŞAVO İnver: Tesisin kime ait olduğundan ziyade orada verilen hizmete ücret ödeniyor. Çünkü yatırımcı bu tesisin inşasında çalıştırılmasında, gelişmesinde emeğini gücünü ortaya koydu. Özel sektöre ait olmayan tesisler ise günümüzde iyice atıl duruma düştüler, sağlık normlarına uygun konumda bile değiller. Örneğin Gurcıps nehri sahilindeki tesisler böylesi konumdalar. İşte burada seçmek zorunda kalıyoruz, bu tesislerde ücretsiz dinlenmeye devam mı edeceğiz, yoksa, ücretli ama günümüz normlarına uygun tesislerde mi dinleneceğiz. Fiyatları göz önüne alacak olursak komşu bölgelere kıyasla bizimkiler daha da ucuzlar.

Ç’ARE Fatim: Komitenin önümüzdeki günlere yönelik planları var mı, varsa bunlar nelerdir? En çok üzerinde durmak istediğiniz konular nelerdir?

KELEŞAVO İnver: Sadece bizim komitemiz değil, Adigey olarak turizmde gelişmeler olacağına güveniyoruz. Çünkü diğer bölgelere kıyasla Adigey’in tarihi, kültürel, doğal zenginlikleri daha fazla. Tabiatımızın güzelliğinin yanısıra konuk ağırlama gelenek-göreneği anlamında da daha ilerideyiz. Adige Cumhuriyeti Başkanı turizm sektörünün gelişmesi ve ilerlemesi için komitemizi bazı konularda belli görevlerle vazifelendirdi.

Komitenin üzerinde özel bir özenle duracağı konular;
– Yatırımcıların mühendislik ağından daha iyi faydalanabilmeleri için altyapı ağının geliştirilmesi.
– Turizm tesislerinin yapılması gereken bölgelerin tespit edip hazırlanması ve yatırımcılara buraların cazip hale getirilmesi için gerekenleri yerine getirmek.
– Tur endüstrisi sektörüne her konuda yardımcı olmak, Adigey’de dinlenenlerin sayısının arttırılması.
– Önümüzde bulunan bu vazifeleri yerine getirebilmemiz için devlet organları ile özel sektörün iş birliği ve dayanışma içerisinde hareket etmesinin gerekli olduğunu çok iyi kavrıyoruz. İşte bu yüzden, federal merkez ve bölge idarelerinin de ellerindeki imkanlardan faydalanarak turizm sektörünün gelişmesi için çalışıyoruz.